Tìm kiếm Blog này

Trò chơi ma thuậtHướng Dẫn Chơi :

Bước 1 :
Lúc đầu bạn hãy nghĩ về 1 con số bất kỳ có 2 chứ số
Ví Dụ Như : 65 , 82 , 73 , 93 , 88 ( Miễn là có 2 chứ số như vậy )

Bước 2 : Cộng 2 chữ số bạn mới nghĩ lại

Ví Dụ : Số 65 là 6+5 = 11 , 22 là 2+2 = 4 ( Nhớ kỹ số của bạn nhé )

Bước 3 : Kế tiếp , trừ số mà bạn mới cộng được cho chính 2 số mà lúc đầu bạn nghĩ ra

lời bình : trò chơi khá ổn đấy (Ẩn chứa thuật toán chia hết cho ...)Không có nhận xét nào: