Offline vương tới thành côngVâng bỏ ra 30 nghìn tiền vé để được xem và nghe giới thiệu sản phẩm và khóa học thành công(giao lưu giữa các anh em trên forum và phổ biến kiến thức trong 30 phút cuối còn dành nguyên 3giờ30 phút để quảng cáo bán sách và sản phẩm và khóa học thành công của BÁC KHOA)
chuối không chịu được ; lần sau mời em đi offline vươn tới thành công tặng thêm quà em cũng kiếu
vừa mất tiền vừa cảm giác như là gàKhông có nhận xét nào: