Tìm kiếm Blog này

Hoa Ưu Đàm – Udumbara flower – hoa PHẬT

Phanblogs

Hoa Ưu Đàm – Udumbara flower – hoa PHẬT


Ưu Đàm Ba La: Udumbara (skt)—Người ta nói rằng cây Ưu Đàm Ba La có trái mà không có hoa. Thường thì lâu lâu lắm nó mới nở hoa một lần (khoảng 3000 năm). Hoa Ưu Đàm nở là biểu tượng cho sự xuất hiện hiếm hoi của Phật. Người ta nói Hoa Ưu Đàm ba ngàn năm mới nở một lần. Cũng như gặp được Phật pháp và Phật cũng hiếm như loại hoa Ưu Đàm nầy—Udumbara flower—An Udumbara tree is said usually to bear fruit without flowers. Once in a very long period of time (about 3,000 years), it is said to bloom; hence, the udumbara flower is a symbol of the rare appearance of a Buddha. This flower is said to bloom once every three thousand years. For this reason, it is often used as an illustration of how difficult it is to come in contact with true Buddhist teachings as well as the rarity of encountering a Buddha.
- Lọai Hoa này d0 điềm lành linh dị chiêu cảm là lọai thiên hoa, thế gian không có. Nếu nhu Nhu Lai hạ sanh thì nhờ năng lực đại phước đức của Ngài mà chiêu cảm lọai hoa này xuất hiện.
Vì lọai hoa này ít có, khó gặp nên trong Kinh Phật Giáo có rất nhiều chổ dùng hoa này ví dụ việc khó gặp Phật ra đời.
Kinh sau đây nêu lên Hoa Ưu Đàm :
- Tạp A Hàm. 26
- Đại Bát Nhả Ba La Mật Đa – 171
- Kinh Hoa Nghiêm. 80 (bản tân dịch)
- Kinh Tô Yết Địa Tất La
- Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa – 3
- Pháp Hoa Văn Cú – 4-thượng
- Huyển Ứng Am Nghĩa – 21
- Kinh Đại Bát Niết Bàn
Loài hoa này chỉ nở 3.000 năm một lần và là loại hoa Youtan Poluo thần thoại, hay còn được gọi là Udumbara hoặc Udambara. Tuy nhiên, một vài năm trước đây tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, người ta đã trông thấy những bông hoa nhỏ li ti này mọc trên trán bức tượng Phật khổng lồ. Và năm 2004, một lần nữa những bông hoa này lại xuất hiện tại toà nhà Chính phủ Hàn Quốc và vài nơi khác. 
i