Tìm kiếm Blog này

Phanblogs cảm ơn một năm 2015 yên bình.

Phanblogs cảm ơn một năm 2015 yên bình.Gió về miền xuôi

Anh đưa em cuối nẻo cuối đường

Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh

Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày

Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

Không có nhận xét nào: