Tìm kiếm Blog này

Thành phố Thái Bình đốt pháo đêm 30

Thành phố Thái Bình đốt pháo đêm 30 - tết 2010

Ôi nhớ ngày xưa quá ; chắc vài ba năm nữa nhà nước cho đốt lại thôi Hị hị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn