Tìm kiếm Blog này

chuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh

Phanblogs chuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh, đề tài tốt nghiệp quản trị kinh doanh,báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tổng hợp, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh công ty xây dựng, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh công ty tnhh, đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, chuyên đề quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực, đề tài thực tập quản trị nhân sự,CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 4
KINH DOANH TẠI CÔNG TY XXX 4
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYxxx 6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 6
1.2. Kết quả hoạt động của Công ty 10
1.2.1 Về doanh thu thuần 11
1.2.2 Doanh thu từ các mặt hàng chủ yếu: 14
1.2.3 Vốn, cơ cấu vốn : 16
1.2.5 Lao động, tiền lương 17
1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 21
1.3.1 Mô tả cơ cấu : 21
1.4. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty 27
1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm của công ty : 27
1.4.2 Đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực 27
1.4.3 Đặc điểm về quy định của pháp luật có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty 28
    1.4.4 Đặc điểm về  quy luật cạnh tranh trên thị trường ngành 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 31
2.1 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty 31
2.1.1 Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp : 31
2.1.2 Một số chỉ tiêu hiệu quả ở từng lĩnh vực : 35
2.2. Phân tích các giải pháp hiện tại về hiệu quả kinh doanh của Công ty: 40
2.3. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của sản xuất kinh doanh 41
2.3.1 Những ưu điểm 42
2.3.2 Những mặt hạn chế 43
2.3.3. Nguyên nhân 44
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 45
SẢN XUẤT KINH DOANH 45
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty 45
3.1.1 Định hướng chung 45
3.1.2 Định hướng về hiệu quả kinh doanh 46
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 46
3.2.1. Tăng cường quản lý vốn lưu động 46
3.2.2 Nâng cao vòng quay vốn : 48
3.2.3 Giảm hệ số nợ : 48
3.2.4 Nâng cao khả năng cạnh tranh môi trường ngành 48
3.2.4 Chuyển dịch cơ cấu doanh thu, hiện đại hóa cơ sở vật chất , học liệu giáo dục : 49
3.2.5 Nghiên cứu và phát triển mở rộng thị trường 50
3.3 Một số kiến nghị với nhà nước 51
KẾT LUẬN 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 55
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : 56

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH TẠI CÔNG TY XXX

LỜI MỞ ĐẦU
Làm sao để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, làm sao để duy trì được hoạt động của doanh nghiệp, làm sao để thu về được nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đó là những vấn đề mà bất cứ một doanh nghiệp nào muồn tồn tại cũng đều phải quan tâm. Giải quyết vấn đề kinh doanh, kinh doanh như thế nào, kinh doanh để làm gì đối với mỗi doanh nghiệp, đó là những vấn đề không hề đơn giản. Ở mỗi doanh nghiệp cần xác định được đúng và trúng vấn đề mà thị trường đang có nhu cầu hoặc đó ít nhất cũng là vấn đề mà trong tương lai gần người tiêu dùng hướng tới, quan tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó.
Nhưng khi doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường thì vấn đề đặt ra là làm gì và làm như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lại là vấn đề khác. Điều đó rất quan trọng vì nó liên quan đến sự tồn tại của doanh nghiệp trên thương trường, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa đang trở thành một xu thế tất yếu.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Xxx, em nhận thấy vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo sự tồn tại, phát triển của công ty. Vì vậy em chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Xxx ” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình với hi vọng đề tài sẽ là cơ sở tham khảo giúp Công ty tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu đồng thời đề ra những giải pháp phù hợp với quá trình phát triển của mình.
Kết cấu chuyên đề:
Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương :
Chương 1: Tổng quan về Công ty Xxx
Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Xxx
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Xxx
Trong thời gian thực tập em đã cố gắng tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự phân tích các con số và dữ liệu chưa sâu và chưa nêu bật được vấn đề do trình độ còn hạn chế nên bài khóa luận tốt nghiệp của em chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, do đó em rất hi vọng các thầy cô giáo và đặc biệt là ThS.*** và các anh chị phòng kế toán tại Công ty sẽ đóng góp ý kiến để giúp em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn ThS.***, các anh chị em trong công ty đã hướng dẫn em trong quá trình xây dựng nội dung và ý tưởng và hoàn thành khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!

chuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh .doc 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn