Tìm kiếm Blog này

Khai bút đầu xuân 2010

Bạn là ai ?
Bạn đang làm gì ?
Bạn đã làm được gì ?
Bạn chưa làm được gì ?
Bạn muốn làm gì tiếp trong năm tới ?(Năm 2010)
Bạn sẽ làm việc đó như thế nào ?
Bạn còn thiếu yếu tố gì để làm được việc đó ?
Bạn cần thay đổi tính xấu gì ?
Bạn là người xấu hay người tốt ?
Điểm mạnh của Bạn là gì ?
Điểm yếu của Bạn là gì ?
Bạn có năng lực làm việc không ?
Bạn có sợ thất bại không ?
Bạn có máu liều không ?
Bạn có trí tuệ không ?
Bạn có chịu học hỏi không ?
Bạn có thích đọc sách không ?
Bạn có điềm tĩnh không ?
Bạn có biết phân tích sự việc không ?
Bạn có biết nhìn xa không ?
Bạn có biết lập kế hoạch không ?
Bạn có tự tin không ?
Bạn có ý trí vượt lên hoàn cảnh không ?
Bạn có khôn khéo không ?
Bạn có biết cách đấu tranh bảo vệ mình (hoặc lẽ phải) không ?
Bạn có biết tôn trọng bản thân không ?
Bạn có biết cách tôn trọng kẻ thù( hoặc người hãm hại Bạn) không ?
Bạn có biết tha thứ không ?
Bạn có biết hi sinh cho lẽ phải không ?
Bạn muốn trở thành gì trong mắt mọi người ?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn