Tìm kiếm Blog này

The Hanging Tree

Phanblogs The Hanging Tree

Are you, Are you
Coming to the tree
Where they strung up a man they say murdered three
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

Are you, Are you
Coming to the tree
Where the dead man called out for his love to flee
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

Are you, Are you
Coming to the tree
Where I told you to run, so we'd both be free
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, Are you
Coming to the tree
Wear a necklace of rope, side by side with me.
Strange things did happen here,
No stranger would it be,
If we met up at midnight in the hanging tree.

Lời Việt : Cây treo cổ - The Hanging Tree - OST - The hunger games mockingjay
Này anh , anh có đang ...
Đến nơi cái cây
Mà họ treo cổ người đàn ông mang danh giết người đó không ?
Những điều kì lạ  đều đang xẩy ra ở đây
Nên cũng chẳng có vị khách phương xa nào biết được
Nếu đôi ta gặp nhau ở cái cây treo cổ người đó

Này anh , anh có đang ...
Lời dịch lyrics Yumikum
Đến nơi cái cây
Mà người đàn ông đã chết đó thét gào khát vọng tự do
Những điều kì lạ đều xảy ra ở đây
Nên cũng sẽ chẳng có vị khách phương xa nào biết được
Nếu đôi ta gặp nhau ở cái cây treo cổ người đó

Này anh , anh có đang ...
Đến nơi cái cây
Mà em đã bảo anh hãy chạy đi ,để đôi ta cùng được tự do
Những điều kì lạ đều xảy ra ở đây
Nên cũng sẽ chẳng có vị khách phương xa nào biết được
Nếu đôi ta gặp nhau ở cái cây treo cổ người đó

Này anh , anh có đang ...
Đến nơi cái cây
Để cùng mang cái thòng lọng cạnh bên em
Những điều kì lạ đều xảy ra ở nơi đây
Nên cũng sẽ chẳng có vị khách phương xa nào biết được
Nếu đôi ta gặp ở cái cây treo cổ người đó .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn