Tìm kiếm Blog này

Cho máy tính ru bé ngủ

Nếu bạn có một máy tính cũ chạy Linux, bạn có thể dùng chương trình sau, tạo vòng lặp cho ổ CD mở ra, đóng vào liên tục, và cột một sợi dây nối chiếc nôi con con vào ổ CD, thế là bạn đã có thể cho máy tính ru bé ngủ còn bạn thì tha hồ blogging nhé !

while [1 = 1] do #eject cdrom eject
#pull cdrom tray back in eject -t done

Nếu bạn dùng Windows bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Autohotkey để có tác dụng tương tự. Sau đây mời bạn xem video minh họa cho ý tưởng độc đáo này:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn