Chất vấn về môi trường của đại Biểu Khoa




Phần Chất vấn của Đại biểu Khoa, tại cuộc họp Hội đồng nhân dân TPHCM. 3/7/2009. Chúng ta xem xong, cần phải suy nghĩ điều này, chất lượng chất vấn tăng lên rất rõ, cần những người như đại biểu Khoa, dám nói thẳng sự việc không ngại ai tý nào .

nguồn : google

lời bàn : Sinh động , trung thực , mạnh mẽ ,có tính xây dựng rất cao ; họp thế mới là họp :)



Không có nhận xét nào: