Tìm kiếm Blog này

Ngoại ơi

Phanblogs 
không hiểu hôm nay tại sao lại say ?/ chắc là do sức khỏe kém/ stress ? chỉ biết là ít nhất nửa năm nay chưa uống và chưa say.
tiền ? muỗi I DONT CARE ? tâm linh ? quá khứ ? Bà ngoại ? tuổi thơ ? ôi THÈM. bon chen cuộc sống ? thích thì chiều > muỗi.
Mẹ thằng điên phun lên vớ va vớ vẩn. Chiều Thắp nén hương bà ngoại. Mãn nguyện sú...y khóc. thấy mình Sỏi. Bà ơi. đôi quang gánh. bà ơi QUÊ. BIẾN hết đi.
http://tienluat001.blogketoan.com/image.php?t=resize&file=member%2F111113723%2Fentries%2F1250173198_image.jpg&w=400