sưu tập về Danh Ngôn

Đây là bộ sưu tập những lời nói của danh nhân cổ


Chu Hi

 • Ở đời có 3 điều đáng tiếc
Một là việc hôm nay bỏ qua
Hai là đời này chẳng học
Ba là thân này lỡ hư

Tôn Tử

 • Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng -- Tôn Tử

Hòai Nam Tử

 • Trong thiên hạ có ba cái nguy :
Đức ít mà được ân sủng nhiều.
Tài kém mà ở địa vị cao.
Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều. Hòai Nam Tử

Lả Khôn

 • Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối -- Lả Khôn
 • Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay
Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở
 • Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất
Việc mà thung dung thì có ý vị
Người mà thung dung thì sống lâu
 • Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại
Luận anh hùng chớ kể hơn thua
 • Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng tới
Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong
 • Tầm thuật quý nhất là sáng suốt
Tướng mạo quý nhất là chính đại
Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, Chân thật
 • Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài kiêng nhất là bộc lộ.
 • Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ
Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ
Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ
Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ
 • Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, Đó là quyền biến,
Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng
Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa.
Người như thế là người có kiến thức rộng rãi

Lễ Ký

 • Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng là người quân tử -- Lễ Ký
 • Sa chân thì chết đuối; sẩy miệng thì chết vo

Luận Ngử

 • Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giử gìn sắc dục
Lúc lớn khí huyết đang hăng phải giử gìn việc tranh đấu
Lúc già khí huyết suy kém Phải giử gìn việc tham lam -- Luận Ngử

Khổng Tử

 • Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị -- Khổng Tử
 • Gỗ mục không thể khắc
 • Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
 • Muốn biết người phải nghe họ nói
 • Dụng nhân như dụng mộc

Lử Hồi

 • Tự khiêm người ta càng phục, Tự khoe người ta càng khinh Lử Hồi

Tăng Tử

 • Mổi ngày ta xét ba điều :
Làm việc cho ai có hết lòng không?
Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
Đạo thầy truyền có học không ? -- Tăng Tử

Trung Dung

 • Nói phải nghĩ đến làm, làm phải nghĩ đến nói -- Trung Dung
 • Học cho rộng,
Hỏi cho kỹ,
Suy nghĩ cho cẩn thận,
Phân biệt cho sáng suốt,
làm việc cho hết lòng.
 • Làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ trước
Lời nói mà suy nghĩ trước thì không vấp váp
Việc làm mà tính trước thì không thất bại
Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm
 • Về nghệ thuật can gián
Khiến người ta nể lời, Không bằng khiến người ta tin lời.
Khiến người ta tin lời, Không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời.
Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ.
Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin
Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.

Vương Dương Minh

 • Chúa tể của Thân là Tâm
Điều của Tâm phát ra là Ý
Bản thân của Ý là Tri
Ý để vào đâu là Vật -- Vương Dương Minh


 • Có ba thứ ngu dốt :
Không hiểu biết những gì mình đáng biết.
Hiểu biết không rành những gì mình biết.
Hiểu biết những gì mình không cần biết.
 • Ba điều hạnh phúc :
Một Thân xác khỏe mạnh.
Một Tinh thần tự do.
Một Trái tim trong sạch.
 • Làm thầy thuốc lầm thì giết một người.
Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ.
Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.
Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.
 • Danh vi lớn , không mang lấy mãi.
Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi.
Quyền thế lớn, không nên giử lấy mãi
Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.
 • Người biết Đạo tất không khoe.
Người biết Nghĩa tất không Tham.
Người biết Đức tất không thích tiếng Tâm lừng Lẩy.
 • Điều dưỡng cái KHÍ lúc đang giận.
Đề phòng CÂU NÓI lúc sướng mồm.
Lưu tâm SỰ NHẪM lúc bối rối.
Biết dùng ĐỒNG TIỄN lúc sẳn sàng.

Đây là bộ sưu tập về Danh Ngôn Hán Việt


 • Oan oan tương báo . Dỉ hận miên miên
Oán thù không dứt . Để hận đời đời

 • Sự tuy tiểu, bất tác , bất thành
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh

 • Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học bất tri lý. -- Tam Tự Kinh

 • Đa tình tự cổ nan di hận
Dỉ hận miên miên bất tuyệt kỳ

 • Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

 • Kiến nghỉa bất vi vô dỏng giả
Hận thù Không trả, chẳng trượng phu

 • Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

(Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.

Biết người, biết mặt, không biết lòng)

 • Danh Chính, ngôn thuận, Sự tất thành.
Danh Bất chính, Ngôn bất thuận, Sự bất thành.

 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

(Có duyên với nhau thì dù cách xa ngàn dặm cũng gặp nhau

Không có duyên với nhau thì dù đối mặt cũng không gặp nhau)

 • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm

 • Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu

 • Bần cư tại thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm

(Nghèo mà sống tại đô thị, cũng chẳng ai hỏi tới

Giàu thì dù sống nơi rừng núi, cũng có khách tìm tới)

 • Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần

(chưa trở về với 3 tấc đất, thì khó mà bảo toàn được tấm thân 100 năm

Khi đã trở về 3 tấc đất rồi, cũng khó bảo toàn được phần mộ của mình 100 năm)


Lời nói danh nhân
 • Love all, trust afew, do wrong to none. -- Shakespear.
Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết

 • Great bundlers are opt made, like large ropes, of a multitude of fibres. -- Victor Hugo
Những lỗi lầm lớn thường tạo thành từ những lỗi lầm nhỏ.

 • Great minds have purposed, others have wishes --Anon
Vĩ nhân có nguyện vọng, phàm nhân có ham muốn

 • The gift which pleases most is always the humblest one
Món quà quý báu nhất là sự khiêm tốn

 • No evil can happen to a good man. -- Plato
Không có gì xấu xảy ra đối với người tốt

 • It's not whether you win or lose, but how you play the. -- Grantland Rice
Vấn đề không phải ở thắng hay bại mà là ở phong độ

 • Absence makes the heart grow fonder. -- Sextus Aurelius
Cách mặt khiến con tim thổn thức

 • Gỗ mục không thể khắc.
Rotten wood can not be carved. -- Confucius

 • Lúc nào cũng nói thật, nhưng hãy bỏ đi ngay
Always tell the truth, but leave as soon as you do. -- Slovanian proverb

 • The pen is mightier than the sword. -- Bulwer Lytton
Ngòi bút có uy lực hơn lưỡi gươm.

 • A pure hand needs no glove to cover ịt -- N. Hawthorn
Một bàn tay tinh khiết chẳng cần đến bao tay

 • Iron hand in velvet glove -- Charles V.
Bàn tay sắt trong bao tay nhung

 • Better the first quarrel than the last. Russian proverb
Thà đặng lòng trước hơn mất lòng sau

 • Better turn back than lose your way. -- Russian proverb
Tốt nhất là quay trở về hơn tiếp tục đi lạc lối

 • Learn good things -- the bad ones will teach you by themselves. -- Russian proverb
Hãy học những điều tốt - điều xấu

 • Fools shoot, but God directs the bullets. Russian proverb
Người ngu b¡n, nhưng Trời điều khiển viên đạn

 • You can't pick a mushroom without bowing. Russian proverb
Muốn nhổ nấm thì phải cuối xuống

Marriage is like sneezing: even when you feel it coming on, you can't stop. -- Russian proverb

 • The future is his who knows how to wait. -- Russian proverb
Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ đợi

 • You can't drive straight on a twisting road. -- Russian proverb
Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo

 • Live a hundred years, learn a hundred years, and you'll still die a fool. -- Russian proverb
Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như người khờ dại.

 • Don't drive your horse with a whip -- use the oat bag. --Russian proverb
Đừng cởi ngựa với roi ngựa -- hãy dùng thức ăn của ngựa

 • Nothing truely valuable arises from ambition or from a mere sense of duty; it stems rather from love and devotion towards men and towards objective things. -- Albert Eistein
Một giá trị thật sự không thể có từ tham vọng hay từ bổn phận bắt buộc; một giá trị thật sự chỉ có thể phát sinh từ tình thương và cống hiến cho nhân loại

 • Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration. -- Benjamin Franklin
Thông thái là kết quả của 99% mồ hôi và 1% cảm hứng

 • God helps those who help themselves. -- Benjamin Franklin
Trời chỉ giúp cho những kẻ tự giúp bản thân mình

 • Look before you leap. -- Samuel Butler
Nhìn kỹ trước khi nhảy

 • Nice guys finish last. -- Leo Durocher
Người tốt bao giờ cũng về muộn

 • There is no proverb that is not true. -- Cervantes
Không có một thành ngữ nào sai mà chỉ là chưa đúng thời điểm

 • A bird in hand is worth two in the bush. -- Cervantes
Một con chim trong tay còn hai con trong rừng. Đừng mơ mộng hảo huyền

 • Hãy để lương tâm dẫn lối cho bạn
Let your conscience be your guide. -- Alexander Pope

 • Fools rush in where angels fear to tread. -- Alexander Pope
Nhừng kẻ dại vào nơi thiên thần không tìm đến

 • If the path be beautiful, let us not ask where it leads. -- Anatole France
Nếu con đường đẹp, thì cần gì phải hỏi nó sẽ đi đến đâu

 • Never look a gift in the horse mouth. Saint Jerome
Đừng Khi Dể người

 • Noblemen make promises, but peasants have to keep them. -- Russian proverb
Quý Tộc hứa hẹn, nông phu thực hiện

 • Nếu là gà trống thì gáy. Nếu là gà mái thì đẻ trứng
If you are a rooster, crow; if you are a hen, shut up and lay eggs. -- Russian proverb

 • Man is born with his hands clenched; he dies with his hands wide open. Entering life he desires to grasp everything; leaving the world, all that he possesed has slipped awaỵ. -- Rabbinical Ana
Con người sinh ra với bàn tay nắm chặt; khi chết đi thì bàn tay mở rộng. Đi vào đời hắn muốn đạt được tất cả; Khi lìa thế giới này, những gì hắn sở hữu đều mất cả.

 • Nothing ever achieve without enthusiasm . -- Ralph Waldo emerson
Chẳng có chuyện vì thành đạt mà không nhờ vào nhiệt tâm

 • The mind is but a barren soil - a soil which is soon exhausted, and will produce no crop, or only one, unless it be continuely fertilized and enriched with foreign matter. -- Sir Joshua Reynold
Khối óc chỉ là một thửa đất cằn cỗi, sẽ khô cằn và không tạo nên hoa trái trừ khi nó được vun trồng, và chăm sóc bởi những chất liệu mới.

 • We shoul so live and labour in our time that what came to us as seed may go to the next generation as blossom, and what came to us as blossom may go to them as fruit. That is what we mean by progress. -- Herry Ward Becher

 • Peace ... is like a dream that lasts only one night and leaves regrets behind
Bình yên... như là một giấc mộng chỉ đến trong một đêm và để lại nhiều hối tiếc

 • As seed need proper soil to grow, advice needs a fertile mind in which to root
Cũng như hạt giống cần đất tốt để nảy nở, lời khuyên bảo cũng cùng một bộ óc rộng lượng để tiếp nhận

 • Knowledge was not a stored house of past thought, but an ever changing quantity to which men ađed by innovation and invention.
Kiến thức không phải là kho chứa của ý tưởng đã qua, mà là một khối lượng biến đổi không ngừng bởi những phát minh và đổi mới

 • Large numbers of things are determined, and therefore not subject to change.
Có nhiều việc đã an bài, vì thế không thể thay đổi

 • If at first you don't succeed, quit; don't be a nut about success.
Nếu lúc đầu không thành công, ngưng; đừng quá điên cuồng vì thành công

 • God gave us two ears and one tongue so that we may listen twice as much as we speak.
Trời cho con người hai tai và một lưỡi để con người nghe gấp hai lần nói

 • Better for us to fight and maybe die than for our children live in miserỵ
Tốt nhất là chúng ta chiến đấu và hy sinh hơn là để con em chúng ta sống trong khổ sở

 • Men were not good at comtemplation and introspection - it led to melancholy and despair and self-pitỵ

 • Its much easier to fight an enemy lacking any redeeming qualitỵ

 • Death and desolation were not to be feared, for they were un avoidable and therfore acceptable. Indeed there was nothing to be unhappy about, no reason for despair. What would be, would be. What was, was. The darkness became the dawn, stillness became the morning, beauty became decay, then rebirth
Chẳng nên kinh sợ cái chết, vì đó là điều phải đến vì thế chỉ nên chấp nhận. Thật thế chẳng có gì phải buồn rầu hay lo âu Những gì xảy ra, sẽ xảy ra. Những gì đã xảy ra, đã đi qua. Bóng tối qua đi bình minh đến, sắc đẹp tàn phai, đến hồi sinh.

 • Good manner is appreciated now but estate keeps everlasting -- Alex Fegurson
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu.
Không có nhận xét nào: