Tìm kiếm Blog này

Tây tiến

Phanblogs
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn