Tìm kiếm Blog này

Hướng dẫn cách vào Facebook khi bị chặn DNS

Version 2

 125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 vupload.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 secure.facebook.com

153.16.15.71 connect.facebook.com

153.16.15.71 channel.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 www.facebook.com

66.220.153.11 login.facebook.com

127.0.0.1 localhost
Phanblogs

1. Bạn vào Run từ Start Menu hoặc nhấn tổ hơp phím Windows + R. Copy và dán vào đường dẫn này

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Nhấn OK.

2. Click phải chuột vào file hosts. Chọn Open With….Ở hộp thoại Open With… bạn chọn Notepad.

3. Tương tự như với Mac OS X bạn thêm dãy IP vào Facebook dưới đây sau dòng
version 1
127.0.0.1 localhost.
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

Cách này không đòi hỏi bạn phải thay DNS.


Dùng trình chuyên biệt
(hơi chậm nhưng 100% thành công)

Ultrasurf - www.ultrareach.com

Hotspot Shield - http://hotspotshield.com/

Dùng connection của Aol
(editor's pick)

Download Aol installer 9.6 và cài đặt.
Trong lúc chờ down, lên www.aol.com đăng ký lấy 1 tài khoản miễn phí.
Sau khi cài đặt xong, đăng nhập với account mới đăng ký đó.
Trên menu của trình Aol, chọn Sign On > Sign off
Trong cửa sổ Goodbye Aol, chọn connection options.
Chọn Advanced Broadband options. Continue.
Trong tab Broadband đã được chọn sẵn, tạo 1 profile mới bằng dropdown bên trái phía trên. Đặt tên tùy ý.
Bên dưới, phần connection type chọn "Home network".
Save lại.
Signin trở lại.Các chú ý:

Cách này chỉ đòi hỏi bạn phải bật Aol khi lên facebook.
Đừng download torrent khi bật Aol.3. Nhấn File chọn Save hoặc Ctrl + S để lưu lại.

Nếu bạn không thể ghi và gặp thông báo:Bạn cần click phải chuột vào file hosts và bỏ chọn thuộc tính Read Only.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi đăng nhập vào Facebook. Thì có thể vào địa chỉ này: https://www.lisp4.facebook.com/