Tìm kiếm Blog này

Nỗi buồn mang tên Việt Nam

Phanblogs Niền tin cháy bỏng, trái tim nóng nhưng cần lắp vào một cái đầu lạnh
1.Bất cứ loài nào đi trên hai chân đều là kẻ thù
2.Bất cứ loài nào đi bằng bốn chân, hay có cánh đều là bạn
3.Không một con thú nào mặc áo, mặc quần
4.Không một con thú nào được ngủ trên giường
5.Không một con thú nào được uống rượu
6.Không một con thú nào được giết một con thú khác
7.Tất cả các con thú đều bình đẳng


Không có nhận xét nào: