SPAM


Có những kẻ rất rảnh rỗi trong việc đi cắm cờ blog của người khác >>>>>> SHIT
Spam ở đâu và spam cái gì ?
việc loại bỏ Navbar không quá khó
tiện đây mình viết lên luôn để tránh cho các bạn nào gặp trường hợp như mình bị cắm cờ theo cảm tính (Mình vẫn không lọai bỏ nó vì mình không thích ) Không có nó lấy cái gì mà cắm cờ nhỉ

Khi bạn tạo một blog ở trang blogspot.com thì theo mặc định thanh này luôn xuất hiện ở bên trên cùng của trang blog. Nó bao gồm những tính năng Search và cho phép người dùng chuyển ngẫu nhiên đến một trang blog khác bằng việc click vào nút “Next Blog”.

Tuy nhiên, việc để thanh Toolbar xuất hiện trên trang blog đối với các bloger được xem là thiếu chuyên nghiệp. Việc loại bỏ thanh công cụ này sẽ giúp trang blog của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn, mang đậm tính cá nhân đồng thời loại bỏ được logo của nhà cung cung cấp trên trang blog.

Cách làm như sau:

1. Vào thẻ Edit HTML trong menu Layout.
2. Nhập đoạn mã sau vào bất kỳ nơi đâu trong đoạn mã /* Page Structure miễn là nó nằm giữa hai thành phần khác nhau. Sau đó nhấn Save Template.

#navbar-iframe {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none;
}

3. Cuối cùng bạn hãy mở lại trang blog để xem kết quả.


Không có nhận xét nào: