Sĩ tử

Ông Chỉ ngồi bệt đợi con trước cổng trường thi. Ông đã từng bán cả nhà, cả xe lo cho 2 con ăn học, giờ sẵn sàng bán tiếp nếu con thứ 3 đỗ ĐH.

Và đây nữa một khía cạnh khác của cuộc sống ;


Không có nhận xét nào: