Tìm kiếm Blog này

BKAV Pro 2009 và Kaspersky 2009 sẽ lại ngồi cưa bomKaspersky 2009 báo BKAV Pro 2009 là virut
BKAV Pro 2009 và Kaspersky 2009 sẽ lại ngồi cưa bom trong tương lai chăng ?

Xem thêm về cưa bom :http://phanblogs.blogspot.com/2009/07/bkis-apcer-vncert.htmlKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn