Tìm kiếm Blog này

Anh voi ơi ! em đã có thai với anh rồi

PhanblogsCó 1 con voi và 1 con kiến nói chuyện với nhau- Con kiến nói thầm vào tai con voi rằng :
" Anh voi ơi ! em đã có thai với anh rồi "
⚡ Voi..........ngất
Sau khi tỉnh dậy vì câu nói của kiến ,voi đã nói với kiến 1 câu khiến cho ⚡kiến ngất luôn :
- Kiến ơi ! anh với em làm lại 1 lần nữa đi !!
.
.
.
.
1 con tê giác đi đến nói với voi và kiến 1 câu, sau khi nghe xong cả ⚡ voi và kiến đều lăn ra ngất:
.
.
.
- Con là con của bố mẹ đây.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn