Tìm kiếm Blog này

Cách update offline cho KIS & KAV

Không mới nhưng sẽ có lúc cần đến
Đầu tiên bạn vào trang download của kapersky để down bản update nhé.

file av-i386-cumul.zipav-i386&ids-cumul.zip dùng để update cho KAV & KIS 7 từ xưa(từ lần update lâu lâu) đến chủ nhật gần đây nhất, nên down file này nếu đã lâu bạn ko update.

file av-i386-weekly.zipav-i386&ids-weekly.zip dùng đẻ update cho KAV & KIS 7 từ chủ nhật trước nữa đến chủ nhật vừa qua, nên down luôn cả file này.

file av-i386-daily.zipav-i386&ids-cumul.zip dùng để update cho KAV & KIS 7 từ chủ nhat vùa rồi đến hôm nay.Nên down luôn nhé bạn.

Sau khi down xong thi các bạn giải nén file vừa down vào các thư mục khác nhau nhé. chú ý : File *cumul.zip cần giải nén vào một folder riêng, không giải nén *weekly.zip và *daily.zip vào chung folder này.
- File *weekly.zip và *daily.zip có thể giải nén vào một folder chung. Khi giải nén bạn chọn Yes để ghi đè file cùng tên.
- Không để anti-virus databases và anti-virus databases and databases of network attacks vào chung thư mục

Sau đó bạn vào Setting của update, nhấn Add , chọn đg dẫn tới thu mục vừa giải nén rồi chọn OK, sau đó bỏ dấu tick ở đg link update mặc định, rồi chọn apply --> OK
sau đó cho nó chạy update thui.


link http://support.kaspersky.com/kis7/update?qid=208279442Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn