Gần 60% số nhà khởi nghiệp đã từng làm việc trong các doanh nghiệp và 33% nói rằng điều này mang lại thành công cho họ.
Theo khảo sát mới đây của công ty kiểm toán Ernst & Young với hàng trăm doanh nhân khởi nghiệp (entrepreneur), có tới 55% trong số họ bắt đầu gây dựng công ty đầu tiên của mình trước khi 29 tuổi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ giấc mơ làm ông chủ nếu bạn sinh ra trước năm 1982. Những điều rút ra từ cuộc khảo sát cho thấy tuổi tác và kinh nghiệm cũng mang lại nhiều ích lợi cho các nhà khởi nghiệp.
1. Khởi nghiệp trước tuổi 29


1. Khởi nghiệp trước tuổi 29
2. phần lớn các nhà khởi nghiệp đã từng đi làm thuê
2. phần lớn các nhà khởi nghiệp đã từng đi làm thuê

3. Những kinh nghiệm khi đi làm thuê đã nhân tố hàng đầu mang lại thành công trong kinh doanh
3. Những kinh nghiệm khi đi làm thuê đã nhân tố hàng đầu mang lại thành công trong kinh doanh


4. Gần một nửa số nhà khởi nghiệp tiếp tục sở hữu công ty của mình

4. Gần một nửa số nhà khởi nghiệp tiếp tục sở hữu công ty của mình

5. Nguồn vốn là thách thức lớn nhất để bắt đầu kinh doanh
5. Nguồn vốn là thách thức lớn nhất để bắt đầu kinh doanh

6. Tầm nhìn là phẩm chất quan trọng nhất
6. Tầm nhìn là phẩm chất quan trọng nhất

Trường Sơn theo BusinessInsider