Tìm kiếm Blog này

Đây là đôi bàn tay của một cụ già làm nghề vá xe bên đường vào buổi tối

Đây là đôi bàn tay của một cụ già làm nghề vá xe bên đường vào buổi tối. Tôi dám chắc nó sạch sẽ hơn rất nhiều bàn tay búp măng khác trên cõi đời này.
Phanblogs
Không có nhận xét nào: