Tác hại của việc khai thác Bauxite

Tác hại của việc khai thác Bauxite
đến môi sinh và con người ở một số nước qua hình ảnh

Khai thác Bauxite ở Guinea: Từ thiên
đường thành địa ngục!


Tác hại của khai
thác bauxite đến môi sinh và người dân ở Jamaica


Vấn nạn bauxite ở Jamaica,
3 phầnTiếng kêu vọng từ
Niyamgiri, Ấn độ
Hãy cứu lấy nền
văn hoá Niyamgiri


Khai thác
bauxite ở Niyamgiri, Ấn độ

Lời bàn : Trung quốc khai thác Bô -xít để lại cho mình khai thác xít- trong bô bon tàu khựa Thâm Vật(các cụ thường nói Thâm nho nhọ đít như Tầu):JFBQ00189070410A:
Nguồn :http://bauxitevietnam.info
Không có nhận xét nào: