Tìm kiếm Blog này

google, face book, twitter office

Phan:không quá khó để biến ý tưởng này thành hiện thực và áp dụng cho văn phòng của mình
nếu mọi việc ổn tôi sẽ bắt chước họ đơn giản bởi vì tôi thích :)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn