Tìm kiếm Blog này

Hai bàn tay trắng làm ăn cái đéo gì

Phanblogs Hai bàn tay trắng làm ăn cái đéo gì.

Hai bàn tay trắng làm ăn cái đéo gì.
Nên em ra đi không nói một lời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn