Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập

“Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” là một trang web giáo dục được lập ra và duy trì bởi Joe Landsberger . Những lời khuyên trong cẩm nang này được các học sinh sinh viên trên nước Mỹ và thế giới sử dụng rộng rãi. Trang web này được cập nhật lần cuối vào ngày 02-11-2005. Quyền tái bản được bảo đảm nếu tái bản dưới dạng copy miễn phí, in ấn, và phân phát dưới hình thức giáo dục phi thương mại với mục đích giáo dục rõ ràng. Không cần thiết phải ghi đường link đến trang web. Xin chỉ lưu ý trang web vẫn đang tiếp tục nâng cấp thường xuyên. Vì lý do đó, xin không đăng tải nội dung trang web này trên mạng Internet mà không xin phép.”

Chuẩn bị

Học

Học

Học cùng với người khác

Thông tin trên mạng

Tham gia trong lớp học

Quản lý dự án:

Research

Kỹ năng đọc

Chuẩn bị cho bài kiểm tra

Làm bài kiểm tra

Những điều cơ bản khi viết

Các kiểu viết

English Vocabulary/spelling

Resources

Toán

Khoa học và kỹ thuật


Nguồn :http://www.studygs.net
Download bản offline tiếng Việt Full (Mang về nhà mà đọc nếu ko có Internet)Không có nhận xét nào: