Portable Pahelika: Secret Legends

Có bác nào chơi game này chưa? Muốn làm thám tử không ? khoai lòi mắt nhưng rất hay đấy


....
There is an ancient secret so powerful, it was buried deep beneath a maze of puzzles and pitfalls to prevent anyone from ever laying a hand on it.
Then one man discovered the existence of the secret. In doing so, his life changed forever. He resolved to seek the secret. He wanted to know if the legends were true.
They were.
Máy dịch
Có một bí mật cổ xưa mạnh mẽ như vậy, nó đã được chôn sâu dưới một maze của puzzles pitfalls và để ngăn chặn bất cứ ai từ bao giờ laying một tay vào nó.

Sau đó, một trong những con người khám phá ra sự tồn tại của những bí mật. Trong khi làm điều đó, cuộc sống đã thay đổi vĩnh viễn. Ông đã giải quyết để tìm những bí mật. Ông muốn biết nếu legends là đúng sự thật.
Họ.

System requirements:
Windows 2000/XP/Vista
DirectX 7
800 MHz
64 MB RAM

Screenshots: #1 #2 #3

Rapidshare
Easy-share
MediaFire
iFile.it
Strategy Guide
http://img196.imageshack.us/img196/5526/21lpxzn.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/9897/2q9zzox.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/2599/2wp3wuu.jpg

Xin nhắc lại là game khoai Vật vã :)Không có nhận xét nào: