Tìm kiếm Blog này

Gặp nhau cuối năm (Táo quân) 2009 FULL

Bản đầy đủ của chương trình gặp nhau cuối năm 2009. Bản chiếu trên TV đã bi chỉnh sửa và kiểm duyệt cắt đi rất nhiều chỗ nhạy cảm làm nhạt đi rất nhiều


download link: http://video.google.com/videoplay?docid=1063584605153685725#
Không có nhận xét nào: