Tìm kiếm Blog này

Bản đồ thành phố Hà nội và Hồ Chí Minh


Phanblogs
Bản đồ thành phố Hà nội và  bản đồ thành phố Hồ Chí Minh tiện cho việc tra cứu đường offline trên máy tính bảng.
Bản đồ thành phố Hà nội

bản đồ thành phố Hồ Chí Minh

File dung lượng lớn >25mb nên download về hãy xem, diện tích khoảng 50km vuông tính từ tâm thành phố, vì vậy có cả đường ngoại thành.

Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn