Tìm kiếm Blog này

toán học kinh điển

Bài 1:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 1 là bài toán rút gọn, dễ quá)

Bài 2:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 2 ghép câu hơi khó, nhưng em đố thầy cô đáp án của em là thế nào? Hi hi hi...)

Bài 3:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 3 "tìm x", tìm ra x ngay)

Bài 4:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 4, em xin dẫn ví dụ về đẳng thức dài... bất tận đây ạ)

Bài 5:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 5 "tìm giới hạn của biểu thức", suy ngay từ bài trên ra bài dưới)

Bài 6:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 6, "khai căn" khó thế này đáp án chỉ có thể là... khai tử)

Bài 7:

7 bài  giải toán học "kinh điển'', Cười suốt 24giờ,

(Bài 7 lại tìm giới hạn, nhưng giải bằng phương pháp rút gọn cho nhanh)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn