Cám ơn các bác vì câu nói-đời cha tập ăn nhạt, đời con mới có nước uống

Trong tư duy của Chính phủ, có dự trữ cho tương lai, có để dành cho con cháu không hay cứ có chút của nả nào tổ tiên để lại là làm cho bằng hết? "Tại sao ta không để dành bauxite cho con cháu làm, khi chúng ta có đủ năng lực và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất?

Không có nhận xét nào: