Không nên đơn giản hơn bản chất của nó

Phanblogs “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” Mọi thứ đều nên đơn giản, càng đơn giản càng tốt, nhưng không nên đơn giản hơn bản chất của nó.-Albert Einstein“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” Mọi thứ đều nên đơn giản, càng đơn giản càng tốt, nhưng không nên đơn giản hơn bản chất của nó.-Albert Einstein 

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”
Mọi thứ đều nên đơn giản, càng đơn giản càng tốt, nhưng không nên đơn giản hơn bản chất của nó.
Một người Cha đơn giản tối thiểu nhất là gì. Một người Mẹ đơn giản tối thiểu nhất là gì. Một người Vợ đơn giản tối thiểu nhất là gì. Một người Chồng đơn giản tối thiểu nhất là gì. Một người bạn đơn giản tối thiểu nhất là gì. Một tình yêu đơn giản tối thiểu nhất là gì. Một đam mê đơn giản tối thiểu nhất là gì. Nếu không có nó thì không tồn tại cái gọi là nó nữa . bla bla

Không có nhận xét nào: