Tìm kiếm Blog này

Một Số Tiện Ích Miễn Phí Từ Amazon for Kindle

Phanblogs

Một Số Tiện Ích Miễn Phí Từ Amazon for Kindle

1. Send to Kindle
Ứng dụng sau khi cài đặt trên PC, cho phép right click vào danh sách 1 hoặc nhiều files tài liệu (mỗi lần tối đa 25 files) rồi chọn "Send to kindle". Rút ngắn thời gian và tiện lợi hơn nhiều nếu phải gởi từng file qua email.
2. Kindle Cloud Reader
Đọc sách từ browser. Hỗ trợ Firefox, Chrome, Safari
Không thấy hỗ trợ sách không mua từ Amazon hoặc sách lưu trữ trên Kindle Cloud Drive
3. Kindle Cloud Drive:
Miễn phí 5GB online cho mỗi tài khoản Kindle
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn