Tìm kiếm Blog này

Xin chữ đầu năm 2010Có khi nhẫn để yêu thương


có khi nhẫn để tìm đường lo toan


có khi nhẫn để vẹn toàn


có khi nhẫn để tránh tàn hại nhauKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn