Tìm kiếm Blog này

Thất Bại


bởi vì nó là chìa khóa của mọi sự thành công

http://1.bp.blogspot.com/_xneZfKiFJWM/SSa6pwRtprI/AAAAAAAAAcM/lSjZvjm3c8M/s400/loser.jpg

Phan VH: không có nó >>>> you lose

Phan VH: cách mà ban nhìn nhận và đón nhận thất bại

Phan VH: cách mà bạn hưởng thụ thất bại

Phan VH: cách mà bạn ôm thất bại

Phan VH: cách mà bạn trốn thất bại

Phan VH: cách mà bạn xê dịch thất bại

Phan VH: cách mà bạn né thất bại

Phan VH: cách mà bạn đẩy thất bại cho người khác

Phan VH: cách mà bạn chia sẻ thất bại với người khác

Phan VH: làm nên con người bạn

Phan VH: làm lên tương lai của ban

Phan VH: làm lên chủ nghĩa sống của bạn
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn