Tìm kiếm Blog này

Dụng nhân bất như dụng mộc

Phanblogs

Gỗ có nhiều loại, có loại mềm có loại cứng, loại có vân ,loại gỗ thẳng, loại gỗ cong. Người thợ mộc giỏi là người biết xử dụng các loại gỗ cho phù hợp với mục đích của mình như gỗ cẩm lai ( gỗ quý) thì xử dụng cho việc làm bàn ghế, giường tủ, gỗ thường thì làm các pallet, gỗ cành ngọn thì làm củi, gỗ có hình dáng lạ thì làm đồ thủ công mỹ nghệ.
" Dụng nhân như dụng mộc" có hàm ý không có người nào là vô dụng, chỉ cần xử dụng đúng người đúng việc thì sẽ phát huy hiệu quả con người đó. Bởi vậy khi sử dụng người, đừng vội chê người này người nọ vô dụng mà hãy trách mình không biết sử dụng người.http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/thutrang/anh8_1159.jpg
Trí thức không phải là gỗ

Trong Luận ngữ có câu "dụng nhân như dụng mộc" (dùng người như dùng gỗ, gỗ cong dùng nơi cong, gỗ thẳng dùng nơi thẳng) nói về thuật dùng người của người có quyền dùng người, từ ông cai đến ông vua.

Thực ra lời dạy bảo của cụ Khổng không có gì sai. Nhưng nếu coi người lao động là những khúc gỗ những mẩu gỗ để dùng thì đó là một thứ lao động thụ động, cưỡng bức. E rằng chỉ thích hợp với thời mà cái tôi của mỗi người bị coi nhẹ, bị mua bán, tước đoạt bằng tiền hay bằng lừa mị để phục vụ cho ý đồ của người dùng, to thì mộng mưu bá vương, nhỏ thì kiếm lợi lặt vặt.

Đã không biết bao người thất bại vì dùng trí thức như dùng gỗ. Đơn giản vì trí thức không phải là những khúc gỗ.

...

(chỗ nghiêng do tôi tự nhấn mạnh) >>

Giật mình, vì mới cách đây mấy ngày, ngồi trò chuyện với Lam Điền, hắn nói về nhân sinh quan của thời đại là xem cái tôi, cái sự chủ động của cá nhân là vô nghĩa...

Giật mình, vì ngẫm lại mình (vẫn thường tự cho là trí thức) đã được sử dụng như khúc gỗ như thế nào!

Giật mình, vì ngẫm lại mình đã sử dụng người khác như khúc gỗ như thế nào!

Cuối bài, Nguyễn Quang Thân kết như sau: >

Cụ Khổng từng phán câu "dụng nhân như dụng mộc". Nhưng ở một chỗ khác cụ lại nói một câu rất hay: "Rất dễ dàng xông vào chỗ ba quân bắt sống soái giặc, nhưng không dễ gì đoạt được cái chí của kẻ thất phu!". Chỗ này cụ nghĩ rất thánh, ngay kẻ thất phu (huống hồ trí thức) không phải và không thể là gỗ. >

Giật mình cái nữa!