Tìm kiếm Blog này

Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar

Phanblogs Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán BarPlato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar .doc
Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar. pdf


Để tưởng nhớ GROUCHO MARX, ông tổ về Triết lý của chúng tôi - người đã tổng kết hệ tư tưởng cơ bản của chúng tôi khi nói: “Đây là những nguyên tắc của tôi, nếu các vị không thích chúng, tôi có những nguyên tắc khác.”          DẪN NHẬP


          DIMITRI: Nếu thần Atlas đỡ Địa cầu, vậy thì ai đỡ thần Atlas?

          TASSO: Thần Atlas đứng trên lưng con rùa.

          DIMITRI: Nhưng con rùa ấy đứng trên cái gì?

          TASSO: Một con rùa khác.

          DIMITRI: Thế con rùa khác ấy đứng trên cái gì?


          TASSO: Dimitri thân mến à, trở xuống toàn là rùa suốt lượt!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn