Tìm kiếm Blog này

Im lặng

Phanblogs

- IM LẶNG không phải là ... câm

- IM LẶNG là để ... ngấm ngầm ... ra tay

- IM LẶNG không phải là ... cay

- IM LẶNG là để ... [phơi bày] ... trắng đen

- IM LẶNG không phải là ... [hèn]

- IM LẶNG là để ... [chờ phen] ... trả thù

- IM LẶNG không phải là ... [ngu]

- IM LẶNG là để ... [đánh đu] ... với đời

Có khi nhẫn để yêu thương

Có khi nhẫn để tìm đường lo toan

Có khi nhẫn để vẹn toàn

Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng

Lùi một bước biển rộng trời caoCó khi nhẫn để xoay vần

Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa

Có khi nhẫn để vị tha

Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù

Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu

Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường


Có khi nhẫn để vô thường

Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai


Có khi nhẫn để lắng tai

Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng


Có khi nhẫn để bao dung

Ta vui người cũng vui cùng có khi


Có khi nhẫn để tăng uy

Có khi nhẫn để kiên trì bền gan

Có khi nhẫn để an toàn

Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai

Bạn bè quan hệ nào ai


Có khi nhẫn để khinh người trọng ta


Xem ra cũng khó đó mà

Chữ Tâm, chữ Nhẫn ngẫm ra cũng gần

http://phanblogs.blogspot.com/2009/02/nhan.htmlKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn