Tìm kiếm Blog này

Xin chữ đầu năm 2010Có khi nhẫn để yêu thương


có khi nhẫn để tìm đường lo toan


có khi nhẫn để vẹn toàn


có khi nhẫn để tránh tàn hại nhauKhông có nhận xét nào: