Tìm kiếm Blog này

Tải về dữ liệu các ứng dụng của Google- Google Takeout

Phanblogs Sau khi cho ra mắt mạng xã hội Google +, Google cũng giới thiệu đến người sử dụng dịch vụ Google Takeout. Dịch vụ này sẽ cho phép bạn bạn tải về các dữ liệu ở các dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây do Google phát triển, từ tài khoản cho đến hình ảnh trong Picasa.
Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình sau đó chọn ứng dụng cần tải dữ liệu về. Tất cả dữ liệu tải về sẽ được nén trong file ZIP.


Google Takeout
Sao lưu dữ liệu của bạn
Những phần trải nghiệm Google+ của bạn mà bạn yêu thích --ảnh, bài đăng và danh sách liên hệ của bạn--không cần phải nằm hoàn toàn trên máy chủ ảo. Sử dụng Google Takeout, bạn có thể tải xuống dữ liệu của mình cho các sản phẩm Google+ sau vào máy tính của bạn:
  • Ảnh và Anbom Web Picasa
  • Tiểu sử trên Google của bạn
  • Google Buzz
  • Danh sách liên hệ của Google
  • Luồng

Bạn có thể sử dụng Google Takeout để sao lưu dữ liệu của mình bằng cách đi tới google.com/takeouthoặc nếu bạn đã ở trên Google+, thực hiện theo các bước dưới đây:
Đăng nhập vào Google+ .
Nhấp vào họ tên hoặc địa chỉ email của bạn trong thanh Google+.
Nhấp vào Cài đặt tài khoản.
Nhấp vào tab Giải phóng dữ liệu.
Chọn Tải xuống dữ liệu của bạn để xuất tất cả dữ liệu của bạn hoặc chọn một dịch vụ cụ thể.Lưu ý bảo mật: Vì Google Takeout liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, đôi khi chúng tôi sẽ chú ý đặc biệt để bảo vệ bạn bằng cách yêu cầu bạn xác minh mật khẩu của mình ngay cả khi bạn đã đăng nhập.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn