Tìm kiếm Blog này

Gặp nhau cuối năm (Táo quân) 2009 FULL

Bản đầy đủ của chương trình gặp nhau cuối năm 2009. Bản chiếu trên TV đã bi chỉnh sửa và kiểm duyệt cắt đi rất nhiều chỗ nhạy cảm làm nhạt đi rất nhiều


download link: http://video.google.com/videoplay?docid=1063584605153685725#
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn