Tìm kiếm Blog này

thu tiền theo nhu cầu mà giá trị dưới mức kỳ vọng thì coi chừng

Phanblogs

thu tiền theo nhu cầu. mà giá trị dưới mức kỳ vọng thì coi chừngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn