47 Quỷ Kế của Quỷ Cốc Tử

LỜI NÓI ĐẦU :   QUỶ CỐC TỬ là tên của 1 nhân vật kỳ lạ, đồng thời  là tên 1 cuốn sách lạ kỳ nhất xưa nay trong lịch sử  TRUNG QUỐC. Gọi là Thiên cổ kỳ nhân. Thiên cổ kỳ  thư .

 QUỶ CỐC TỬ là nhân vật kỳ lạ ! Tên tuổi, thân thế,  hành tung của QUỶ CỐC được bao phủ bởi những truyền  thuyết đậm sắc thần thoại, hư ảo. Ông là 1 người đa  tài, môn gì cũng hay, đứng đầu nhiều môn học thuật  : Âm Dương gia, Tung Hoành gia; 1 nhà thần toán  giang hồ; 1 chính trị gia lỗi lạc, lục thao tam  lược gồm tài ; cũng là 1 Thần Y nổi tiếng. Ông có 4  đệ tử nổi danh kim cổ : Võ là TÔN TẪN, BÀNG QUYÊN ;  Văn là TÔ TẦN,TRƯƠNG NGHI đã tung hoành ngang dọc,  tham dự cuộc tranh hùng dữ dội của 7 nước thời  Chiến quốc .

 QUỶ CỐC TỬ là 1 cuốn sách kỳ lạ ! Chứa đầy mưu kế  kỳ lạ, quỷ khốc thần kinh, dành cho các bậc đế  vương tu thân, cai trị đất nước 1 cách thông minh .

 Các biện sĩ, kỳ sĩ, mưu sĩ thuyết phục thiên hạ để  tiến thân. Các nhà quân sự, tướng lĩnh quyết thắng  trên chiến trường. Những người lãnh đạo thành công  trong việc hiểu người ,dùng người để gây dựng sự  nghiệp. Những người bình thường dùng để phòng thân,  sắp xếp việc nhà, đối nhân xử thế & làm ăn, buôn  bán, kinh doanh  Có trăm mưu ngàn kế nhưng cuốn sách này quy về 1 lý  là đánh vào lòng người, có người gọi mưu kế là Tâm  thuật đấu pháp, là dùng mưu kế chống lại 36 mưu kế  lưu hành xưa nay trong thiên hạ. Trải qua 2000  năm, cuốn sách đã được nhiều học giả chuyên tâm chú  giải, trong đó có 4 người nổi tiếng là : NHẠC PHONG, HOÀNG PHỦ THỤY, DOÃN TRI CHƯƠNG 1; 
ĐÀO  HOẰNG CẢNH. QUỶ CỐC TỬ và cuốn sách của ông đã gây  nhiều tranh luận sôi nổi bất tận của nhiều nhà  nghiên cứu xưa và nay. Đại văn hào LIỄU TÔNG NGUYÊN  cũng rất hăng hái nhập cuộc. Đại thi hào LÝ BẠCH  ngày xưa cũng từng làm thơ ca ngợi TÔ TẦN đệ tử của  QUỶ CỐC .
 Gần đây, 1 nhà xuất bản TRUNG QUỐC đã chọn lọc, hệ  thống các công trình nghiên cứu thành sách gọi là  QUỶ CỐC TỬ toàn thư. Cuốn sách đã nêu ra 47 mưu kế,  khai thác trong sách của QUỶ CỐC, áp dụng thành  công trong nhiều lĩnh vực. Mỗi mưu kế có dẫn chứng,  minh họa bằng nhũng tiểu truyện hấp dẫn, thú vị  trong các tác phẩm nổi tiếng như Sử ký TƯ MÃ THIÊN,  Tả truyện, Chiến Quốc sách, Đông Châu Liệt quốc,  Tam Quốc chí.... .
 Quá trình biên dịch chắc còn nhiều thiếu sót. Mong  quý bạn thông cảm .

      TRẦN SÁNG     QUỶ CỐC TỬ_con người kỳ lạ nhất xưa nay    


1. Kỳ lạ là tên ông được nhiều sách vở nhắc đến  nhưng rất ngắn gọn, nhiều giả thiết thú vị  Nhiều cuốn sách như : Sử ký, Tô Tần liệt truyện,  Trương Nghi liệt truyện, Phong tục thông  nghĩa...đều đề cập đến tên QUỶ CỐC , nhưng rất ngắn  gọn .

 VD : Tô Tần người Lạc Dương học với QUỶ CỐC hoặc  Trương Nghi người nước Ngụy cùng với Tô Tần học  với QUỶ CỐC  Tên QUỶ CỐC cũng được các nhà nghiên cứu đưa ra  nhiều giả thiết :  Theo Dông Châu Liệt Quốc, QUỶ CỐC là tên của cái  hang ở đất Dương Thành thược địa phận nhà Chu. Chỗ ấy núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề, không có người  ở. Trong núi ấy có người ẩn sĩ đặt hiệu cho mình là  QUỶ CỐC .

 Theo Hán thư nghệ văn chí, chữ QUỶ được giải thích  : Quỷ là u hiển, u là ẩn, hiển là lộ .
 Có sách giải thích là QUY, dựa vào câu QUỶ CỐC trả  lời TRƯƠNG NGHI & TÔ TẦN : Ngô tử vu sơn cốc. Thế  luận vị dư QUY CỐC dã .
 Theo truyền thuyết dân gian, mẹ của QUỶ CỐC ăn nhằm  thức ăn đựng trong cái chén làm bằng xương quỷ nên  gọi là QUỶ CỐT  Thường thì người ta gọi ông là QUỶ CỐC TỬ. TỬ là  thầy, chữ này xuất hiện đời Tần, tỏ ý kính trọng .
 Có thuyết thì nêu danh tính đầy đủ hơn 1 chút : QUỶ  CỐC TỬ là 1 tung hoành gia thời đại Chiến Quốc. Ông  họ VƯƠNG, tên HỦ, tự là DANH LỢI, dân gian gọi là  VƯƠNG THIỀN lão tổ  Hầu như nhiều nhà nghiên cứu đồng ý với thuyết này  và thường dùng để dẫn khi viết về QUỶ CỐC .

  2. Thân thế QUỶ CỐC có nhiều truyền thuyết , đậm  màu sắc thần thoại  Truyền thuyết dân gian cho rằng, mẹ QUỶ CỐC ăn nhằm  thức ăn đựng trong cái bát bằng xương quỷ, thụ thai  và mang thai đến....3 năm 6 tháng mới sinh ra ông  (?! ). Bà mẹ sinh xong thì mất, ông được con cọp  già cho bú mớm nuôi nấng. Ngày đêm theo cọp đi kiếm  ăn nên rất tinh ma quỷ quái, chuyên dạy cho người  ăn nói khoa trương và mưu kế .

 Ban đầu ông không biết chữ nhưng đã sáng tạo ra  được 60 Giáp Tý để đoán vận mệnh và thuật bói  toán,gọi là Vô tự đại thư, quyển sách lớn không  chữ .
Nên người đời rất khâm phục gọi ông là QUỷ CỐC thần  sinh .
 PHÙNG MỘNG LONG, tác giả Đông Châu Liệt Quốc cho  rằng : QUỶ CỐC tiên sinh là 1 ẩn sĩ thông hiểu mọi  lẽ trong trời đất, có mấy môn học vấn không mấy  người theo kịp. Đó là :  _Số Học , nhật nguyệt tượng vĩ đều thu ở bàn tay,  xem việc trước, đoán việc sau nói gì cũng linh  nghiệm .
 _Binh học , lục thao tam lược biến hóa vô cùng,  bày trận hành binh, quỷ thần không biết .
 _Du thuyết học, nhớ rộng nghe nhiều, hiểu rõ lý  thế, buông lời hùng biện, muôn miệng khôn đương .
 _Xuất Thế Học, giữ toàn chân tính, luyện thuốc  nuôi mình, không ốm không chết, đắc đạo thành Tiên .
 Có thuyết cho rằng QUỶ CỐC là bạn thân của MẶC  ĐỊCH, 1 lý thuyết gia của chủ nghĩa kiêm ái, tức là  yêu thương tất cả mọi người  QUỶ CỐC cũng từng gặp LÃO TỬ, người đời tôn là Thái  Thượng Lão Quân, ở Hàm Cốc .

  3.Sinh ở thời đại cá lớn nuốt cá bé quyết liệt  Các nhà nghiên cứu xác định QUỶ CỐC sống trong  khoảng cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc và đầu Chiến  Quốc thời đại  _Xuân Thu thời đại ( 770-476 trước CN ) : thời kỳ  nhà Chu suy yếu , các chư hầu , các địa phương cát  cứ mỗi nơi. Lúc này có khoảng 140 nước. Các nước  lớn thôn tính dần các nước nhỏ .

 _Chiến Quốc thời đại ( 475-221 trước CN ) : thời kỳ  chỉ còn 7 nước, ba nước mới thành lập là : Hàn,  Ngụy, Triệu ; bốn nước cũ là Tần, tề, Sở và Yên .
 Ngay thống kê trên cũng đủ thấy 1 thời đại nhiễu  nhương, chiến tranh ác liệt, cá lốn nuốt cá bé,  trên 100 nước nhỏ bị tiêu diệt, còn lại 7 nước  tranh hùng, để rồi còn 1 nước. Đó là nước Tần .

   4.Có bốn đệ tử lớn tung hoành ngang dọc một thời  Cũng theo truyền thuyết, QUỶ CỐC đã thu nhận rất  nhiều học trò. Học trò rất đông, ai đến học thì  học,ai muốn bỏ đi thì bỏ đi. Tùy theo tư chất từng  người để dạy, ai muốn học thuật gì thì truyền thụ  thuật ấy .

 Chắc vì thế, những học trò sau khi xuống núi hành  nghề, truyền đạo, viết sách, phong ông làm Tổ sư  hoặc là người sáng lập ra các học phái : Âm Dương  gia, Tung Hoành gia, Chính trị gia, Du Thuyết gia  Trong số học trò của QUỶ CỐC có 4 người nổi tiếng  là TÔN TẪN , người nước TỀ ; BÀNG QUYÊN, TRƯƠNG  NGHI ,người nước NGỤY ; TÔ TẦN , người LẠC DƯƠNG .
 TÔN TẪN, BÀNG QUYÊN học binh pháp. TRƯƠNG NGHI , TÔ  TẦN học nghề Du thuyết. So sức học thì TÔN TẪN giỏi  hơn BÀNG QUYÊN ; TÔ TẦN tự cho sức học của mình  không bằng TRƯƠNG NGHI .
 _ BÀNG QUYÊN được cử làm nguyên soái nước NGỤY, lấn  các nước nhỏ như Vệ , Tống, đánh bại được quân Tề .
 Vua các nước Tống, Lỗ, Trịnh, Vệ thường phải đến  chầu vua nước NGỤY  Xét cho cùng BÀNG QUYÊN là người tài giỏi nhưng vì  ghen tài trở nên độc ác, chặt chân đày ải TÔN TẪN .
Lập được công lao sinh chủ quan, cho mình là thiên  hạ vô địch nên bị bại dưới tay TÔN TẪN .
 _TÔN TẪN , sau khi thoát nạn BÀNG QUYÊN, theo ĐIỀN  KỴ, nước TỀ. TÔN TẪN giúp TỀ UY VƯƠNG đánh NGỤY để  cứu TRIỆU, giết chết BÀNG QUYÊN ở Mả Lăng, buộc  nước NGỤY phải thần phục nước TỀ .
 _TÔ TẦN , được ca ngợi là 1 mưu lược gia bậc nhất  về hợp tung của thời Chiến Quốc. TÔ TẦN không ngại  xa xôi đến xin học QUỶ CỐC. Học xong, TÔ TẦN đã đến  các nước CHÂU, TẦN, TRIỆU...nhưng không được dùng .
 Đành phải quay về, quần áo rách bươm, người tiều  tụy xơ xác. Thấy vậy vợ không thèm chào, chị dâu  không nấu cơm cho ăn .
 TÔ TẦN phải đem sách của QUỶ CỐC ra học, lấy dùi  đâm vế để khỏi ngủ gật, thêm 1 năm nữa. Sau đó, lên  đường đến nước YÊN. Theo sử sách nước YÊN là 1 nước  yếu nhất giửa các cường quốc. TÔ TẦN được vua YÊN  tin dùng , và đề xướng thuyết hợp tung, liên kết 6  nước ( TỀ, SỞ, TRIỆU, HÀN, NGỤY và YÊN ) để chống  TẦN. Bấy giờ TÔ TẦN làm Tướng quốc 3 nước  YÊN-TRIỆU-TỀ. Tên tuổi TÔ TẦN nổi danh khắp chư  hầu. Tài hùng biện của TÔ TẦN như nước chảy có thể  làm đổ cả thành cao ngàn trượng, làm gãy cả địa thế  xung yếu dài hàng trăm xích  _TRƯƠNG NGHI , cũng học với QUỶ CỐC. sau khi xuống  núi đi du thuyết chư hầu. Có lần TRƯƠNG NGHI uống  rượu với Tướng Quốc nước SỞ, bị nghi ngờ trộm ngọc .
 Bọn thuộc hạ của Tướng Quốc đánh cho 1 trận la lết,  TRƯƠNG NGHI không nhận tội. Về đến nhà , vợ chì  chiết vì do học du thuyết mà mang họa vào thân .
 TRƯƠNG NGHI chỉ hỏi lưỡi mình còn không. Vợ tức  cười, đáp còn. TRƯƠNG NGHI nói : Thế là đủ ! Chứng tỏ ông tin vào miệng lưỡi và tài hùng biện  của mình như thế nào !  TRƯƠNG NGHI đến cầu cạnh TÔ TẦN , bị TÔ TẦN lừa,  buộc phải vào TẦN dùng thuyết liên hoành để thuyết  TẦN HUỆ VƯƠNG , và ông được tin dùng. TRƯƠNG NGHI  góp phần giúp nước TẦN cường thịnh, mở mang đất  đai, làm cho nước SỞ suy yếu, dọn đường cho việc  thống nhất TRUNG QUỐC .
 TÔN TẪN, BÀNG QUYÊN, TÔ TẦN, TRƯƠNG NGHI được xem  là tứ đại đệ tử của QUỶ CỐC. Bốn người đã từng làm  mưa làm gió trong 1 thời Chiến Quốc .
     QUỶ CỐC TỬ-cuốn sách lạ kỳ xưa nay     1.QUỶ CỐC TỬ, 1 cuốn sách giáo khoa đặc sắc của  nhiều môn học  _Về tâm lý, sách cho rằng dù trăm phương ngàn kế  cũng đều qui về tâm lý con người, đánh vào trúng  tâm lý, sở thích, dục vọng của con người thì thành  công .

Vd : người giàu có thì thích địa vị . Kẻ dũng cảm ,  cương cường dọa dẫm họ là điều vô nghĩa, khích bác  họ thì mới thành công. Người uyên bác thích lý  luận, nói nhiều....kẻ trí tuệ thấp thì hay bị lừa .

 Kẻ bần cùng thì dễ bị mê hoặc bởi lợi lộc...... .

 _Về ngôn ngữ, nghe người ta nói có thể hiểu được  sự buồn, vui, giận, ghét của người đối thoại. Nghe  âm thanh, ngôn ngữ âm nhạc, có thể biết được nhân  cách của người sáng tạo và sự hưng suy của 1 nước .
 _Về hùng biện, nếu sử dụng thành thạo, xảo diệu  thuật đóng mở( bãi hạp ) thì không chỉ thuyết phục  được người 1 nước mà còn thuyết phục được cả thiên  hạ .
 _Về quân sự, thì chính binh không bằng kỳ binh .
 Phải chế ngự được kẻ thù, phải ra tay trước. Lấy  tám lạng đè bẹp được ngàn cân. Có khi không cần  đánh mà thắng. Lợi dụng địa hình để đánh địch. Dùng  vàng bạc để làm tan rã hàng ngũ địch. Cắt lực lượng  địch, phân tán địch, làm cho địch mỏi mệt, dũng khí  địch tiêu tan .

  2.Cuốn sách lắm mưu nhiều kế  Cái kỳ lạ nhất của cuốn sách QUỶ CỐC TỬ là chứa lắm  mưu nhiều kế, quỷ khốc thần kinh, thiên biến vạn  hóa & dùng mãi không hết .

 Thông thường người ta xa lánh những người mưu kế  thủ đoạn. Các từ ngữ mưu kế, thủ đoạn bị lên án,  ngộ nhận vì do những kẻ ác tâm, gọi là lang hổ chi  tâm, lòng lang dạ sói, thi hành để đạt mục đích  xấu. Vậy mưu kế là gì?  Thực chất mưu kế, thủ đoạn, kế hoạch sản sinh từ  đời sống thực tiễn của con người :  Một người thợ săn mướn bẫy thú phải đánh động, gõ  vào vật liệu gì đó, đá chẳng hạn, để thú hoảng sợ  chạy ra và tóm lấy. Đó là kế Đầu thạch vấn lộ .
 Cây gãy vì côn trùng đục khoét, bức tường đổ là do  rạn nứt lâu ngày. Đó là nguyên tắc của sách hư  khích, kẻ hở ; sản sinh ra kế ly gián, phản gián .
 Con hổ trước khi vồ mồi thì thu mình lại để lấy thế  và nhảy ra. Đó là kế Dĩ khuất cầu thân, co để  duỗi .
 Con thỏ thấy hổ quá mạnh, co chân chạy. Là kế Bất  tiến nhi thối, không tiến thì lùi. Chạy để bảo  toàn tính mạng là thượng sách !  Thực tế, có căm ghét mưu kế cũng không thể bỏ  được.Vì sao?  Vì nguồn gốc của mưu kế sản sinh từ đời sống, do  đó, người ta căm ghét xa lánh nó cũng không thể  được, nó vẫn tồn tại 1 cách khách quan trong cuộc  sống hàng ngày.Nhiều mưu kế trở thành bản năng,  phản ứng tự nhiên, mà đôi khi người ta cũng không  nghĩ đó là mưu kế nữa .
 Một chàng trai muốn tán tỉnh 1 cô gái, hé mở cho cô  ta biết mình là con nhà gia thế, thông minh học  giỏi, sẽ chung tình trước sau như một > Tức là anh  chàng đang sử dụng 1 lúc 2 thủ đoạn : Bãi hạp (úp  úp mở mở ) và Hư trương thanh thế ( phô trương ) .
 Muốn giúp 1 người sa cơ lỡ vận có công ăn việc làm,  bạn đã giới thiệu với người khác là người này rất  tài giỏi, trung thành, tận tâm. Tức là bạn đang sử  dụng chiêu Vô trung sinh hữu ( từ không thành có  ) .
 Bạn không thích nghe tiết mục quảng cáo nhưng vẫn  thuộc lòng lời giới thiệu 1 cách rành rẽ. Bạn đang  vướng vào kế Chúng khẩu luyện kim (nói mãi phải  tin ) của các nhà kinh doanh .
 ........Bạn không thích mưu kế nhưng bạn cũng phải  dùng. Không ưa nhưng cũng phải ứng phó. Không muốn  nhưng vẫn bị vây bởi giữa muôn trùng mưu kế .

  3.Cuốn sách chứa vạn tâm linh và chìa khóa vàng  _ Đáng quý là cái tâm của tác giả đối với nhân dân .

 Tác giả khuyên các Vua chúa phải dùng con mắt của  nhân dân ( thiên hạ ) để nhìn, dùng tai của nhân  dân để nghe, lấy cái tâm của mình để che chở cho  nhân dân và lấy cái tâm của nhân dân để mưu cầu  hạnh phúc cho mọi người. Mắt như vậy được gọi  làthie6n lý nhãn. Tai như vậy gọi là thuận phong  nhĩ. Tâm được như vậy gọi là vạn linh tâm .
 Chứng tỏ tác giả rất khổ công và dùng cả cái tâm  của mình để viết sách, gửi gắm ước mơ vào từng  trang sách.Đó là mong nhân dân được hạnh phúc, no  ấm và được giáo hóa thành những người văn minh .
 _ Cái quý nữa là luôn cầu tiến bộ .
 Sách của QUỶ CỐC TỬ cho rằng phản là hiểu quá khứ  , ứng là hiểu hiện tại. Có biết quá khứ mới hiểu  hiện tại, có hiểu hiện tại mới biết tương lai. Cái gì  không còn thích hợp thì bỏ, cái gì còn thích hợp  thì gìn giữ và áp dụng .
 Hiểu mình là trí, hiểu người là sáng suốt. Có sáng  suốt mới có trí, có trí mới có sự sáng suốt .
 Ôn cố tri tân, ôn cũ biết mới ; tri kỷ tri bĩ, biết  người biết ta ; đấy là chìa khóa vàng mở cánh cửa  đời sống của người thông minh .

Chương 1 : THUẬT MỞ ĐÓNG   (BÃI  HẠP CHI THUẬT )    Bãi là mở, hạp là đóng. Thuật bãi hạp là thuật đóng  mở, mở đóng, đóng mở.....Bãi là hành động tích cực .

Hạp là hành động tiêu cực .
 Thuật bãi hạp căn bản dưa trên nguyên lý Âm Dương .
 2 khí này là chủ tể của vạn vật, có khi khí Âm  mạnh, có khi khi Dương mạnh; có khi mềm yếu, nhu  nhược, có lúc cứng rắn, cương cường; có khi bộc  lộ, khai mở, có lúc ẩn tàng, che dấu; có khi nhanh  chóng, khẩn trương, có lúc chậm chạp, ung dung... .
 Dương khí truy cầu Âm khí và Âm khí truy cầu Dương  khí. Âm khí phát triển đến cực điểm thì thành Dương  khí. Dương khí phát triển cực điểm thì phát triển  thành Âm khí .
 Khi gặp Dương khí (thời cơ, thuận lợi ) thì tiến  lên ; gặp Âm khí 9ba6t1 lợi ) thì thu tàng, ẩn dấu,  ngưng lại .

 Thuật bãi hạp được thực hiện qua 4 kế :

Cương nhu tương tế nghĩa là Trong nhu có cương,  trong cương có nhu .
 _Sơ nhi bất lậu ............ Tuyệt đối bí  mật .
 _Dĩ khuất cầu thân ........... co để duỗi .
 _Tiên đả hậu ma ........... Trước đánh sau  bắt .

   1/CƯƠNG NHU TƯƠNG TẾ : TRONG NHU CÓ CƯƠNG, TRONG  CƯƠNG CÓ NHU   Cương nhu tương tế là trong cương có nhu, trong nhu  có cương. Trong dương có âm, trong âm có dương .

Đóng mở, mở đóng...biến hóa vô cùng .
 Muốn thực hiện kế này phải thẩm định đối phương :  Có hay không, hư hay thực, lợi và hại trước sau .
 Hiểu rõ ý chí của đối phương, tùy tâm lý, dục vọng của  đối phương mà thuyết phục .
 Thí dụ : Ưa nói khích không ưa thuyết phục   Sau khi Tào Tháo lấy được Kinh Châu , TUÂN DU hiến  kế là huy động đại quân ra oai để làm cho TÔN QUYỀN  sợ phải đầu hàng .
 THÁO nghe theo kế, lập tức hịch sai sứ sang Giang  Đông, 1 mặt điểm quân mã,quân bộ và quân thủy,cả  thảy 83 vạn, lại nói thăng lên những 100 vạn quân .
 Thủy lục đều tiến, quân thuyền quân kỵ cùng đi ;  theo dọc bờ sông Trường Giang kéo đến. Phía Tây nối  liền với đất Kinh Giáp,phía Đông tiếp giáp Kỳ  Hoàng,doanh trại nối nhau dài hơn 300 dặm .
 * * *  
Nói về Giang đông, TÔN QUYỀN đang đóng quân ở Sài  Tang, được tin đại quân TÀO THÁO đến Tương Dương .
LƯU TÔN đã ra hàng, mà quân TÀO sớm khuya đi gấp  đường lấy Giang Lăng. QUYỀN bèn họp các mưu sĩ lại  bàn kế phòng thủ .
 LỖ TÚC nói : _Kinh châu tiếp giáp nước ta,giang sơn hiểm  trở,nhân dân giàu có, nếu chiếm được đất ấy thì đủ  để xây nghiệp đế vương. Nay LƯU BIỂU mới chết, LƯU  BỊ mới thua, tôi xin phụng mạng sang Giang Hạ viếng  tang, nhân tiện bảo LƯU BỊ phủ dụ các tướng của LƯU  BIỂU, đồng tâm hiệp lực với ta để phá TÀO THÁO, nếu  BỊ vui lòng nghe theo thì việc lớn phải xong .
 QUYỀN đồng ý, lập tức sai LỖ TÚC đem lễ vật sang  Giang Hạ viếng tang .
  * * *  HUYỀN ĐỨC đến GIANG HẠ cùng KHỔNG MINH và LƯU KỲ  bàn việc .
KHỔNG MINH nói : _TÀO THÁO thế to lắm,khó lòng địch nổi,không bằng  ta sang nhờ TÔN QUYỀN ở Giang Đông làm ứng viện.Nam  Bắc giữ miếng với nhau, ta ở giửa kiếm lợi, có gì  mà chẳng được .
HUYỀN ĐỨC nói : _Giang đông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng,  sao họ chịu dung nạp ta? KHỔNG MINH cười đáp rằng : _Nay TÀO THÁO dàn quân trăm vạn, chiếm cứ Giang  Hán; tất nhiên Giang Đông phải cho người lại đây dò  hư thực thế nào.Nhược bằng có sứ đến,tôi xin mượn 1  cánh buồm thuận gió đến thẳng Giang đông chỉ 3 tấc  lưỡi làm cho 2 quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau. Nếu  quân Nam được ta cùng đánh TÀO THÁO, lấy đất Kinh  Châu.Nếu quân Bắc được , ta thừa thế tính lấy Giang  Nam cũng nên .
HUYỀN ĐỨC nói : _Kế ấy rất hay, nhưng làm thế nào khiến cho Giang  Đông sai người đến đây được? Vừa nói dứt lời, có tin báo rằng : _TÔN QUYỀN ở Giang Đông sai người lại viếng tang,  thuyền đã ghé bờ .
KHỔNG MINH cười nói : _Việc to chắc xong .
  * * *
Biết LỖ TÚC sắp đến KHỔNG MINH dặn HUYỀN ĐỨC rằng : _Hễ LỖ TÚC hỏi việc động tĩnh của TÀO THÁO thì Chúa  công nói 1 mực không biết. Hễ nói đến 2-3 lần thì  Chúa công bảo hắn hỏi GIA CÁT LƯỢNG .
Bàn định xong xuơi bèn sai người đón LỖ TÚC vào .
 TÚC vào viếng tang xong, LƯU KỲ nhận đồ phúng rồi  mời TÚC đến gặp HUYỀN ĐỨC. HUYỀN ĐỨC rước vào nhà  trong uống rượu. TÚC nói : _Lâu nay, nghe thấy đại danh Hoàng Thúc nhưng chưa  có dịp nào được bái kiến, nay được gặp thực là hân  hạnh .
Mới đây Hoàng Thúc đánh nhau với TÀO THÁO, tất biết  rõ tình hình. Dám hỏi quân TÀO THÁO ước độ bao  nhiêu? HUYỀN ĐỨC đáp : _Tôi binh mọn tướng ít, THÁO đến là chạy, có biết  gì đến tình hình bên ấy thế nào .
TÚC nói : _Tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu của KHỔNG MINH 2 phen  đánh hỏa công làm cho TÀO THÁO kinh hồn lạc phách ,  sao Hoàng Thúc lại bảo là không biết? HUYỀN ĐỨC nói ; _Họa chăng hỏi KHỔNG MINH thì biết đươc rõ .
TÚC nói : _KHỔNG MINH đâu, xin cho được gặp 1 chút .
HUYỀN ĐỨC sai mời KHỔNG MINH ra .
TÚC vái chào rồi hỏi : _Xưa nay vẫn mộ tài đức tiên sinh, chưa được bái  kiến bao giờ. Nay may mắn được gặp, xin cho biết  việc an nguy ngày nay .
KHỔNG MINH nói : _Mưu gian của TÀO THÁO tôi đã biết cả, chỉ giận sức  mình chưa đủ, nên còn tạm lánh đó thôi .
TÚC lai hỏi : _Hoàng thúc nay định ở đây hay đi đâu? KHỔNG MINH đáp : _Sứ quân tôi có quen Thái thú NGÔ THẦN ở Thương  Ngô, nay sắp đến đó nhờ .
TÚC nói ; _NGÔ THẦN lương khan binh ít, giữ mình còn chẳng  nổi, cho ai nhờ được ! KHỔNG MINH nói ; _Chổ ấy tôi cũng biết không ở lâu được. Nay hãy  nương tạm, rồi sẽ liệu kế khác .
TÚC nói : _TÔn tướng quân tôi hùng cứ 6 quận, binh giỏi lương  nhiều, lại kính hiền trọng sĩ, anh hùng miền Giang  Đông nhiều người quy phục. Nay xin hiến ông 1 kế .
 Chi bằng tiên sinh sai người tâm phúc sang liên kết  với Đông Ngô để cùng mưu toan việc lớn .
KHỔNG MINH nói : _LƯU sứ quân và TÔn tướng quân xưa nay không quen  nhau, sợ uổng mất lời.Vả lại, không có ai tâm phúc  có thể sai đi được .
TÚC nói : _Lệnh huynh GIA CÁT CẨN hiện đương làm tham mưu ở  Giang Đông, đêm nagy2 mong được gặp lệnh tiên sinh .
 Tuy tôi không có tài, xin cùng tiên sinh vào ra mắt  TÔN tướng quân để bàn việc lớn .
HUYỀN ĐỨC nói : _ KHỔNG MINH là thầy ta, rời ta 1 lúc không xong,  đi thế nào được?TÚC cố nài 3-4 lần, HUYỀN ĐỨC cứ  giả vờ không nghe, KHỔNG MINH nói : _Việc đã kíp rồi, tôi xin phụng mệnh đi 1 chuyến .
HUYỀN ĐỨC bấy giờ mới đồng ý .
Sau khi dùng miệng lưỡi bẻ bọn mưu sĩ Giang Đông  xong KHỔNG MINH mới được gặp TÔN QUYỀN .
 Thi lễ xong, QUYỀN mời KHỔNG MINH ngồi. Các quan  văn võ sắp hàng 2 bên .
 LỖ TÚC đứng bên cạnh chỉ đợi xem KHỔNG MINH nói với  QUYỀN thế nào. KHỔNG MINH giải bày ý kiến của LƯU  BỊ, rồi liếc mắt nhìn TÔN QUYỀN , thấy QUYỀN mắt  biếc râu đỏ, tướng mạo đường bệ, liền nghĩ thầm  rằng : "Người này tướng mạo khác thường, chỉ ưa nói  khích không ưa thuyết phục; đợi khi nào hỏi, bấy  giờ ta sẽ khích cho mấy câu là xong" .
 Khi tả hữu dâng trà xong, TÔN QUYỀN nói : _ tôi thường nghe LỖ TỬ KÍNH nói đến tài của túc  hạ, nay may được gặp, xin túc hạ có điều gì hay chỉ  bảo cho KHỔNG MINH đáp : _Tôi vô tài ít học. Không dám để Ngài hỏi .
QUYỀN nói : _Túc hạ mới rời Tân Dã, giúp LƯU DỰ CHÂU đánh nhau  với TÀO THÁO, tất biết tình hình bên THÁO thế nào? KHỔNG MINH đáp : _LƯU DỰ CHÂU binh đơn, tướng ít, thành Tân Dã nhỏ  lại không có lương, đâu dám chống nhau với TÀO  THÁO? QUYỀN lại hỏi : _Quân THÁO nhiều hay ít? KHỔNG MINH nói : _Cả quân mã, quân bộ và quân thủy, ước được hơn  trăm vạn .
QUYỀN trố mắt ngạc nhiên hỏi : _Ông nói dối ta chăng? KHỔNG MINH đáp : _Không dám dối đâu : TÀO THÁO ở Duyện Châu đã có 20  vạn; bình xong VIÊN THIỆU , lại thêm được năm sáu  mươi vạn; quân mới mộ ở Trung Nguyên được ba bốn  mươi vạn. Tính ra có kém gì 150 vạn. Thế mà LƯỢNG  nói có 100 vạn là vì sợ người Giang Đông mất vía đó  thôi !  LỖ TÚC đứng cạnh , nghe nói tái mặt lại, đưa mắt  cho KHỔNG MINH. KHỔNG MINH cứ lờ đi .
QUYỀN lại hỏi : _Chiến tướng của TÀO THÁO nhiều hay ít? KHỔNG MINH nói : _Những mưu sĩ lắm mưu nhiều trí và những tướng đấu  tài đánh giỏi ít ra cũng được vài nghìn .
QUYỀN lại hỏi : _Nay TÀO THÁO đã bình được Kinh, Sở còn tham vọng  gì nữa không? KHỔNG MINH đáp : _TÀO THÁO hiện nay hạ trại kín ven sông, sắm sửa  thuyền bè, chẳng lấy Giang Đông thì lấy đâu .
QUYỀN lại hỏi : _Đối với âm mưu của TÀO THÁO , nên đánh hay không,  xin túc hạ quyết định giúp ta 1 lời .
KHỔNG MINH nói : _LƯỢNG tôi có 1 lời , nhưng chỉ sợ tướng quân không  chịu nghe thôi .
QUYỀN nói : _Xin cho nghe lời cao kiến .
KHỔNG MINH nói : _Trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải  dấy binh ở Giang Đông, LƯU DỰ CHÂU tụ quân ở Hán  Nam, để cùng tranh giành với TÀO THÁO .
Nay THÁO đã dẹp xong nạn lớn, tình hình sắp ổn định  xong. Vừa đây THÁO lại phá được Kinh Châu, uy danh  lừng bốn bể. Bây giờ, dẫu có anh hùng cũng không có  đất dụng võ,cho nên LƯU DỰ CHÂU phải trốn tránh đến  đây  .
Vậy xin tướng công liệu mà tính toán công việc.Nếu  tướng quân có thể lấy quân Ngô,Việt mà chống TÀO  được,thì nên sớm cự tuyệt nó đi .
Nếu không muốn thế, sao không theo ngay lời các mưu  sĩ đã bàn, thu quân mã, xếp áo giáp lại, rồi ngoảnh  mặt về Bắc mà hàng? TÔN QUYỀN chưa kịp đáp, KHỔNG MINH lại nói rằng : _Tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng  trong bụng vẫn còn ngờ vực. Việc kíp rồi mà không  quyết đoán thì vạ đến nơi rồi đó ! TÔN QUYỀN lại hỏi : _Nếu quả như lời ông, thì sao LƯU DỰ CHÂU không  hàng TÀO đi? KHỔNG MINH đáp : _Ngày xưa ĐIỀN HOÀNH là 1 tráng sĩ nước TỀ còn biết  giữ lễ nghĩa không chịu nhục,huống chi LƯU DỰ CHÂU  là tôn thân nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời, kẻ  sĩ đều trông mong. Việc không xong là bởi trời, có  đâu lại chịu luồn cúi người ta?! TÔN QUYỀN nghe KHỔNG MINH nói xong, nét mặt hầm  hầm, rủ áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cũng  tủm tỉm cười và giải tán .
LỖ TÚC trách KHỔNG MINH rằng : _Sao tiên sinh lại nói thế? May mà chủ tôi rộng  lượng, không nỡ trách ngay, chứ như lời tiên sinh  vừa nói là khinh miệt chủ tôi lắm đấy ! KHỔNG MINH ngẩng mặt cười, nói : _Sao không có lượng bao dung thế?Ta đã có được mẹo  phá TÀO THÁO,vì không hỏi tới, nên tôi không nói đó  thôi .
TÚC nói : _Nếu quả tiên sinh có mẹo hay, tôi xin mời chủ tôi  ra để tiên sinh dạy cho .
KHỔNG MINH nói : _Quân trăm vạn TÀO THÁO , ta coi như đàn kiến, chỉ  giơ tay 1 cái là tan ra như cám cả ! TÚC nghe nói, liền vào nhà sau gặp TÔN QUYỀN. QUYỀN  lúc ấy còn bực, ngoảnh lại bảo LỖ TÚC rằng : _ KHỔNG MINH khinh ta quá chừng ! TÚC nói : _Tôi cũng đã trách KHỔNG MINH , KHỔNG MINH cười và  trách lại rằng Chúa công không có lượng dung  người,cho nên KHỔNG MINH có mẹo phá TÀO cũng không  muốn nói ra cho biết. Xin Chúa công thử hỏi KHỔNG  MINH xem thế nào? QUYỀN bèn lập tức nguôi giận làm vui nói : _À, thế ra KHỔNG MINH vẫn có mẹo hay, nên nói khích  ta. Ta 1 lúc nghĩ nông cạn, tí nữa làm lỡ mất việc  to .
Lập tức cùng LỖ TÚC lại ra triều đường, mời KHỔNG  MINH vào nói chuyện .
QUYỀN xin lỗi KHỔNG MINH rằng : _vừa rồi tôi trót lỡ lời, xin tiên sinh tha lỗi  cho .
KHỔNG MINH cũng tạ lại rằng : _LƯỢNG tôi nói năng lỗ mãng, xin tướng quân cũng  thứ tội cho .
QUYỀN mời ngay KHỔNG MINH vào nhà sau, làm tiệc  khoản đãi. Được vài tuần rượu, QUYỀN hỏi rằng : _TÀO THÁO vốn chỉ ghét LÃ BỐ, LƯU BIỂU ,VIÊN THIỆU,  VIÊN THUẬT, LƯU DỰ CHÂU với tôi mà thôi. Nay đã trừ  được cả,duy chỉ còn DỰ CHÂU với tôi .
Tôi không thể đem cả nước Ngô dâng cho người ta  được. Kế của tôi đã quyết, nhưng phi LƯU DỰ CHÂU  giúp cho thì không ai đương nổi TÀO THÁO bây giờ .
 Mà LƯU DỰ CHÂU vừa mới thua trận, làm thế nào mà  chống lại nạn này? KHỔNG MINH nói : _DỰ CHÂU mới thua nhưng QUAN VÂN TRƯỜNG còn thống  lĩnh hàng vạn tinh binh, LƯU KỲ ở Giang Hạ cũng có  chừng vạn quân sĩ .
 Quân TÀO từ xa đến, tất cũng mỏi mệt ; mới đây lại  đuổi DỰ CHÂU , quân khinh kỵ đi 300 dặm 1 ngày,  khác nào nỏ cứng đã giương lên đuối sức, chưa chắc  đã bắn thủng được mảnh lụa mỏng .
 Vả lại ngươi phương Bắc không quen đánh thủy ; quân  dân ở Kinh Châu gặp thế bí phải phục TÀO , chứ  không phải tự nguyện. Nay tướng quân thật muốn đồng  tâm hiệp lực với DỰ CHÂU , thì làm gì không phá  được TÀO THÁO .
Quân TÀO mà bị phá, tất phải kéo về Bắc, thì thế  Kinh, Ngô lại mạnh mà hình thành thế chân vạc được .
 Cơ hội được thua lúc này, xin tướng quân hãy nghĩ  cho kỹ mà quyết đi ! QUYỀN mừng lắm , nói : _Mấy lời của tiên sinh thật đã làm sáng mắt cho  tôi. Ý tôi đã quyết, không còn hồ nghi gì nữa .
 Ngay hôm ấy, QUYỀN bàn bạc cất quân để cùng đi phá  TÀO THÁO .

  LẠM BÀN :
Xem thí dụ trên, ta thấy rõ 3 thế lực 3 mưu kế  chính : _TÀO THÁO dùng kế hư trương thanh thế, dàn quân 83  vạn còn nói thăng, nói quá lên, buộc TÔN QUYỀN sợ  hãi mà hàng .
 _TÔN QUYỀN chưa biết rõ thực lực của TÀO THÁO , 1  mặt phòng bị, 1 mặt muốn nhờ LƯU BỊ liên kết với  tướng tá của LƯU BIỂU. Nội bộ TÔN QUYỀN chia làm 2  phe chủ chiến và chủ hòa đang bàn luận sôi nổi, nên  QUYỀN chưa dám đưa ra chính kiến .
 _LƯU BỊ, KHỔNG MINH dùng cách tọa sơn quan hổ đấu,  nhìn 2 cọp đánh nhau để hưởng lợi. KHỔNG MINH nói  rõ ý đồ đó với LƯU BỊ : Nếu quân Nam được, cùng  đánh TÀO THÁO lấy Kinh Châu. Nếu quân Bắc được,  thừa thế lấy Giang Nam .
 KHỔNG MINH VÀ THUẬT CƯƠNG NHU TƯƠNG TẾ :  KHỔNG MINH muốn gặp LỖ TÚC để sang Giang Nam, dặn  LƯU BỊ nếu TÚC hỏi quân tình TÀO THÁO thì nói không  biết để TÚC gặp KHỔNG MINH........đóng để mở .
 LƯU BỊ, KHỔNG MINH đóng rất giỏi vỡ kịch này. LƯU  BỊ thực tình muốn KHỔNG MINH sang Giang đông liên  quân với TÔN QUYỀN nhưng vẫn giả vờ là không muốn  rời KHỔNG MINH.............lại đóng để mở .
 Sang đến Giang Đông, thấy tướng TÔN QUYỀN là người  cương cường, không khuất phục, KHỔNG MINH khiêu  khích, hư trương thanh thế, nói TÀO THÁO là quân  nhiều tướng giỏi, thuyết TÔN QUYỀN đầu hàng nhục  nhã .....lại là đóng để đối phương bộc lộ tính khí .
 Khi TÔN QUYỀN tức giận là bộc lộ ý chí không muốn  hàng TÀO, KHỔNG MINH lại hé mẹo diệt trăm vạn quân  TÀO như diệt kiến với LỖ TÚC........là cách mở để  TÔN QUYỀN lọt vào .
 Gặp TÔN QUYỀN lần này, KHỔNG MINH mới mở bộc lộ  hết kế sách đánh TÀO với TÔN QUYỀN. TÔN QUYỀN vững  tâm liên minh với LƯU BỊ .
   Tùy cơ ứng biến, khi cần úp thì úp, nhu thì nhu ;  khi cần mở thì mở, cương thì cương. Khi úp để mở, khi mở để úp. Trong úp có mở , trong mở có úp ,  biến hóa vô cùng .

2.SƠ NHI BẤT LẬU : TUYỆT ĐỐI BÍ MẬT .

  Sơ nhi bất lậu tựa như bình rượu đậy kín, không để  giọt nào chảy ra ngoài. Có nghĩa là giữ tuyệt đối  bí mật .
 Một trong những kế sách lớn của thuật bãi hạp, đóng  mở, ứng dụng vào quân sự. Khi mở thì kỹ càng, toàn  vẹn, khi đóng thì giữ gìn tuyệt đối bí mật .
 Việc dùng binh phải giữ bí mật, nếu lộ bí mật thì  đối phương đề phòng hoặc tương kế tựu kế tìm cách  phản công .
 Khi nội bộ tướng lĩnh có người làm phản, đem bí mật  quân sự tiết lộ cho đối phương biết, lúc đó phải  tùy cơ ứng biến thật giỏi mới bảo toàn được lực  lượng và thủ thắng .
 THÍ DỤ : Mượn tiếng .
 QUẢN DI NGÔ nói với TỀ HOÀN CÔNG :  _ Mấy năm nay ta cứu nước YÊN, giúp nước LỖ, đắp  thành cho nước HÌNH và VỆ, chư hầu 1 lòng tin phục  chính là lúc có thể dùng quân chư hầu ; để cứu  TRỊNH thì không gì bằng đánh SỞ , nếu ta đánh SỞ  tất phải hội quân chư hầu lại .
TỀ HOÀN CÔNG nói : _ Ta hội quân chư hầu thì nước SỞ tất biết mà phòng  bị , ta khó mà đánh được .
QUẢN DI NGÔ nói : _ Nước SÁI có lỗi với Chúa công, ta muốn đánh đã  lâu, mà SỞ tiếp giáp với SÁI. Nay ta mượn tiếng đi  đánh SÁI, nhân tiện đem quân đánh SỞ thì SỞ không biết  mà phòng bị .
  * * * *
Để tiến đánh nước SỞ, 1 mặt TỀ HOÀN CÔNG mật ước  với các nước GIANG, HOÀNG, LỖ ; 1 mặt muốn cắt vây  cánh nước SỞ nên viết thư sai vua nước Từ đem quân  đánh nước THƯ. Nước Từ đánh thư xong, TỀ HOÀN CÔNG  bảo vua TỪ đóng quân ở kinh đô nước THƯ phòng sự nguy cấp. Bấy  giờ SỞ đem quân đánh nước TRỊNH .
TRỊNH VĂN CÔNG xin giảng hòa cho dân khỏi khổ .
Quan đại phu KHỔNG THÚC can : _ Tề sắp đánh SỞ là vì nước ta đó, nên gắng đợi .
TRỊNH VĂN CÔNG sai người cáo cấp với TỀ HOÀN CÔNG .
 TỀ HOÀN CÔNG cho TRỊNH phao tin quân TỀ sang cứu  TRỊNH khiến cho Sở không dám tiến binh, rồi cho 1  toán quân hội với chư hầu đánh SỞ, cho QUẢN DI NGÔ  làm đại tướng. Lại sai THỤ ĐIÊU đem quân đánh nước SÁI .
  * * * *
Nước SÁI vẫn cậy thế SỞ không phòng bị. Khi quân TỀ  đến mới chống giữ. THỤ ĐIÊU diễu quân dưới chân  thành nước SÁI. SÁI hầu biết rõ THỤ ĐIÊU là kẻ tiểu  nhân, sai đem vàng lụa lễ THỤ ĐIÊU. THỤ ĐIÊU nhận  lễ và cho biết TỀ HOÀN CÔNG sẽ còn đánh SỞ và các  nước sẽ phá hũy kinh thành nước SÁI .
 SÁI hầu sợ hãi trốn sang SỞ, dân SÁi bỏ chạy cả .
 SÁI hầu đến SỞ gặp SỞ THÀNH VƯƠNG , biết rõ mưu kế  TỀ HOÀN CÔNG ,sai quân sĩ phòng giữ các nơi, triệu  ĐẤU CHƯƠNG ở TRỊNH về .
    * * * * *  
Khi TỀ HOÀN CÔNG cử đại binh sang SỞ. Đến biên giới  nước SỞ thấy 1 người mũ áo chỉnh tề, đứng ở bên  đường, khúm núm cúi chào : _ Chẳng hay có phải tôi được tiếp kiến TỀ hầu không  ạ? tôi là sứ thần nước SỞ chờ ngài đã lâu lắm rồi .
  Nguyên người ấy tên là KHUẤT HOÀN , là 1 quý tộc  nước SỞ, làm quan Đại Phu, bấy giờ phụng mệnh SỞ  THÀNH VƯƠNG ra thương thuyết với quân nước TỀ .
  TỀ HOÀN CÔNG hỏi QUẢN DI NGÔ rằng : _Sao người nước SỞ lại biết trước là ta đem quân  tới đây? QUẢN DI NGÔ nói : _ Tất là có người nào đem mưu kế cúa ta tiết lộ cho  người SỞ biết. Nhưng nay họ đã sai sứ đến đây, là  có ý muốn bày tỏ điều gì đó, tôi xin lấy đại nghĩa  mà trách quở người ấy khiến cho hắn xấu hổ thì có  lẽ không cần phải đánh mà tự khắc họ phải phục .
 Nói xong, QUẢN DI NGÔ ra tiếp kiến KHUẤT HOÀN. 2  người chấp tay vái chào nhau. KHUẤT HOÀN nói: _ Chúa công tôi nghe tin quý quốc đem quân tới đây,  vậy có sai tôi ra để thưa với quý quốc rằng, TỀ và  SỞ nước nào làm chủ nước ấy,nước Tề ở Bắc Hải,nước  Sở ở Nam Hải,trâu ngựa không đánh hơi nhau được .
 Chẳng hay vì cớ gì mà quý quốc lại đi vào đất nước chúng  tôi, xin quý quốc ngỏ lời cho biết .
QUẢN DI NGÔ nói : _ Ngày xưa, vua THÀNH VƯƠNG nhà Chu phong cho tiên  quân là THÁI CÔNG ở nước TỀ, có dặn 1 câu rằng. Các  nước chư hầu, nước nào không theo mệnh thiên tử nhà  Chu, thì tiên quân ta được quyền đem quân đi đánh  dẹp. từ khi nhà Chu thiên sang Đông Đô, các nước  chư hầu tiếm quyền Chúa Công ta lại phụng mệnh làm  bá chủ .
Nước SỞ nhà ngươi theo lệ mỗi năm phải cống cho  thiên tử nhà Chu 1 bó cỏ mao để dùng về việc cúng  tế, thế mà dám bỏ liều không cống, bởi vậy ta phải đến  đây để đòi. Vả lại vua CHIÊU VƯƠNG nhà Chu ngày  trước đi sang địa giới nước SỞ mà không thấy trở  về, ấy cũng là bởi cớ nước SỞ ; người còn nói gì?!   KHUẤT HOÀN nói : _ Từ khi nhà Chu suy yếu, các nước chư hầu đều bỏ  lễ triều cống, chẳng riêng gì nước SỞ tôi. Tuy vậy,  về việc cống cỏ bao mao, thì Chúa Công tôi cũng xin  chịu lỗi ; còn về việc vua CHIÊU VƯƠNG không trở về  là vì cớ đắm thuyền. xin quý quốc cứ hỏi người ở  ngoài bờ sông thì khắc biết ; Chúa Công tôi không  dám nhận lỗi ấy. Vậy tôi xin về nói lại với Chúa  Công tôi .
Nói xong liền quay xe trở về. QUẢN DI NGÔ bảo TỀ  HOÀN CÔNG rằng : _ Người nước SỞ còn quật cường lắm, chưa có thể lấy  miệng lưỡi mà khuất phục được, ta phải tiến quân  lên để ra uy mới được .
Nói xong, truyền cho các nước đều tiến quân đến  đóng ở đất Kinh Địa. SỞ THÀNH VƯƠNG cho TỬ VĂN làm  đại tướng, đem quân ra đóng ở đất Hán Nam. TỬ VĂN  nói với SỞ THÀNH VƯƠNG rằng : _ QUẢN DI NGÔ là 1 người giỏi binh pháp, nay đem  quân các nước đến đây, tất là đã có mưu kế vạn toàn  rồi, ta nên sai sứ đi 1 lần nữa để dò xem mạnh yếu  thế nào, bấy giờ hoặc đánh hoặc hòa, ta sẽ tùy  liệu .
SỞ THÀNH VƯƠNG nói : _ Bây giờ biết sai ai được? TỬ VĂN nói : _ KHUẤT HOÀN đã biết mặt QUẢN DI NGÔ thì nên sai đi  lần nữa .
KHUẤT HOÀN nói : _ Lần trước tôi đã nhận cái lỗi không cống cỏ bao  mao. Nếu Đại vương muốn giảng hòa thì tôi xin gắng  đi, để gỡ mối lôi thôi cho 2 nước. còn như muốn đánh ,  thì xin sai người nào hơn tôi mới đi được .
SỞ THÀNH VƯƠNG nói : _Hoặc đánh hoặc hòa, ta cho ngươi được tùy thương  thuyết .
 KHUẤT HOÀN phụng mệnh SỞ THÀNH VƯƠNG , lại đến chỗ  quân TỀ đóng, xin vào yết kiến TỀ HOÀN CÔNG .
QUẢN DI NGÔ nói với TỀ HOÀN CÔNG rằng : _ Nước Sở lại cho sứ đến, tất là xin giảng hòa,  Chúa Công nên tiếp đãi cho tử tế .
KHUẤT HOÀN vào yết kiến TỀ HOÀN CÔNG , sụp lạy 2  lạy. TỀ HOÀN CÔNG đáp lễ lại rất tử tế, rồi hỏi xem  ý nuốn thế nào? KHUẤT HOÀN nói : _ Chúa Công tôi vì cớ không cống cỏ bao mao, để quý  quốc phải đem quân tới đây, Chúa Công tôi biết tội  lắm rồi ; nếu quý quốc chịu rút quân khỏi 1 xá, thì  Chúa Công tôi há không dám vâng mệnh .
TỀ HOÀN CÔNG nói : _ Nếu Đại Phu biết khuyên quốc quân giữ trọn chức  phận, khiến cho ta có thể tâu lại với thiên tử  được, thì ta còn đợi gì nữa mà chẳng rút quân .
  KHUẤT HOÀN về nói với SỞ THÀNH VƯƠNG rằng : _ Tôi nói với TỀ hầu, TỀ hầu đã chịu rút quân rồi .
 Tôi lại có hẹn với TỀ hầu xin đem cống cỏ bao mao,  vậy Đại Vương chớ có thất tín .
SỞ THÀNH VƯƠNG lại sai người đ0i do thám xem chư  hầu đã rút quân về chưa. Quân sĩ về báo rằng:   _Quân các nước rút ra ngoài 30 dặm , đóng tại đất  Thiệu Lăng .
SỞ THÀNH VƯƠNG nói : _ TỀ hầu đã chịu rút quân, thế là có ý sợ ta !   Nói xong , lại toan bỏ không cống cỏ bao mao nữa .
  TỬ VĂN nói : _ Vua 8 nước chư hầu còn không nỡ thất tín với 1 kẻ  thường dân , thế mà Đại Vương lại muốn cho 1 kẻ  thường dân thất tín với Vua các nước sao? SỞ THÀNH VƯƠNG nín lặng , không nói gì cả , rồi sai  KHUẤT HOÀN đem mấy xe vàng lụa đến đất Thiệu Lăng  để khao quân chư hầu. Lại sai sửa soạn sẵn 1 xe cỏ  bao mao , đem đến trình với TỀ HOÀN CÔNG để rồi sai sứ vào cống thiên
LẠM BÀN :
a/. Mục tiêu của TỀ HOÀN CÔNG và QUẢN DI NGÔ là  đánh SỞ nhưng mượn cớ là đánh SÁI để SỞ không phòng  bị, thừa cơ đánh úp .
 b/. Việc chuẩn bị đánh nước SÁI và nước SỞ của TỀ  HOÀN CÔNG và QUẢN DI NGÔ rất hoàn bị :  _ giảng hòa, liên minh, mật ước với các nước GIANG,  HOÀNG, THƯ và LỖ .
 _ chặt bớt vây cánh của SỞ là nước TỪ, đánh nước  SÁI .
 _ cầm chân quân SỞ bằng cách phao tin cứu TRỊNH .
 c/. Bí mật bị tiết lộ .
 THỤ ĐIÊU đã tham vàng bạc và tiết lộ bí mật quân sự  cho SÁI biết, SÁI báo với SỞ và SỞ đã phòng bị .
 QUẢN DI NGÔ nhanh chóng hiểu rằng mưu kế của TỀ  đánh SỞ đã bại lộ, nên 1 mặt tiến quân để dọa dẫm,  1 mặt tiến hành thủ đoạn ngoại giao để cho SỞ cầu  hòa. Tùy cơ ứng biến rất tài tình .
 d/. Kết cục , 1 chuyến xuất quân của TỀ HOÀN CÔNG  và QUẢN DI NGÔ : Nước SÁi không phòng bị chỉ dựa  dẫm vào nước SỞ nên đã bại trận, nước TỪ bị nước  THƯ thôn tính, nước TRỊNH được cứu, nước SỞ cầu  hòa .
 e/. Vai trò của KHUẤT HOÀN cũng khá nổi bật, báo  cho TỀ biết là SỞ đã biết mưu kế của Tề, ngăn TỀ  tiến công. Dùng ngoại giao để Sở khỏi lâm vào cuộc  chiến. Cũng là cách tương kế tựu kế .

3. DĨ KHUẤT CẦU THÂN : CO ĐỂ DUỖI .

Dĩ khuất cầu thân là co mình lại để lấy thế  duỗi ra. Tượng như con Rồng, cuộn thì ngắn vươn thì  dài, như con Hổ thu mình để vươn ra chụp con mồi,  như con cáo rút cổ lại để nhảy ra cắn người .
Là những thuật giả bệnh, giả sắp chết ,giả  điên...để lừa đối phương.Đối phương tưởng là vô  hại, chủ quan không phòng bị, từ đó tung đòn ác  hiểm để tiêu diệt .
Kế này dựa trên đạo lý có Âm Dương, Dương động  thì hành động, Âm ngưng thì thu tàng, Dương động  thì xuất, tùy theo Âm mà nhập. Khi chưa gặp thời  cơ, cơ hội, cần lui thì lui; khi gặp thời cơ, cơ  hội, cần tiến thì tiến .
Lui thì thanh tĩnh nhẹ nhàng, tiến thì nhanh ồ  ạt. Lui như Rồng ẩn vực sâu. Tiến như Hổ lao xuống  núi .
  THÍ DỤ : A_ TƯỞNG ĐÃ CHẾT .
 BÀNG QUYÊN và TÔN TẪN là bạn đồng môn,  cùng học với QUỶ CỐC. BÀNG QUYÊN sợ TÔN TẪN giỏi  hơn mình, sẽ tranh giành ảnh hưởng và địa vị của  mình ở NGỤY,bèn tìm cách hại TÔN TẪN .
_ Đại Vương giận lắm, muốn xử cực hình,  tiểu đệ phải kêu mãi và hết sức bảo đảm, mừng cho  đại huynh được toàn tính mệnh, nhưng đại huynh phải  chặt chân và thích chữ vào mặt, đó là theo pháp  luật nhà NGỤY, không phải là tiểu đệ không hết sức  kêu xin .
TÔN TẪN nói : _Tiên sinh đã nói dẫu TÔN TẪN này có bị  tàn hại nhưng không phải là đại hung, nay được toàn  mệnh như thế này là nhờ ơn đại huynh, TẪN này không  dám quên ơn báo .
BÀNG QUYÊN bèn sai đao phủ trói TÔN TẪN  lại , chặt bỏ 2 xương bánh chè ở đầu gối. TẪN kêu  rú lên 1 tiếng rồi ngã lăn ra không biết gì,hồi lâu  mới tỉnh; kẻ hành hình lại dùng kim châm vào mặt  TẪN 4 chữ:tư thông ngoại quốc,rồi lấy mực bôi vào .
BÀNG QUYÊN giả ý kêu khóc, lấy thuốc rịt  đầu gối, dùng lụa quấn bọc, sai người kiệu ra thư  quán, dùng lời nói ngon ngọt để yên ủi .
Chừng hơn 1 tháng vết đau đã liền, nhưng  vì mất 2 xương bánh chè, 2 chân yếu đuối không đi  lại được, chỉ xếp vòng tròn mà ngồi. TÔN TẪN đã trở  thành phế nhân, mỗi ngày chịu ơn BÀNG QUYÊN cung  phụng 3 bữa, lấy làm buồn .
BÀNG QUYÊN bèn nhờ TÔN TẪN truyền bảo cho  những bài của QUỶ CỐC tiên sinh chú giải binh pháp  TÔN TỬ, TẪN khẳng khái nhận lời. QUYÊN đưa thẻ tre  nhờ TẪN viết ra .
TẪN viết 10 phần chưa được 1,QUYÊN sai 1  người hầu là THÀNH NHI ở hầu hạ bên cạnh TẪN. Tên  này thấy TẪN vô tội bị oan có ý thương xót .
1 hôm bỗng QUYÊN cho gọi nó đến hỏi TẪN  mỗi ngày viết được mấy bản, nó nói vì TẪN bị chặt  chân, ngồi rất khó khăn,nên mỗi ngày chỉ viết được  2-3 bản.QUYÊN nổi giận nói rằng : _Viết chậm thế thì biết bao giờ cho xong,  mày phải thúc giục luôn cho ta .
THÀNH NHI lui ra hỏi tên hầu cận BÀNG  QUYÊN rằng : _Quân sư nhờ TÔN TẪN viết, sao thúc giục  như thế? Tên hầu cận nói : _Mày không biết , quân sư đối với TÔN TẪN  bề ngoài thì làm ra thương xót nhưng trong lòng  thực ghen ghét, sở dĩ còn giữ toàn tính mệnh cho  TÔN TẪN là vì muốn TÔN quân truyền bảo binh thư  cho, chờ khi viết xong, sẽ không cho ăn uống nữa để  TÔN quân phải chết đói, đó là việc kín, mày chớ nên  tiết lộ .
THÀNH NHI biết thế, về mật báo cho TÔN  TẪN biết, TẪN cả sợ, nghĩ thầm : BÀNG QUYÊN đã bất  nghĩa như thế, há có nên truyền bảo cho binh pháp?  Lại nghĩ đến mình không chịu viết, tất nó sẽ nổi  giận giết ngay .
Nghĩ mãi muốn cầu kế thoát thân,sực nhớ  khi ra đi QUỶ CỐC tiên sinh có trao cho 1 cái cẩm  nang, dặn khi nào nguy cấp quá thì mở ra xem, nay  chính là lúc nên mở ra. Bèn mở cái cẩm nang ra xem,  đó là 1 bức lụa vàng, ở trong đó viết 3 chữ : Cách  giả điên. TẪN nghĩ bụng : Hóa ra là như vậy .
Buổi chiều hôm ấy, khi mâm cơm mới bưng  lên, TẪN cầm đũa chực ăn, bỗng làm ra dáng mê man  và nôn ọe hồi lâu rồi nổi giận, giương mắt hét to  lên rằng: _Mày sao dùng thuốc độc hại ta? Rồi vứt chai lọ xuống đất, lấy những thẻ  gỗ đã viết rồi ném vào lửa đốt bỏ, miệng cứ lảm  nhảm chửi mắng mãi không thôi .
THÀNH NHI không biết TÔN TẪN giả cách,  vội đi báo BÀNG QUYÊN .
Ngày hôm sau QUYÊN đến xem, thấy TẪN đờm  dãi đầy mặt, phục xuống đất cười khà khà, bỗng lại  khóc òa lên. QUYÊN hỏi : _Đại huynh làm sao mà cười , làm sao mà  khóc như thế? TẪN nói : Ta cười là cười vua NGỤY muốn hại mệnh  ta, ta có 10 vạn thiên binh giúp sức,làm gì được ta  !Ta khóc là khóc cho nước NGỤY không có TÔN TẪN  không có ai làm đại tướng ! Nói rồi giương mắt nhìn QUYÊN, rồi cứ dập  đầu mà lạy hoài, miệng nói xin QUỶ CỐC tiên sinh  cứu mạng. QUYÊN nói : _Tôi là BÀNG QUYÊN đây đại huynh chớ nhận  lầm ! TẪN cứ nắm chặt lấy áo QUYÊN không chịu  buông, miệng cứ kêu tiên sinh cứu mệnh. QUYÊN sai  người giằng ra , hỏi THÀNH NHI : _TÔN tử phát bênh bao lâu rồi? THÀNH NHI nói phát tự ban đêm. QUYÊN lên  xe về phủ, trong lòng nghi hoặc, sợ TÔN TẪN giả  cách điên, muốn thử xem thật giả, bèn sai người đặt  vào trong chuồng lợn, đầy dẫy những phân, TẪN xỏa  tóc úp mặt mà nằm sấp xuống. QUYÊN lại sai người  mang cơm rượu đến nói dối rằng : _Tôi thương tiên sinh bị chặt chân gọi là  tỏ lòng kính mến, nguyên súy không biết đâu  .
TẪN biết mưu gian của QUYÊN , trợn mắt  mắng rằng : _ Mày lại đem thuốc độc hại ta à ? Nói rồi đổ rượu vất cơm xuống đất, tên  kia lại nhặt đống cơm cho chó ăn, và lấy phân chó  và cục bùn đưa cho, TẪN cầm lấy ăn ngay  .
Tên kia về báo QUYÊN, QUYÊN chắc là TẪN  điên rồ thật, không lấy làm lo, từ đó thả lỏng TÔN  TẪN , mặc cho ra vào  .
TẪN hoặc sớm đi chiều về lại cứ nằm ở  chuồng lợn, hoặc đi mà không về, nằm đất nằm cát ở  đường chợ ; hoặc cười nói hoặc kêu khóc . Nhiều  người biết TÔN là khách khanh, thương hại TẪN bị  tàn phế đều cho ăn uống . TẪN hoặc ăn hoặc không  ăn, nói lảm nhảm luôn mồm, không ai biết là TẪN giả  cách điên cả .
Tuy vậy, BÀNG QUYÊN vẩn còn lấy làm lo ,  hạ lệnh cho địa phương cứ mỗi sáng phải đến trình  báo xem TẪN ở đâu  .
Bấy giờ, MẶC ĐỊCH sang chơi nước Tề ở nhà  ĐIỀN KỴ . Có người học trò là CẦM HOẠT mới ở nước  Ngụy đến . MẶC ĐỊCH hỏi thăm TÔN TẪN ở nước Ngụy có  đắc ý hay không  .
CẦM HOẠT đem việc TÔN TẪN bị chặt chân  thuật lại cho MẶC ĐỊCH nghe. MẶC ĐỊCH nói : _ Ta vốn muốn tiến cử hắn, ngờ đâu thành  ra hại hắn .
MẶC ĐỊCH bèn đem tài học của TÔN TẪN và  việc BÀNG QUYÊN ghen ghét nói với ĐIỀN KỴ . ĐIỀN KỴ  vào tâu ngay với Uy Vương xin đem quân đón TÔN TẪN  về nước. ĐIỀN KỴ nói : _BÀNG QUYÊN đã không muốn cho TẪN làm  quan ở nước Ngụy thì khi nào lại muốn cho TẪN làm  quan ở nước Tề . Muốn đón phải như thế, như  thế...mới được .
Uy Vương bèn sai THUẦN VU KHÔN mượn tiếng  sang Ngụy dâng trà, CẦM HOẠT giả làm người hầu đi  theo. Sang đến ngụy, THUẦN VU KHÔN vào chầu Huệ  vương rồi ra ở ngoài nhà trạm .
CẦM HOẠT thấy TẪN điên, không cùng nói  chuyện, nửa đêm mới lén đến thăm. TẪN dựa lưng vào  thành giếng mà ngồi. Thấy HOẠT chỉ giương mắt nhìn  mà không nói. CẦM HOẠT ứa nước mắt nói rằng : _TÔN TẪN khổ đến thế ư? Có biết CẦM HOẠT  này không? Thầy tôi có kể nỗi oan cho Vua Tề, Vua  Tề rất thương mến, nay sai ông THUẦN VU đến đây,  không phải vì việc dâng trà mà thực là muốn đem TÔN  khanh về Tề báo cái thù chặt chân đó thôi .
TÔN TẪN chảy nước mắt như mưa, hồi lâu  mới nói rằng : _ Tôi vẫn chắc chết rấp ở ngoài rãnh,  không ngờ ngày nay lại có cơ hội này. Nhưng BÀNg  QUYÊN vẫn ngờ vực lắm, khơng thể đem tôi đi lọt  đâu .
CẦM HOẠT nói : _ tôi đã có kế rồi, TÔN khanh không phải  quá lo, chờ khi nào tôi đi, tôi sẽ đến đón nhưng  xin cứ gặp nhau ở đây, chớ dời đi nơi khác .
Hôm sau, Huệ Vương khoản đãi THẦN VU KHÔN  , biết KHÔN là người biện luận giỏi, nên tặng vàng  lụa rất nhiều , KHÔN từ tạ Huệ Vương chực đi, BÀNG  QUYÊN lại đặt rượu ở Trường Đình để tiễn hành Đêm trước, CẦM HOẠT đã đem TÔN TẪN giấu  trong 1 cái xe phủ kín, đem quần áo của TẪN mặc cho  đầy tớ là VƯƠNG NGHĨA mặc, bù đầu xỏa tóc, lấy bùn  đất bôi vào mặt giả làm TÔN TẪN, địa phương cứ thế  mà báo, nên BÀNG QUYÊN không ngờ .
THUẦN VU KHÔN từ biệt BÀNG QUYÊN , bảo  CẦM HOẠT cho xe đi trước và giục đi cho thật nhanh, còn mình thì đi áp hậu .
Mấy ngày sau VƯƠNG NGHĨA cũng tìm được  sách thoát thân, chạy theo .
Quan địa phương thấy những quần áo bẩn  thỉu quăng bỏ trên mặt đất, không thấy TÔN TẪN đâu,  liền đi báo BÀNG QUYÊN, QUYÊN nghi là TẪN nhảy  xuống giếng tự tử, sai người mò vớt không thấy, lại  cho đi dò hỏi khắp nơi cũng không thấy tung tích  TẪN đâu, nhưng sợ Ngụy Vương trách hỏi, bèn tâu TÔN  TẪN chết đuối , cũng không ngờ TÔN TẪn đã về nước  Tề rồi .
Sau này TÔN TẪN làm tướng quốc nước Tề,  đã phục binh giết BÀNG QUYÊN tại Mã Lăng .
Thí dụ : B _ Con ngựa hèn tham nắm đậu  TƯ MÃ Ý, TÀO SẢNG phò thái tử TÀO PHƯƠNG lên  ngôi hoàng đế. TÀO PHƯƠNG tự là LAN KHANH , nguyên  là con nuôi TÀO TUẤN , chuyện bí mật ở trong cung ,  không ai biết do đâu mà đến .
TÀO PHƯƠNG lên ngôi, tôn tên thụy cha là  MINH ĐẾ , táng ở Cao Bình; tôn QUÁCH hoàng hậu làm  thái hậu;đổi niên hiệu là Chính thủy. SẢNG rất  trọng vọng TƯ MÃ Ý , phàm việc gì to đều hỏi Ý  trước .
SẢNG tên tự là BÁ CHIÊU , tự thuở nhỏ ra vào  trong cung. MINH ĐẾ thấy người cẩn thận, đem lòng  yêu mến lắm.SẢNG có 500 khách môn hạ ; trong đó có  5 người ưa chuộng thói phù hoa là HÀ YẾN, ĐẶNG  DƯƠNG, LÝ THẮNG,ĐINH BẬT, TẤT PHẠM .
Lại có quan đại tư nông là HOÀN PHẠM, tự  NGUYÊN TẮC , có nhiều mưu trí, người ta khen là trí  nang ( túi khôn ). Mấy người ấy đều được TÀO SẢNG  tin dùng .
HÀ YẾN nói với TÀO SẢNG rằng : _ Đại quyền của chủ công, chớ cho người khác  được can thiệp đến mà để lo về sau .
SẢNG nói : _Tư Mã công cùng với ta chịu lời tiên đế  thác cô, nỡ nào ta bỏ nghĩa ấy .
YẾN nói : _ khi xưa tiên công cùng với TRỌNG ĐẠT đánh  THỤC , nhiều khi bị hắn lấn át, nhân thế mà chết .
 Chủ công sao không xét việc đó? SẢNG nghĩ ra, cùng với các quan thương nghị,  rồi vào tâu với Ngụy Chủ rằng : TƯ MÃ Ý công cao đức nặng, nên gia chức làm  Thái Phó .
PHƯƠNG nghe lời.Từ đó binh quyền về cả tay  TÀO SẢNG. SẢNG sai em là TÀO HI làm Trung lĩnh quân, TÀO HUẤN làm Võ vệ tướng quân, TÀO  NGẠN làm Tản kỵ thường thị. Mỗi người 3000 ngự lâm  quân, tùy tiện ra vào chốn cung cấm. Lại dùng HÀ  YẾN, ĐẶNG DƯƠNG,ĐINH BẬT làm thượng thư, TẤT PHẠM  làm Tư lệ hiệu úy, LÝ THẮNG làm Hà Nam doãn. Năm  người ấy ngày đêm bàn việc với TÀO SẢNG. Bởi thế  tân khách nhà TÀO SẢNG mỗi ngày một nhiều .
TƯ MÃ Ý thấy vậy, thác có bệnh không ra đến  ngoài. Hai con cũng từ chức về nhà .
TÀO SẢNG mỗi ngày cùng với bọn HÀ YẾN uống  rượu làm vui. Phàm các đồ dùng , áo sống, không  khác gì của triều đình. những đồ quý báu các nơi  tiến cống, trước hết chọn đồ quý nhất lấy làm của  riêng, còn thừa mới nồp vào cung .
Trong phủ chứa rất nhiều con gái đẹp. Quan  hoàng môn là TRƯƠNG ĐƯƠNG xiểm nịnh TÀO SẢNG , kén  lấy 18 nàng hầu của Tiên Đế , đưa vào trong phủ .
 SẢNG lại kén ba bốn chục con gái nhà tử tế, biết  hát múa lập ra 1 đội nữ nhạc trong phủ. Lại dựng  lên lầu cao gác chạm ; đúc các đồ vàng bạc ; dùng  hơn 100 thợ khéo , ngày đêm chế tạo đồ dùng .
TÀO SẢNG thường hay cùng với bọn HÀ YẾN ,  ĐẶNG DƯƠNG ra ngoài săn bắn. Em là TÀO HI can rằng  : - Uy quyền của anh to lắm, mà cứ hay đi  chơi săn bắn, nếu có người mưu hại thì làm thế nào  ? SẢNG mắng rằng : _ Binh quyền ở trong tay ta, còn sợ gì ai  nữa? Tư nông là HOÀN PHẠM cũng can , nhưng SẢNG  cũng không nghe .
Bấy giờ Ngụy chủ TÀO PHƯƠNG đổi năm Chính  Thủy thứ 10 là năm Gia Bình thứ nhất. TÀO SẢNG 1  mực chuyên quyền. không biết bệnh TRỌNG ĐẠT hư thực  ra làm sao .
Bữa ấy, nhân Ngụy Chủ cho LÝ THẮNG ra làm  Thứ sử ở Kinh Châu. SẢNG cho LÝ THẮNG đến từ TRỌNG  ĐẠT , nhân để dò xem ý tứ thế nào. LÝ THẮNG đến phủ  Thái Phó, có lính canh cửa vào báo với TƯ MÃ Ý. Ý  bảo với 2 con rằng : _ Đây là TÀO SẢNG sai đến dò xem bệnh ta  thực hay giả đây .
Lập tức bỏ mũ, để tóc rũ rượi, trèo lên  giường ngồi dựa vào cái chăn và sai 2 nàng hầu nâng  đỡ ; rồi mới sai mời LÝ THẮNG vào phủ .
LÝ THẮNG đến trước giường , lạy nói rằng : _ Lâu nay không được hầu Thái Phó, không  ngờ ngài yếu đau thế này ! Nay thiên tử sai tôi làm  thứ sử Kinh Châu, xin đến đây kạy từ Thái Phó .
Ý giả điếc , đáp rằng : _ Tinh châu gần phương bắc, ra đó giữ gìn  cho khéo .
THẮNG nói : _ Tôi được cử làm Thứ sử Kinh Châu, không  phải Tinh Châu .
Ý cười nói : _ Ngươi ở Tinh Châu lại à? THẮNG nói : _ Kinh Châu ở Hán Thượng .
Ý lại cười ha hả mà rằng : _ Ngươi ở Kinh Châu lại đây à? THẮNG nói : _Thái Phó sao ngài yếu đến thế? Tả hữu nói : _ Thái Phó điếc đấy ! THẮNG mượn bút giấy viết mấy chữ đệ lên .
Ý xem xong cười rằng : _ Ta lâu nay mệt lắm , tai điếc nghe không  rõ. Chuyến này có đi thì phải giữ gìn ! Nói đoạn , lấy tay trỏ vào mồm , ra hiệu  muốn uống nước. Thị tỳ dâng chén nước nóng. Ý hớp  miệng vào chén nước , nước đổ ra ướt cả vạt áo. Ý  ậm ự trong cổ, làm ra tiếng nghẹn, rồi nói rằng : _ Ta suy nhược lắm , sớm tối chưa biết chết  lúc nào. Ta có 2 con chẳng ra gì, nhờ người dạy bảo  đỡ cho ta. Ngươi có về ra mắt đại tướng quân, nhờ  nói giùm với tướng quân trông nom đỡ 2 con cho ta,  thì may lắm .
Nói đoạn, nằm lăn ra bên giường, thở hồng  hộc 1 lúc .
LÝ THẮNG cáo từ TRỌNG ĐẠT , về ra mắt TÀO  SẢNG , thuật hết cả tình hình như thế SẢNG mừng, nói : _ Lão này chết thì ta không lo gì nữa ! TƯ MÃ Ý thấy LÝ THẮNG đi rồi, đứng dậy bảo  với 2 con rằng : _ LÝ THẮNG chuyến này về báo tin , TÀO SẢNG  tất không nghi ta nữa ; đợi khi nào y ra thành săn  bắn, thì mới thực hiện ý đồ được .
Không mấy bữa. TÀO SẢNG mời Ngụy Chủ TÀO  PHƯƠNG ra yết lăng Cao Bình , tế tự Tiên Đế . Quan  viên lớn nhỏ theo cả ra .
SẢNG dẫn 3 anh em và bọn tâm phúc HÀ YẾN  cùng quân ngự lâm, hộ giá ra thành .
Tư nông là HOÀN PHẠM can rằng : _ Chủ công coi giữ quân cấm binh, không nên  anh em cùng đi cả ; phỏng trong thành có biến , thì  làm thế nào? SẢNG cầm roi ngựa quật vào HOÀN PHẠM , mắng  rằng : _ Ai dám làm loạn , chớ có nói càn !  * * *  * * * * *  Đây nói TƯ MÃ Ý , nghe tin TÀO SẢNG dẫn 3  anh em và bọn tâm phúc , cúng quân ngự lâm theo cả  Ngụy Chủ ra thành , yết lăng vua Minh Đế , nhân thể  đi săn. Ý mừng lắm, lập tức vào nơi công đường, sai  Tư Đồ là CAO NHƯ lĩnh chức đại tướng quân , trước  hết đến giữ dinh TÀO SẢNG. Lại sai Thái Bộc là  VƯƠNG QUAN , quyền chức trung lĩnh quân, giữ dinh  TÀO HI .
Ý dẫn các quan vào hậu cung tâu với Quách  thái hậu việc TÀO SẢNG bỏ lời tiên đế thác cô, gian  tà loạn nước , xin trị tội .
Quách thái hậu thất kinh , nói : _ thiên tử ra ngoài chưa về, thì làm thế  nào? Ý tâu rằng : _ Tôi đã dâng biểu tâu với thiên tử, có mẹo  giết được gian thần, thái hậu chớ ngại .
Thái hậu sợ hãi, phải theo lời. Ý sai Thái  Úy là TƯỞNG TẾ , thượng thư lệnh là TƯ MÃ PHU cùng  với mình viết biểu, phái hoàng môn mang ra ngoài  thành tâu với Ngụy Chủ. Ý tự dẫn đại quân giữ kho  khí giới .
HOÀN PHẠM được xem như là mưu sĩ , túi khôn  của TÀO SẢNG , nghe có biến tìm cách chạy ra cửa  thành. Có người bảo với TƯ MÃ Ý. Ý giật mình nói : _ Túi khôn lọt ra mất rồi thì làm thế nào? TƯỞNG TẾ nói : _ Ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng , dù  có túi khôn, cũng không dùng được .
Ý gọi HỨA DOÃN, TRẦN THÁI đến bảo rằng : _ Hai ngươi ra gặp TÀO SẢNG , nói Thái Phó  không có bụng nào hại đâu, chỉ muốn tước bớt binh  quyền của anh em họ đấy thôi .
HỨA , TRẦN 2 người đi liền .
Lại đòi quan Điện trung hiệu úy là DOÃN ĐẠI  MỤC đến, sai TƯỞNG TẾ viết thư, cho ĐẠI MỤC cầm ra  đưa cho TÀO SẢNG. Ý dặn rằng : _ Ngươi thân thiết với TÀO SẢNG , nên giúp  việc này. Ngươi có ra mắt TÀO SẢNG , thì nói rằng  ta với TƯỞNG TẾ trỏ sông Lạc Thủy ăn thề, chỉ vì  việc binh quyền, chớ không có bụng nào cả .
DOÃN ĐẠI MỤC vâng lệnh đi ra .
 * * *  * * * * *  Nói về TÀO SẢNG đang mãi săn bắn, huýt chó  thả chim. Chợt có tin báo trong thành nổi loạn,  Thái phó có biểu văn đưa đến.SẢNG giật nảy mình,  suýt nữa ngã ngựa. Quan hoàng môn dâng biểu quỳ  trước mặt thiên tử. SẢNG tiếp lấy tờ biểu mở ra,  sai cận thần d0oc5 lên vua nghe .
Biểu rằng : Chinh Tây đại tướng quân thái phó thần là  TƯ MÃ Ý, rất sợ hãi, cúi đầu kính dâng biểu lên bệ  hạ : Thần tự khi đánh liêu Đông trở về, tiên đế  giao phó bệ hạ cho Tần Vương và bọn thần, bên  giường ngự, cầm tay thần, gắn bó dặn dò việc sau .
 Nay đại tướng quân TÀO SẢNG bỏ lời cố mệnh, loạn  phép nhà nước, trong thì tiếm pháp, ngoài thì  chuyên quyền , dung hoàng môn là TRƯƠNG ĐƯƠNG làm  đô giám, cùng nhau tư thông, để ngấp nghé ngôi  báu,làm cho lìa cách 2 cung,tàn hại trong tình cốt  nhục. Thiên hạ nôn nao, mang lòng sợ hãi. Đó không  phải là ý của tiên đế bảo bệ hạ và dặn thần như  thế. Thần tuy già yếu, dám đâu quên lời xưa. Thái  úy thần là TẾ, thượng thư thần là PHU cũng nghĩ  rằng TÀO SẢNG không có bụng tôn vua, không nên cho  anh em y được giữ binh quyền túc vệ trong cung nữa .
 Vì thế , thần tâu với hoàng thái hậu, thái hậu sai  thần tấu biểu với bệ hạ để ra lệnh. Vậy thần dâng  biểu này, xin bắt SẢNg , HI , HUẤN phải bãi binh đi  mà về nhà, không được để xa giá bệ hạ ở lâu ngoài  thành. Nếu chậm trễ, xin án quân pháp mà trị tội .
 Thần phải gượng bệnh đem quân ra đóng trên cầu Lạc  Thủy, để coi xét việc bất thường. Vì vậy bày tỏ,  xin được soi xét .
Ngụy Chủ TÀO PHƯƠNG nghe xong,bảo với TÀO  SẢNG rằng : _ Thái phó nói vậy , ngươi khu xử làm sao? TÀO SẢNG cuống cả người lại, bảo với 2 anh  em rằng : _ Lam thế nào bây giờ? HI nói : _ Em đã can mãi anh,anh chẳng nghe cho,  mới đến nỗi này. TƯ MÃ Ý quỷ quyệt vô cùng, KHỔNG  MINH còn không đánh nổi, huống chi anh em chúng ta  ! Chi bằng tự trói mình về chịu lỗi, cầu khỏi cái  chết là hơn ! Một lát, tham quân TÂN TỆ, TƯ MÃ LỖ CHI  đến. SẢNG hỏi chuyện. Hai người nói : _ Trong thành vây kín như rào sắt, thái  phó đem quân đóng trên cầu sông Lạc, không tài nào  mà về được đâu. Nên định kế lớn đi ! Đang nói thì tư nông là HOÀN PHẠM tế ngựa  chạy đến. PHẠM nói : _ Thái phó đã khởi biến rồi , tướng quân  sao không rước thiên tử ra Hứa Đô, cất quân ngoài  mà đánh TƯ MÃ Ý ? SẢNG nói : _ Cả nhà ta ở trong thành , sao nên đi nơi  khác mà cầu cứu? PHẠM nói : _ Thất phu đương lúc nạn, còn muốn cầu  sống. Nay chủ công theo với thiên tử, hiệu lệnh  thiên hạ, đâu chẳng phải nghe , sao lại đâm đầu về  đất chết làm chi? SẢNG nghe nói phân vân chưa quyết, chỉ ứa  nước mắt khóc .
PHẠM lại nói : _ Tự đây ra Hứa Đô , chẳng qua nửa đêm thì  đến nơi. Lương thảo trong thành, đủ chi được vài  năm. Vả lại quân mã trại riêng của chủ công, ở ngay  Quan Nam gần đây, gọi 1 tiếng là đến. Ấn đại tư mã  tôi đã mang ra đây, chụ công nên làm cho kịp đi,  nếu chậm thì việc hỏng mất .
SẢNG nói : _ các ngươi chớ thôi thúc lắm, để ta nghĩ  kỹ xem đã ! Được 1 lát , thị trung HỨA DOÃN , thượng  thư lệnh TRẦN THÁI đến. Hai người nói : _ Thái phó chỉ vì việc tướng quân quyền to  quá, muốn tước bớt binh quyền đi, chớ không có bụng  gì đâu. Tướng quân nên về ngay trong thành cho sớm .
SẢNG nín lặng chẳng nói gì , 1 lát , lại  có DOÃN ĐẠI MỤC đến nói : _ Thái phó trỏ sông Lạc phát lời thề, tịnh  không có bụng nào. Có thư của TƯỞNG thái úy ở đây .
 tướng quân nên bỏ binh quyền, về ngay tướng phủ  cho .
SẢNG tin là thực .
HOÀN PHẠM lại nói ; _ Việc đã cấp rồi, chớ nghe người ta nói  mà đâm vào đất chết ! Đêm hôm ấy, TÀO SẢNG vẫn không quyết bề  nào, tay cầm thanh gươm thở ngắn thở dài cho đến  sáng, lúc nào cũng nước mắt chảy vòng quanh mà vẫn  hồ nghi không biết nghĩ ra sao .
HOÀN PHẠM vào trướng giục rằng : _ Chủ công nghĩ suốt cả đêm, mà vẫn chưa  quyết ư? SẢNG vất thanh gươm xuống than rằng : _ Bụng ta không muốn cất quân, ta tình  nguyện bỏ quân, chỉ làm 1 tên phú ông là đủ .
PHẠM khóc ầm lên, ra trướng nói : _ TÀO TỬ ĐAN khoe mình trí mưu, nay được 3  con đụt như chó lợn cả .
HỨA DOÃN, TRẦN THÁI xui SẢNG nộp ấn thụ  trước cho TƯ MÃ Ý. SẢNG sai đem ấn thụ đưa ra. Chủ  bộ là DƯƠNG TỐNG giằng lại ấn thụ, khóc rằng : _ Hôm nay chủ công bỏ binh quyền, tự trói  xin hàng, không tránh khỏi chết ở chợ cửa đông đâu .
SẢNG nói : _ Thái phó tất không thất tín với ta ! Bởi thế, TÀO SẢNG đem ấn thụ đưa cho HỨA,  TRẦN 2 người mang về trước, giao nộp TƯ MÃ Ý. Quân  sĩ thấy không có tướng ấn, lẻ tẻ tan mất cả. Thủ hạ  TÀO SẢNG chỉ còn mấy người, đi theo về đến Phù  kiều .
TƯ MÃ Ý cho 3 anh em TÀO SẢNG hãy về nhà  riêng, còn các quan đi theo thì tống giam chờ sắc  chỉ .
Anh em TÀO SẢNG khi vào đến thành,không  còn 1 người nào theo hầu .
HOÀN PHẠM về đến cầu, TƯ MÃ Ý ngồi trên  ngựa trỏ roi mà rằng : _ HOÀN đại phu cớ sao lại thế? HOÀN PHẠM cúi mặt xuống không nói gi, rồi  đi vào thành .
TƯ MÃ Ý rước xa giá nhổ trại về Lạc  Dương.Ba anh em TÀO SẢNG về đến nhà, TƯ MÃ Ý dùng  khóa to khóa cửa lại, sai 800 dân phu vây giữ .
TÀO SẢNG trong bụng lo buồn. Hi nói : _ Trong nhà ta thiếu lương ăn, anh thử  viết thư đưa cho Thái phó vay lương. Nếu y đem đỡ  cho ta, thì tất không nỡ hại nhau .
SẢNG liền viết thư sai người cầm đến. TƯ  MÃ Ý xem thư, cho người vận 100 hộc lương vào phủ  TÀO SẢNG .
SẢNG mừng nói : _TƯ MÃ CÔNG hẳn không bụng nào nỡ hại ta ! Từ đó khôpng lo gì nữa .
TƯ MÃ Ý trước hết bắt TRƯƠNG ĐƯƠNG tống  ngục tra hỏi. ĐƯƠNG xưng ra bọn HÀ YẾN,ĐẶNG DƯƠNG,  LÝ THẮNG , TẤT PHẠM, ĐINH BẬT năm người đồng mưu  phản nghịch. Ý lấy khẩu cung , rồi sai bắt bọn HÀ  YẾN tra hỏi minh bạch , cả bọn cùng xưng là trong 3  tháng nữa thì làm phản. Ý sai đòng gông ráo cả lại .
Tướng giữ cửa thành là TƯ PHIÊN tố cáo  HOÀN PHẠM trá xưng phụng chiếu ra thành, nói là  thái phó làm phản .
Ý nói : _ Vu cho người làm phản , tội cũng như  làm phản .
Liền sai bắt cả bọn HOÀN PHẠM bỏ ngục .
 Rồi bắt 3 anh em TÀO SẢNG và các người phạm tội,  cùng cả 3 họ điệu ra ngoài chợ chém sạch. Bao nhiêu  của cải tịch thu bỏ kho làm của công .
  LẠM BÀN :  
1/. ngay cả KHỔNG MINH cũng kiêng mặt TƯ MÃ Ý , rõ  ràng TÀO SẢNG không phải là đối thủ của Ý 
2/. TÀO SẢNG danh vọng đã lên đến cực điểm : Nắm  hết binh quyền , cao sang , xa hoa...chủ quan không  hiểu được âm mưu TƯ MÃ Ý , thiếu phòng bị, lại còn  cao hứng kéo quân ra khỏi hang ổ để săn bắn .
Khi gặp nguy biến,nhu nhược sợ chết,không nghe  lời mưu sĩ, thiếu quyết đoán .
Đúng như lời TƯỞNG TẾ : Con ngựa hèn tham nắm  đậu trong chuồng, có túi khôn cũng không dùng được .
khi đắc thế khoác lác la mắng cấp dưới, tiền hô  hậu ủng, lúc thất bại run rẩy khóc lóc, bọn tay  chân thuộc hạ lãng ra. Chịu nhục xin gạo ăn để cầu  sống, ảo tưởng kẻ thù sẽ tha mạng nhưng kết cuc  cũng bị chém giửa chợ .
3/.Ngoạn mục là TƯ MÃ Ý cáo quan, giả bệnh,giả  nghễnh ngãng, yếu đuối như sắp chết, còn trối  trăn...nhưng khi có cơ hội thì sáng suốt sắp đặt  đâu vào đấy, cướp lại được binh quyền địa vị .
Thủ đoạn chính trị thật ghê gớm. 1 màn kịch giả  bệnh, giả sắp chết, thay đổi, khuynh đảo cả 1 thế  lực của 1 triều đình .
4/. Đáng buồn là HOÀN PHẠM được gọi là túi khôn  chẳng khôn chút nào, khi biết SẢNG đụt như chó lợn  thì quá muộn .
5/. Quỷ Cốc còn cho rằng âm thì thối tàng, không  hành động. Lẽ thường thì Âm cực điểm sẽ chuyển hóa thành Dương, đó là thời cơ nhanh chóng  hành động .
6/. Bàn về kế này người ta cho rằng bắt chước 1  loài cá gọi là mê ngư, cá sống trong bùn.Khi mặt  nước có biến động rúc nhanh xuống bùn bất động;  nhịn ăn hàng năm, sáu tháng ; người ta không phát  hiện được nên nó sống sót va sống rất lâu .
4/.TIÊN ĐẢ HẬU MA : Trước đánh sau bắt Tiên đả hậu ma là trước đánh sau bắt. ví như  muốn bắt cá , trước là khuấy lên cho đục nước làm  cho cá mất phương hướng, sau đó là mò bắt cá .
Dựa vào nguyên lý Âm Dương, đóng mở để quan sát,  thẩm định ; đo lường lực lượng, khả năng ; kỹ năng,  kỹ xảo ; sở trường, sở đoản của đối phương .
Muốn đánh bại 1 đạo quân thì làm cho đạo quân ấy  mệt mõi, tiêu tan ý chí sau đó mới tiến quân .
Muốn thôn tính 1 nước thì phải làm cho nước đó  rối loạn, vua không phân biệt được phải trái,chính  tà,trung nịnh,quần thần và nhân dân mất niềm tin .
Muốn cho 1 nước thần phục mình phải cắt đứt chỗ  dựa của nước đó .
  
Ví dụ A : DIỆT MẦM SỰ TRÁO TRỞ  Nước TRỊNH khi theo SỞ lúc theo TẤN, lúc theo SỞ  . TẤN ĐIỆU CÔNG giận lắm, hỏi các quan đại phu rằng  : _ Người nước TRỊNH phản phúc, quân ta đến thì  theo, quân ta về lại phản, nay muốn cho người nước  TRỊNH 1 lòng theo ta thì nên dùng kế gì ? TUÂN DINH hiến kế rằng : _ Nước TẤN ta không thu phục được nước TRỊNh là  vì người nước SỞ cố sức mà tranh nước TRỊNh với ta .
Nay muốn thu phục được nước TRỊNH thì tất  phải đối địch với SỞ , mà muốn làm cho SỞ khốn đốn  thì nên tìm kế dĩ dật đãi lao,lấy khoẻ mà đánh mỏi  mệt .
TẤN ĐIỆU CÔNG nói : _ Thế nào là dĩ dật đãi lao ? TUÂN DINH nói : _ Quân nước mình không nên dùng luôn , dùng  luôn thì người mình nhọc ; quân chư hầu không nên  điều động luôn , điều động luôn thì chư hầu oán .
 Trong nhọc mà ngoài oán , cứ như thế thì không bao  giờ thắng được SỞ .
Tôi xin đem quân ta chia ra làm 3 đạo , mỗi  đạo quân có mấy nước chư hầu phụ thuộc vào , thay  đổi nhau mà đối địch với quân SỞ , SỞ tiến thì ta  lui , SỞ lui thì ta tiến , đem 1 đạo quân của nước  ta mà làm cho cả nước SỞ không lúc nảo được yên ,  như thế thì nước SỞ khốn quẩn , bấy giờ nước TRỊNH  tất phải 1 lòng theo ta .
Khi xuất quân TUÂN DINH truyền lệnh rằng : _ Ba đạo quân cứ thay phiên nhau đánh TRỊNH ,  hễ TRỊNH chịu giảng hòa thì lại rút về ngay , nhất  thiết không được giao chiến với quân SỞ .
Quả nhiên sau này , TRỊNH không dám phản bội  nước TẤN .

  LẠM BÀN :
1/. Sở dĩ nước TRỊNH tại sao sớm đầu tối đánh là do  nước SỞ ủng hộ,lôi kéo.SỞ là chỗ dựa của TRỊNH , SỞ  biến loạn thì không bảo vệ được TRỊNH , buộc TRỊNh  phải cầu hòa với TẤN .
2/. Trước đánh SỞ ( tiên đả ) làm cho nước SỞ mỏi  mệt. Sau mới bắt ( hậu ma ) TRỊNH chui vào rọ cầu  hòa .
3/. Kế này còn có tên gọi khác là dĩ dật đãi lao  ,lấy sự nghĩ ngơi, khoẻ mạnh đánh người mỏi mệt .
 Làm tiêu hao nhuệ khí , sức lực của đối phương ,  đợi đối phương tinh thần sa sút , rối loạn thì tiến  đánh .
Với kế này , thời Đông Tấn, TẠ HUYỀN _ tướng  nước Tấn _ đã đánh tan tác 90 vạn quân của BỐ  KIÊN_tướng nước TẦN _ tại sông Phì Thủy .
   
Ví dụ B : TIÊU TAN DŨNG KHÍ  TRANG CÔNG và TÀO QUỆ đi trên 1 chiếc binh xa ra  trận đánh nhau với quân Tề tại Trường Thược .
TRANG CÔNG chuẩn bị đánh trống trận ra lệnh công  kích ,TÀO QUỆ nói : _ Chưa đến lúc , chưa được hạ lệnh xuất kích  .
Quân Tề đánh 3 lần trống trận , TÀO QUỆ nói : _ Có thể đánh trống trận và phát lệnh công kích  rồi ! Quân Tề thua trận tan rã , TRANG CÔNG chuẩn bị  truy kích , TÀO QUỆ nói : _ Chậm 1 chút .
TÀO QUỆ xuống xe kiểm tra dấu vết binh xa của  quân Tề , leo lên thành xe nhìn ra nơi xa xa , rồi  nói rằng : _ Được rồi ! Thế là TRANG CÔNG hạ lệnh truy kích quân Tề .

 LỜI BÀN CỦA TÀO QUỆ :  Sau khi đánh thắng trận. TRANG CÔNG hỏi TÀO  QUỆ vì sao làm như vậy , TÀO QUỆ trả lời : _Về việc đánh nhau cần phải có dũng khí  .
 Lần thứ nhất đánh trống trận để lấy dũng khí quân đội . Đánh trống trận lần thứ  hai thì dũng khí đang hăng sẽ tàn lụi dần  .
 Đến lần trống trận thứ ba thì dũng khí quân đội sẽ  mất hết. Dũng khí của quân Tề xuống hết, trái lại, dũng khí của  quân ta tràn đầy cho nên chúng ta đánh bại được quân Tề . Nước lớn là khó dự  liệu ; e rằng họ giả vờ tháo chạy rồi nằm lại mai phục . Tôi xuống xe xem thấy vết xe  của quân Tề rất lộn xộn , leo lên cao thấy quân kỳ  của họ cái nằm ngang cái nằm dọc, nên tôi phán đoán  rằng không phải quân Tề giả bộ tháo chạy để dụ  chúng ta, nên mới bắt đầu hạ lệnh truy đuổi chúng .
CHƯƠNG HAI : SÁCH PHẢN ỨNG  (  PHẢN ỨNG CHI SÁCH )  

1/. Ngày xưa, người ta săn muông thú trước là giăng  bẫy ,bủa lưới, sau đó người ta ném đá hay đánh vào  đá hoặc 1 vật gì đó , làm cho muông thú hoảng sợ ,  phản ứng , chạy ra khỏi hang ổ , nơi ẩn nấp và sa  vào lưới .
Do đó , có thành ngữ đầu thạch vấn lộ , ném đá  hỏi đường. Là đánh động sau đó quan sát phản ứng,  thăm dò động tĩnh của đối phương và từ đó ra tay  hành động .
2/. Thuật phản ứng dựa trên cơ sở động và tĩnh của  Âm Dương ; trên quy luật đồng thanh thì hô ứng ;  cùng 1 đạo , cùng 1 đường lối thì đồng quy với  nhau, cùng quy về 1 mối ( đồng thanh tương ứng ,  đồng khí tương cầu ) .
3/.Thuật phản ứng được áp dụng trên nhiều lĩnh vực  : a_Dùng để ôn chuyện cũ hiểu chuyện mới, ôn cố tri  tân : Phản là biết quá khứ, Ứng là biết hiện tại .
Những gì hợp với hiện tại thì giữ gìn và ứng  dụng ; cái gì không còn thích hợp với hiện tại thì  loại trừ .
Phải tìm hiểu quá khứ mới hiểu được hiện tại ,  hiểu được hiện tại mới biết được tương lai .
b_Dùng để hiểu mình , hiểu người : Muốn hiểu rõ người khác thì trước hết phải tự  hiểu chính mình. Hiểu người là trí , hiểu mình là  sáng suốt. Có sáng suốt mới sinh ra trí, và có trí  mới sinh ra sự sáng suốt .
c_Về phương diện ngoại giao, du thuyết và hành  động : Muốn đối phương nói thì ta phải im lặng , muốn  đối phương duỗi thì ta phải co , muốn đối phương  cao thì ta phải thấp , muốn đối phương thu lại thì  ta phải phóng ra .
d_Trong đối thoại : Khi đối phương phát ngôn ta nên lắng nghe và  lưu ý , xét kỹ về thái độ , sự tình , đạo lý , sách  lược . Thái độ là vui , buồn, giận , ghét... .
Lý luận là chỗ nào hợp lý,chỗ nào không hợp lý  .Sự tình chỗ nào là thật ,chỗ nào là giả Đạo lý , sách lược thì đâu là sự tương đồng,  đâu là sự không tương đồng .
e_ Về hùng biện và tranh luận : Dựa vào quy luật đồng thanh hô ứng, tạo sự hô  ứng giửa ta với người đối thoại . Thu hút đối  phương vào cuộc tranh luận , đối thoại như nam châm  thu hút sắt ,như móc mồi cho cá cắn câu , giăng  lưới để săn bắt muông thú. Mục đích dẫn dụ đối  phương nói lên sự thật , bộc lộ ý chí , xu hướng và  cuối cùng đối phương phải theo sách lược đường lối  do ta đề xướng .
4/. khi sử dụng thuật phản ứng : Phải cực kỳ thuần thục , chính xác như Hậu Nghệ  bắn tên ; tự nhiên , linh động như cá bơi lội trong  nước thì mới thành công .
Như đã nói : Dương gọi là quân đạo hoặc là  thiên đạo ,tượng hình tròn .Âm gọi là thần đạo hoặc  quân đạo hoặc địa đạo , tượng hình vuông .
Sau khi dùng thiên đạo để phát hiện , dẫn dụ đối  phương thì dùng địa đạo để phụng sự cho thiên đạo .
5/. Thuật phản ứng gồm có các mưu kế : _ Dĩ giả cầu chân ( lấy giả làm thật ) _Đầu thạch vấn lộ ( ném đá hỏi đường ) _ Dĩ tĩnh chế động ( lấy tịnh chế động ) _ Giả si bất điên ( giả ngu nhưng không điên )     ******

KẾ THỨ NHẤT : DĨ GIẢ CẦU CHÂN ( lấy giả  làm thật )  Dĩ giả cầu chân là lấy chuyện giả làm chuyện thật  để đánh vào tâm lý của đối phương kích động đối  phương .

Kế này dựa trên nguyên tắc đồng thanh tương ứng  hoặc còn gọi là đồng thanh tương hô thực lý đồng  quy .
Xét cho cùng ai cũng có danh dự, quyền lợi, cuộc  sống riêng. khi quyền lợi, danh dự , cuộc sống  riêng bị xúc phạm , hoặc đe dọa nặng nề thì dễ dàng  phản ứng bộc lộ cá tính, quyết tâm bảo vệ danh dự,  quyền lợi và cuộc sống của mình .

THÍ DỤ A : MỘT NỀN ĐỒNG TƯỚC Trong việc liên kết với LƯU BỊ để  đánh TÀO , Ngô Quốc thái thấy TÔN QUYỀN nghi hoặc  không quyết, mới bảo : _Khi hấp hối mẹ con dặn phải theo lời di  chúc của BÁ PHÙ , là phàm công việc trong nước  không quyết định thì hỏi TRƯƠNG CHIÊU , việc bên  ngoài không quyết định được thì hỏi CHU DU. Nay sao  không cho mời CHU DU về mà hỏi .
QUYỀN mừng lắm , lập tức sai sứ ra  Phiên Dương mời CHU DU về bàn việc .
 *  * * * *  Chiều hôm ấy được tin LỖ TÚC đưa KHỔNG  MINH đến , Du ra tận cửa đón vào. Thi lễ xong ,  chia ngôi chủ khách ngồi chơi , TÚC hỏi CHU DU  rằng : _ Nay TÀO THÁO huy động lực lượng lấn  chiếm miền Nam , hòa với đánh chỉ có 2 con đường .
 Chúa Công chưa quyết định , cốt đợi tướng quân. Ý  kiến tướng quân thế nào? DU nói : _ TÀO THÁO mượn tiếng thiên tử , thì  không nên kháng cự ; vả lại thế TÀO to lắm , chưa  dễ địch nổi. Đánh thì tất thua , mà hàng thì dễ  yên. Ý ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu Chúa Công  xin sai sứ đi hàng TÀO .
LỖ TÚC ngạc nhiên nói : _ Ông nói lầm rồi ! Cơ nghiệp Giang  Đông đã trải qua 3 đời rồi, sao 1 chốc để vào tay  người khác? TÔN BÁ PHÙ trước đã dặn phàm công việc  ngoài phó thác cho tướng quân  .
Chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân giữ sao  cho cơ nghiệp Đông Ngô vững như núi Thái Sơn. Chẳng  dè tướng quân cũng theo lời mấy đứa...hèn nhát đó  sao? DU nói : _Sáu quận Giang Đông , nhân dân đông  đúc biết bao. Nay nếu bị nạn binh đao tất quy oán  cho ta , nên ta nhất định xin hàng .
LỖ TÚC nói : _ Không thể được . Tướng quân là bậc  đại anh hùng , Đông Ngô là nơi hiểm trở , vị tất  TÀO THÁO đã làm mưa làm gió gì được ! Hai người cùng tranh luận , KHỔNG MINH  chỉ thu tay cười mát . DU hỏi : _ Tiên sinh có việc gì mà phải cười ? KHỔNG MINH đáp : _ Tôi có cười gì đâu , chỉ cười TỬ KÍNH  không thức thời .
TÚC hỏi ; _ Sao tiên sinh bảo tôi không thức thời  ? KHỔNG MINH đáp : _CÔNG CẨN hàng TÀO rất hợp lẽ .
DU nói : _ KHỔNG MINH là người thức thời, tất 1  lòng như ta .
TÚC nói : _ KHỔNG MINH ! Sao ông lại nói thế ? KHỔNG MINH đáp : _ THÁO rất giỏi việc dùng binh , thiên  hạ không ai địch nổi. Trước chỉ có LÃ BỐ , VIÊN  THIỆU , VIÊN THUẬT , LƯU BIỂU là dám chống cự . Mấy  người ấy đều bị giết cả rồi, thiên hạ không còn ai  nữa ! Chỉ có LƯU DỰ CHÂU là không thức thời , mới  dám gượng gạo chống lại , nay thân cô thế cô ở đất  Giang Hạ , mất còn chưa hiểu ra sao? Tướng quân  quyết kế hàng TÀO , để bảo toàn vợ con, phú quý ;  còn như vận nước đổi thay, phó mặc trời có chi đáng  tiếc ! LỖ TÚC giận lắm nói : _ Ngươi muốn cho chủ ta uốn gối chịu  nhục với lũ giặc nước à? KHỔNG MINH nói : _ Ta có 1 kế không cần đến khiêng dê  gánh rượu , không phải nộp nước dâng ấn ; không cần  phải thân sang sông ; chỉ sai sứ với chiếc thuyền  nhẹ đưa 2 người sang sông mà thôi. TÀO THÁO mà được  2 người ấy , thì lập tức trăm vạn quân cũng cởi  giáp , cuốn cờ rút lui ngay .
DU hỏi : _ Dùng 2 người nào mà lui được quân  TÀO ? KHỔNG MINH nói : _ Đất Giang Đông mà bỏ 2 người ấy bất  quá như cây to rụng cái lá , kho lớn mất 1 hạt thóc  . Nhưng TÀO THÁO được 2 người ấy , lập tức sẽ cuốn  cờ cởi giáp , vui mừng rút lui ngay .
DU lại hỏi : _ Hai người nào ? KHỔNG MINH nói : _ Khi tôi còn ở Long Trung , nghe tin  TÀO THÁO mới dựng cái đài ở trên sông Chương Hà ,  gọi là đài Đồng Tước , trang hoàng lịch sự , rồi  kén những con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy trong  đó  .
THÁO vốn là đồ hiếu sắc , biết bên  Giang Đông ông Kiếu Công có 2 người con gái, con  lớn là ĐẠI KIỀU , con nhỏ là TIỂU KIỀU . Hai người  đều nhan sắc chim sa cá lặn , hoa nhường nguyệt thẹn . THÁO từng thề rằng : Một  là ta thề đạp bằng 4 bể, dựng nên nghiệp hoàng đế ;  Hai là lấy được 2 chị em nàng KIỀU ở Giang Đông ,  đem về đài Đồng Tước để vui tuổi già, thì dẫu chết  cũng không tiếc gì đời nữa ! Nay sao không tìm Kiều Công , đem  nghìn vàng mua lấy 2 người con gái rồi sai người mang dâng cho TÀO THÁO. THÁO mãn nguyện tất  rút quân về . Đó cũng là kế PHẠM LÃI dâng TÂY THI  cho NGÔ VƯƠNG , sao không kíp làm đi ? DU hỏi : _ Có gì làm chứng về việc TÀO THÁO  muốn được 2 nàng KIỀU không ? KHỔNG MINH nói : _ Con nhỏ TÀO THÁO là TÀO THỰC , tự là  TỬ KIẾN , có tài đặt bút thành văn. THÁO sai làm 1  bài phú, gọi là phú đài Đồng Tước. Ý chính trong  bài phú ấy , chỉ nói về nhà TÀO nếu làm thiên tử  thì sẽ lấy cho kỳ được 2 nàng KIỀU .
DU hỏi : _ Ông có nhớ bài phú ấy không ? KHỔNG MINH nói : _ Tôi thích lời văn hoa mỹ của bài ấy  , nên cũng thuộc  .
DU hỏi : _ Xin thử đọc cho nghe .
KHỔNG MINH đọc luôn bài phú , trong  bài có mấy câu : Lập song đài ư  tả hữu hề ! Hữu Ngọc Long dữ  Kim Phụng ; Lãm nhị KIỀU ư  Đông Nam hề ! Lạc chiêu tịch  chí dữ cộng  .
tạm dịch : Dựng 2 đài bên  trái bên phải Có đài Ngọc  Long, có đài Kim Phụng Nhốt 2 nàng  KIỀU bên Đông Nam Để sớm chiều  cùng vui vầy .
CHU DU nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt  tía tai ,đứng phắt dậy trỏ tay về phương Bắc mà  mắng rằng : _ Thằng giặc TÀO này khinh ta quá  chừng ! KHỔNG MINH vội ngăn lại : _ Ngày xưa chúa rợ Hung Nô hay xâm  lấn bờ cõi , thiên tử nhà Hán còn phải đem công  chúa gả cho nó , để cầu hòa , nay tướng quân tiếc  làm chi hai con gái thường dân ấy ? DU nói : _ Ông chưa rõ : ĐẠI KIỀU là vợ TÔN  BÁ PHÙ , TIỂU KIỀU là vợ DU đó  .
KHỔNG MINH giả vờ sợ sệt nói : _ Tôi thật vô tình , nói năng lỗ mỗ ,  tội thật đáng chết ! đáng chết ! CHU DU nói : _ Ta thề cùng thằng giặc già một còn  một mất ! KHỔNG MINH nói : _ Tướng quân nên nghĩ cho chín , kẻo  hối về sau  .
DU nói : _ Ta đã vâng lời TÔN BÁ PHÙ ủy thác ,  có lẽ đâu hạ mình mà hàng TÀO.Vừa rồi ta nói như  thế , là thử lòng nhau đó thôi. Từ khi ta ở Phiên  Duông về đây , vẫn có chủ trương đánh miền Bắc  .
 Dù dao kề đầu cũng không lay được . Xin KHỔNG MINH  giùp ta 1 tay , cùng phá giặc TÀO  .
KHỔNG MINH nói : _ Nếu ngài không bỏ LƯỢNG , thì  LƯỢNG xin đem hết lòng khuyển mã , sớm tối vâng lời  sai khiến  .
DU nói : _ Ngày mai ta vào yết kiến Chúa  Công, sẽ bàn ngay việc cất quân  .
KHỔNG MINH và LỖ TÚC từ biệt CHU DU  ra về  .

 LẠM BÀN :
Đây là cuộc gặp gỡ lần đầu hai kỳ  tài thời Tam Quốc :GIA CÁT LƯỢNG và CHU DU .
 1/. DU định muốn đánh nhưng chưa rõ lực lượng của  TÀO THÁO , dấu ý nghĩ của mình nói hàng TÀO để thăm  dò ý kiến của KHỔNG MINH ( thuật đóng mở ) .
KHỔNG MINH tương kế tựu kế, dùng thuật đóng mở,  khuyên CHU DU hàng , cố ý xem thường CHU DU không  bằng những anh hùng hào kiệt của thời ấy , DU không  phải là địch thủ của TÀO .
2/. Lồng trong thuật úp mở là thuật lấy giả làm  thật, để đánh vào tâm lý CHU DU qua những bước khá  rõ : Cố tình đổi " nhị kiều" ( kiều là cầu ) ra " nhị  KIỀU " ( ĐẠI KIỀU, TIỂU KIỀU ) Cố tình không biết ĐẠI KIỀU là vợ TÔN BÁ PHÙ ,  TIỂU KIỀU là vợ CHU DU .
Là 1 đại anh hùng tất nhiên CHU DU không thể bị xem  thường , khinh miệt khi nghe TÀO THÁO muốn bắt vợ  mình về nhốt ở Đồng Tước để hưởng lạc .
Danh dự bị xúc phạm, đời sống riêng tư bị đe dọa  cho nên tức khí xung thiên, vô hình trung lọt vào  bẫy của KHỔNG MINH  .
KHỔNG MINH còn bồi thêm 1 đòn tâm lý nữa bằng cách  hỏi CHU DU : Tướng quân nghĩ cho chín để khỏi hối  về sau .
Thế là DU bày tỏ luôn ý định của mình , không còn  úp mở : Vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó  thôi .
3/. Từ những bậc anh hùng đến những người bình  thường ai cũng có lòng tự trọng , tự tôn , và tự ái  cá nhân, có gia đình vợ con , quyền lợi riêng tư .
 Khi lòng tự trọng , tự ái, tự tôn bị chà đạp, vợ  con gia đình bị xâm phạm, quyền lợi bị tước đoạt ,  tất nhiên có sự phản ứng , căm giận . Từ đó tìm  cách chống lại hoặc trả thù .
4/. Sự giả dối, lừa dối của KHỔNG MINH được che  đậy dưới lớp vỏ khôn khéo thật lợ hại, cộng với cơn  giận của CHU DU thì ngọn lửa chiến tranh Nam Bắc  bắt đầu bùng cháy  .
5/. Kế dĩ giả cầu chân tương tự kế khích tướng  .
 Khích động lòng người,chọc giận, chọc tức làm cho  người ta tự ái đem hết sức lực ra để ganh đua hoặc  tìm cách trả thù Ví dụ : TÔ TẦN choc tức TRƯƠNG NGHI để TRƯƠNG  NGHI tìm cách vào đất TẦN .

ĐỘ THƯỢNG đời Hán tự đốt trại mình  để khích động lòng quân sĩ .

THÍ DỤ B : KHI VÀNG BẠC THÀNH TRO  ĐỘ THƯỢNG muốn dẹp 2 tên cướp , thế lực khá  mạnh , ẩn trong rừng sâu lá PHAN HỒNG và PHỐC DƯƠNG  , nhưng lâu ngày không thể nào đánh dẹp được .
Quân lính của ĐỘ THƯỢNG trong thời gian hành  quân , ai nấy cũng vơ vét được 1 số vàng bạc của  cải cất dấu trong trại ; lương thực khá dồi dào,  lại thêm hàng ngày săn bắn kiếm được nhiều muông  thú nên đời sống đầy đủ, ít ai nghĩ đến chuyện đánh  giặc .
Một hôm quân sĩ theo lệ vào rừng săn bắn , ĐỘ  THƯỢNG lén tự đốt sạch cả doanh trại và phao tin là  quân của 2 tên cướp PHAN HỒNG và PHỐC DƯƠNG đột  nhập tấn công .
Quân lính ĐỘ THƯỢNG săn về thấy của cải ,  vàng bạc lương thực thành đống tro , ai nấy đều tức  giận .
Biết là lòng căm giận của binh sĩ lên cao ,  ĐỘ THƯỢNG ra lệnh xuất kích .
Quân ĐỘ THƯỢNG hăng hái sục sạo truy lùng .
Bị tấn công bất ngờ và táo bạo , bọn cướp  không kịp trở tay, bị đánh tan tác. PHAN HỒNG và  PHỐC DƯƠNG chết trong đám loạn quân .
 KẾ THỨ HAI : ĐẦU THẠCH VẤN LỘ (ném đá  hỏi đường ) .
 Đầu thạch vấn lộ tượng như là ném đá hỏi đường .
 Trước là ném đá, sau đó là nghe ngóng sự động tĩnh,  và cuối cùng là đi đến quyết định hành động cho  thích hợp với hoàn cảnh .

THÍ DỤ A : GIÁ CÁI ĐẦU GIỬA CHỢ .
 Từ đời TỀ TUYÊN VƯƠNG , TÔ TẦN được trọng  dụng nên bọn tả hữ quý thích có nhiều người ghen  ghét , đến đời MÂN VƯƠNG vẫn tin yêu TÔ TẦN .
Nhưng từ lúc MÂN VƯƠNG không nghe kế TÔ TẦN  nữa, mà nghe kế của MẠNH THƯỜNG QUÂN ,đã có lòng  ghen ghét TÔ TẦN , 1 tráng sĩ giắt đồ nhọn sắc lẻn  vào đâm TÔ TẦN ở trong triều .
TÔ TẦN bị đâm thủng bụng , lấy tay bịt lại chạy  tới kêu với MÂN VƯƠNG. MÂN VƯƠNG sai bắt hung thủ  đã chạy thoát. TÔ TẦN nói : _ Sau khi hạ thần đã chết , xin đại vương chém  đầu hạ thần , cho người rao lên ở ngoài chợ rằng TÔ  TẦN vì nước YÊN đến làm phản gián TỀ , nay may đã  giết chết được TÔ TẦN rồi, có người nào biết được  việc kín của TÔ TẦN đến tố cáo , sẽ thưởng cho ngàn  vàng , như vậy có thể bắt được hung thủ. Nói xong ,  rút mủi nhọn ở trong bụng ra ,máu chảy đầy đất mà  chết .
MÂN VƯƠNG nghe theo lời TÔ TẦN chém đầu TÔ TẦN  đem hiệu lệnh ở trong chợ , bỗng có người đi qua  dưới cái đầu , thấy có treo thưởng , liền khoe với  mọi người rằng : _ Kẻ giết TÔ TẦN là tôi đây ! Thị lại bèn bắt trói lại, dẫn vào nộp MÂN VƯƠNG  , vua sai đem tra tấn , quả nhiên ra được người chủ  mưu , trị tội tru diệt mất vài nhà .

LẠM BÀN : 
1/. TÔ TẦN biết sau khi mình chết không dùng kế  chặt đầu treo giửa chợ với tội phản gián cho TỀ,  thì sẽ không bao giờ tìm ra hung thủ. Là thủ đoạn  đầu thạch. Khi có người tự khoe mình giết TÔ TẦN để  lãnh thưởng thì thủ phạm đã lộ ra , tượng như hỏi  ra đường .

2/. Tương tự kế này là kế Đả thảo kinh xà , đập  vào cỏ làm cho rắn sợ phải bò từ trong hang ra. Là  cách dẫn dụ cho rắn ra khỏi động. Trong khi nghi  hoặc không thấy rõ đối phương , thì đánh vào cỏ ,  tức là hành động do thám trinh sát , đe dọa , dẫn  dụ...buộc đối phương kinh sợ phải lộ diện   THÍ DỤ B : TÁM LẠNG GẶP NỬA CÂN  CHU DU muốn lấy lại Kinh Châu nẩy ra 1 kế ,  nói với LỖ TÚC : _ LƯU BỊ chết vợ tất nhiên phải lấy vợ khác .
 Chúa công có cô em gái can trường lắm ,luôn có vài  trăm thị tỳ cắp gươm hầu bên cạnh. Trong phòng bày  la liệt đủ thứ vũ khí , ngay đàn ông cũng không  giỏi bằng .
Ta dâng thư lên Chúa công xin cho người  sang Kinh Châu làm mối, dụ LƯU BỊ sang đính hôn rồi  lừa hắn đến Nam Từ , không gả người cho mà bắt giam  lại. Đoạn sai người đến đòi Kinh Châu đánh đổi LƯU  BỊ. Khi nào lấy được kinh Châu ta lại liệu. Như thế  TỬ KÍNH không phải lo gì nữa ! LỖ TÚC bái tạ .
CHU DU viết thư,chọn thuyền tốc hành đưa LỖ  TÚC sang Nam Từ ra mắt TÔN QUYỀN .
Đến nơi, trước hết TÚC trình bày việc Kinh Châu, và  đưa tờ văn tự lên .
QUYỀN nói : _ Sao ngươi hồ đồ thế? cái thứ văn tự này  dùng được việc gì ? TÚC nói : _ Đô đốc có thư đệ trình , bảo dùng kế đó thì  sẽ lấy lại được Kinh Châu .
QUYỀN xem xong , gật đầu mừng thầm , nghĩ  bụng : _ Ai có thể đi được nhỉ ? Rồi sực nhớ ra , QUYỀN nói : _ Chỉ có LÃ PHẠM mới làm nổi việc này .
Liền cho gọi LÃ PHẠM vào, bảo rằng : _ Ta nghe LƯU HUYỀN ĐỨC mới góa vợ , ta có  người em gái , muốn kén y làm rễ, kết thân với  nhau, đồng tâm phá TÀO , để giúp nhà Hán .
Ngoài TỬ HÀNH ra , không ai có thể làm mối  được, mong người sang ngay Kinh Châu cho ta ! LÃ PHẠM vâng mệnh , thu xếp thuyền bè mang  theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu .
* * *  * *  Lại nói , HUYỀN ĐỨC từ khi mất CAM phu nhân ,  ngày đêm buồn rầu. Một hôm, đang ngồi nói chuyện  với KHỔNG MINH , sực có tin báo Đông Ngô sai LÃ  PHẠM đến .
KHỔNG MINH cười nói : _ Đây lại là mưu mô gì của CHU DU về chuyện  Kinh Châu thôi ! Tôi ngồi nghe ở sau bình phong. Sứ  giả có nói việc gì, Chúa công cứ việc nhận lời và  giữ họ nghĩ ngơi ở nhà khách , rồi sau sẽ hay .
HUYỀN ĐỨC cho mời LÃ PHẠM vào  .
Chào hỏi xong, trà nước đâu đấy , HUYỀN ĐỨC  hỏi : _ TỬ HÀNH lại đây chắc có việc gì dạy bảo ? PHẠM nói : _ Tôi nghe Hoàng Thúc thất ngẫu , nay có 1  nơi xứng đáng lắm , nên mạnh dạn sang đây làm mối ,  chưa biết ý Hoàng Thúc thế nào ? HUYỀN ĐỨC nói : _ Nửa đời góa vợ là 1 sự rất không may , nay  nấm mồ còn chưa xanh cỏ , sao dám vội bàn chuyện  lấy vợ khác ? PHẠM nói : _ Người ta có vợ , như nhà có kèo , không  nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân .
Chúa công tôi có 1 cô em gái có nhan sắc ,  lại hiền hậu , có thể nâng khăn sửa túi đỡ ngài  được .
Nếu 2 nhà kết thân Tần , Tấn với nhau, thì  giặc TÀO chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa .
Việc này công tư đều vẹn cả , xin Hoàng  Thúc chớ ngại ! Song Ngô Quốc Thái tôi yêu thương  cô gái út lắm , không muốn gả chồng xa , chỉ muốn  mời Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân .
HUYỀN ĐỨC hỏi : _ Việc này Ngô Hầu có biết không ? PHẠM đáp : _ Chưa bẩm với Ngô Hầu , có đâu tôi dám đến  đây .
HUYỀN ĐỨC nói : _ Ta đã nửa đời người , đầu tóc hoa râm, em  gái Ngô Hầu đang độ son trẻ , e không xứng đôi phải  lứa .
_ Em Ngô Hầu tuy là con gái , nhưng chí khí  hơn cả nam nhi. Cô ấy thường nói :"Không phải người  anh hùng nhất thiên hạ , ta không thèm lấy ". Hoàng  Thúc tiếng tăm lừng lẫy cả 4 bể , chính là thục nữ  sánh với người quân tử ,có ngại gì tuổi nhiều hay  ít ? HUYỀN ĐỨC nói ; _ Vậy ông hãy ở chơi đây , đến mai sẽ xin nói  lại .
Hôm ấy , HUYỀN ĐỨC mở tiệc khoản đãi LÃ PHẠM  , rồi lưu lại nhà khách. Đến tối HUYỀN ĐỨC bàn với  KHỔNG MINH. KHỔNG MINH nói : _ Ý tứ của họ thế nào , tôi đã biết cả rồi .
 Tôi vừa bói Dịch được 1 quẻ đại cát. Chúa công cứ  nhận lời đi. Mai nên sai TÔN CÀN đi theo LÃ PHẠM  sang thưa chuyện với Ngô Hầu ; hứa hẹn xong rồi ta  sẽ chọn ngày sang cưới .
HUYỀN ĐỨC nói : _ CHU DU lập mưu muốn hại ta , sao ta lại đem  mình vào nơi nguy hiểm ? KHỔNG MINH cười , nói : _ CHU DU tuy giỏi dùng mưu , nhưng che sao  được mắt tôi. Tôi chỉ dùng 1 chút mẹo nhỏ , khiến  CHU DU không thò được ngón gì , mà em gái Ngô Hầu  lại về tay Chúa công , Kinh Châu cũng vững như bàn  thạch .
HUYỀN ĐỨC vẫn còn hoài nghi ; KHỔNG MINH sai  ngay TÔN CÀN cứ việc sang Giang Nam nói việc hôn  nhân, TÔN CÀN vâng mệnh cùng đi với LÃ PHẠM sang ra  mắt TÔN QUYỀN QUYỀN nói : _ Ta muốn gả em gái cho HUYỀN ĐỨC , chớ không  có bụng dạ nào khác .
TÔN CÀN lạy tạ , về thưa chuyện lại với HUYỀN  ĐỨC , nói Ngô hầu chỉ mong Chúa công sang làm lễ  thành hôn, HUYỀN ĐỨC ngại ngùng không muốn đi .
 KHỔNG MINH nói : _ Tôi đã định sẵn 3 kế , việc này phi TỬ LONG  đi không xong ! Bèn gọi TỬ LONG đến cạnh, ghé tai dặn rằng : _ Ngươi bảo vệ Chúa công sang Đông Ngô , nên  nhận lấy 3 cẩm nang này , trong đó có 3 kế rất hay  , cứ theo thứ tự mà làm .
Nói đoạn , đưa 3 cẩm nang cho VÂN giấu kỹ  trong người. Đoạn KHỔNG MINH sai người sang Đông  Ngô dâng lễ cưới trước , lễ vật đầy đủ không thiếu  gì .
Tháng 10 mùa Đông , năm Kiến An thứ 14 ,  HUYỀN ĐỨC cùng với TRIỆU VÂN , TÔN CÀN thu xếp chục  chiếc thuyền tốc hành , mang theo 500 quân sĩ , dời  Kinh Châu sang Nam Từ. Mọi việc ở Kinh Châu đều  giao cho KHỔNG MINH trông coi .
HUYỀN ĐỨC trong lòng áy náy không yên. Khi  thuyền đã đến Nam Từ , VÂN tự nhủ : _ Quân sư trao cho 3 kế hay , dặn cứ thứ tự  làm theo , nay đã đến đây , phải mở túi thứ nhất ra  xem mới được ! VÂN bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong ,  VÂN gọi 500 quân sĩ , dặn bảo các việc. Lại nói với  HUYỀN ĐỨC vào ra mắt KIỀU quốc lão trước. Cụ này  nguyên là cha 2 nàng KIỀU, nhà ở Nam Từ .
HUYỀN ĐỨC mang dê và rượu vào bái kiến Quốc  lão, thuật lại việc LÃ PHẠM sang làm mối TÔN phu  nhân. 500 quân sĩ , người áo thắm , kẻ quần điều ,  tấp nập ra phố mua bán đồ vật , nói toáng lên rằng  HUYỀN ĐỨC vào làm rễ Đông Ngô. Mọi người trong  thành đều biết chuyện cả .
TÔN QUYỀN thấy HUYỀN ĐỨC đã đến , sai LÃ PHẠM  ra đón tiếp , mời đến nhà khách nghỉ ngơi .
Đây nói KIỀU Quốc lão gặp HUYỀN ĐỨC xong ,  vào ngay trong cung chúc mừng Ngô Quốc Thái .
Quốc Thái hỏi : _ Có việc gì mà mừng? KIỀU Quốc lão đáp : _ Cô em đã gả cho HUYỀN ĐỨC làm phu nhân, nay  chàng rễ đã sang đây rồi, sao còn giấu tôi ? Quốc Thái ngạc nhiên nói : _ Quả thật tôi không biết gì hết ! Lập tức 1 mặt Quốc Thái cho gọi Ngô Hầu lại  hỏi xem hư thực ra sao, 1 mặt cho người ra phố xá  nghe ngóng tình hình Mọi người đều nói rằng : _ Quả có việc ấy thực ! Chàng rễ mới đã  nghĩ ở nhà khách , 500 quân sĩ đi theo đang tíu tít  mua sắm dê lợn , hoa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà  gái là LÃ PHẠM , bên nhà trai thì TÔN CÀN , hai  người làm mối , hiện đã ở cả nơi nhà khách tiếp đãi  nhau .
Quốc Thái giật mình. Một lát, TÔN QUYỀN  vào, Quốc Thái cứ đấm bụng khóc ầm lên. QUYỀN hỏi : _ sao thân mẫu phiền não thế? Quốc Thái nói : _ Mày thật không coi tao ra gì nữa rồi  ! Khi chị ta lâm chung , dặn mày những câu gì ? QUYỀN thất kinh , hỏi : _ Mẫu thân có điều gì cứ cho con biết ,  sao lại khổ sở như vậy ? Quốc Thái nói : _ Trai khôn dựng vợ , gái lớn gả chồng ,  vẫn là lẽ thường xưa nay. Tao là mẹ mày , có việc  gì cũng phải nói với tao trước mới phải chứ ! Nay  mày đem em gả cho LƯU HUYỀN ĐỨC , sao mày lại giấu  tao? Con gái phải quyền ở tao chớ? QUYỀN giật mình , hỏi : _ Mẫu thân nghe chuyện ấy ở đâu vậy ? _ Trừ khi không làm thì mới không biết  thôi. Nay trăm họ trong thành , ai ai cũng biết cả  , mày lại còn giấu diếm gì? KIỀU Quốc lão nói : _ Lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi ,  nay vào mừng đấy ! QUYỀN nói : _ Không phải đâu ! Đó là kế của CHU DU ,  vì muốn lấy Kinh Châu, cho nên mượn tiếng như thế ,  cốt lừa LƯU BỊ đến đây , bắt giam lại , đổi lấy  Kinh Châu , nếu không nghe thì giết đi. Đó là mưu  kế chớ không phải là sự thật ! Quốc Thái nổi giận , mắng CHU DU rằng : _ Ngươi làm đại đô đốc 6 quận , 81 châu,  không nghĩ được 1 mưu gì để lấy Kinh Châu mà phải  mượn tiếng con gái bà , dùng kế mỹ nhân? LƯU BỊ bị giết , con bà chưa chồng ,  mà té ra mang tiếng góa bụa, còn ai lấy nữa , có  phải lỡ cả 1 đời con gái bà không? Thế cũng đòi lập  mưu với mẹo ! KIỀU Quốc lão nói : _ Nếu dùng kế ấy, dù có lấy lại được  Kinh Châu , cũng bị thiên hạ chê cười ! TÔN QUYỀN ngồi im thin thít. Quốc Thái  thì cứ chửi mắng CHU DU không ngớt miệng. KIỀU Quốc  lão can rằng : _ Việc đã lỡ thế này rồi, nhưng xét LƯU  HUYỀN ĐỨC cũng là tôn thân nhà Hán , chi bằng gả  đi, kẻo mang tiếng xấu .
QUYỀN nói : _ E không vừa đôi phải lứa .
KIỀU Quốc lão nói : _ LƯU Hoàng thúc là hào kiệt đời nay,  nếu kén được người rễ ấy cũng xứng đáng , không  nhục gì cô em đâu ! Quốc Thái nói : _ Ta chưa biết mặt LƯU Hoàng Thúc ra  sao , ngày mai mời đến chùa Cam Lộ cho ta xem mặt .
 Nếu không vừa ý ta thì mặc cho bọn ngươi muốn làm  thế nào thì làm. Nếu vừa ý thì ta gả quách con ta  cho Hoàng Thúc cũng được .
TÔN QUYỀN vốn là người chí hiếu , thấy  mẹ nói thế, liền vâng lời, trở ra gọi LÃ PHẠM bảo : _ Ngày mai mở 1 yến tiệc ở nhà phương  trượng chùa Cam Lộ , để Quốc Thái xem mặt LƯU BỊ .
LÃ PHẠM nói : _ Sao không sai GIẢ HOA phục sẵn 300  quân đao phủ ở 2 bên hành lang. Hễ thấy Quốc Thái  có ý không bằng lòng , thì nổi 1 tiếng hiệu cho  quân phục đổ ra mà trói LƯU BỊ lại .
QUYỀN y lời , bảo GIẢ HOA sắp sẵn mọi  việc đâu vào đấy , chỉ chờ xem ý Quốc Thái ra sao  thôi .
Lại nói , KIỀU Quốc lão từ biệt Quốc  Thái trở về , sai người báo tin cho HUYỀN ĐỨC : _ Ngày mai , Ngô Hầu và Quốc Thái thân  đến gặp mặt vậy phải để ý cẩn thận ! HUYỀN ĐỨC bàn với TÔN CÀN và KIỀU Quốc  lão , đến trước chùa Cam Lộ , vào nhà phương trượng  ngồi chơi. TÔN QUYỀN dẫn 1 ban mưu sĩ cùng đến, sai  LÃ PHẠM ra nhà khách mời HUYỀN ĐỨC .
HUYỀN ĐỨC mặc áo giáp nhỏ ở trong,  ngoài khoác cẩm bào. Các tùy tùng đeo kiếm đi theo  , lên ngựa thẳng tới chùa Cam Lộ.TRIỆU VÂN mặc áo  giáp, nai nịt gọn ghẽ , dẫn 500 quân bảo vệ. HUYỀN  ĐỨC đến cửa chùa xuống ngựa vào ra mắt TÔN QUYỀN  trước. QUYỀN thấy HUYỀN ĐỨC diện mạo phi thường đã  có ý sợ .
Hai bên chào hỏi nhau rồi , vào nhà  phương trượng ra mắt Quốc Thái. Quốc Thái thấy  HUYỀN ĐỨC mừng lắm , nói với KIỀU Quốc lão : _ người này thật đáng rễ ta lắm ! Quốc lão nói ; _ HUYỀN ĐỨC có dáng như rồng như  phượng, uy nghi đường bệ. Vả lại nhân nghĩa dội  khắp thiên hạ. Quốc Thái được rễ hiền như thế ,  thật đáng chúc mừng ! HUYỀN ĐỨC lạy tạ , cùng ăn yến ở trong  nhà phương trượng. Một lát, TỬ LONG đeo gươm đi vào  , đứng bên cạnh HUYỀN ĐỨC. Quốc Thái hỏi người nào?  HUYỀN ĐỨC bẩm : _ Đó là TRIỆU VÂN ở Thường Sơn .
Quốc Thái nói : _ Có phải là tướng cứu được A ĐẨU ở  trận Đương Dương Trường Bản đó không? HUYỀN ĐỨC nói : _ Bẩm chính phải ! Quốc Thái khen : _ Thế mới thực là tướng quân ! Nói rồi ban cho TRIỆU VÂN 1 cốc rượu .
 VÂN bảo HUYỀN ĐỨC rằng : _ Tôi vừa đi xem xét ngoài hành lang ,  thấy có quân đao phủ mai phục trong phòng , tất  nhiên có chuyện chẳng lành ; Chúa công nên kêu với  Quốc Thái .
HUYỀN ĐỨC liền đến quỳ trước mặt Quốc  Thái , khóc mà nói rằng : _ Quốc Thái nhược bằng muốn giết LƯU BỊ  , thì BỊ xin ra đây để chịu chết ! Quốc Thái hỏi : _ Sao lại thế? HUYỀN ĐỨC thưa : _ Quân đao phủ mai phục 2 bên hành  lang, không có ý giết BỊ thì để làm gì? Quốc Thái nổi giận mắng TÔN QUYỀN rằng  : _ Nay HUYỀN ĐỨC đã là rễ ta , thì cũng  như con ta , sao dám phục quân để mưu hại ? QUYỀN chối không biết , gọi LÃ PHẠM ra  hỏi. PHẠM lại đổ lỗi cho GIẢ HOA. HOA cũng nín  lặng. Quốc Thái sai tả hữu lôi ra chém. HUYỀN ĐỨC  can rằng : _ Trong việc vui mừng không nên chém  đại tướng. Nếu chém thì việc kết thân sẽ bất lợi .
 BỊ này khó ở đây hầu hạ Quốc Thái .
KIỀU Quốc lão cũng khuyên can. Quốc  Thái mới mắng đuổi GIẢ HOA. Quân đao phủ tên nào  tên nấy ôm đầu lủi thủi đi ra .

LẠM BÀN :
CHU DU dùng các kế chính : 
1/. Mỹ nhân kế, gả em TÔN QUYỀN cho LƯU BỊ .
2/. Điệu hổ ly sơn , dụ LƯU BỊ rời Kinh Châu , sang  Đông Ngô , nhân đó bắt giam làm con tin để đòi lại  Kinh Châu .
3/. Đánh rắn dập đầu , quyết giết tên đầu não là  LƯU BỊ .
 KHỔNG MINH áp dụng các kế chính : 1/. Đầu thạch vấn lộ hoặc đả thảo kinh xà , cho  người mang dê và rượu vào bái kiến Quốc lão để KIỀU  Quốc lão báo cho Quốc Thái biết , là hang ổ của TÔN  QUYỀN , CHU DU. Đưa Quốc Thái và KIỀU Quốc lão vào  cuộc .
2/.Phô trương thanh thế cho 500 quân lính, kẻ áo  thắm , người quần điều tấp nập mua sắm để mọi người  trong thành đều biết việc LƯU BỊ làm rễ Đông Ngô .
3/. Từ 2 kế trên dẫn đến kế thứ 3 là giả thành thật  , Dĩ giả cầu chân ,chuyện đám cưới giả thành đám  cưới thật .

KẾ THỨ 3 : DĨ TĨNH CHẾ ĐỘNG ( lấy tịnh chế động  )  Dĩ tĩnh chế động là lấy cái tĩnh khống chế cái  động .

Nguyên tắc của kế lấy tĩnh chế động là muốn duỗi  thì phải co , muốn cao thì phải thấp , muốn người  khác nói thì phải im lặng ,muốn bắt thì thả ra. Lạt  có mềm thì buộc mới chặt .
Tĩnh là Âm , là con mái , là ở dưới ; động là Dương  , là con trống , là ở trên. Âm có thể chế được  Dương .
Kẻ cương cường hành động thường bộc lộ yếu điểm .
Bình tĩnh quan sát đợi cho đối phương hành động và  lộ ra yếu điểm thì có thể chế ngự được .
Tĩnh cũng có nghĩa là bình tĩnh thì mới tỉnh táo,  không bị mê hoặc tâm trí bởi sự náo động ,tranh  chấp .
  
THÍ DỤ A : TÔI ĐÃ TRÚNG KẾ RỒI  .
 TÔ TẦN lúc đó đã thuyết phục được vua  Triệu và 5 nước kia ( Tề, Sở , Yên , Hàn , Ngụy ) ,  đã kết thành khối hợp tung. Nhưng sợ Tần đánh các  nước này , dùng võ lực làm hỏng mất tung ước. TÔ  TẦN muốn đặt 1 người bên cạnh vua Tần để ghìm lái  vua Tần; nhưng thấy không ai làm nổi việc ấy, bèn  cho người mớm ý cho TRƯƠNG NGHI rằng : _ Xưa, ông thân với TÔ TẦN lắm. Hiện TÔ TẦN  đã có địa vị, nắm quyền binh trong tay, sao ông  không đến nhờ ông ấy giúp đỡ, kiếm đường cho ông  thực hiện ý nguyện? TRƯƠNG NGHI bèn sang Triệu,dâng thư xin yết  kiến TÔ TẦN. TÔ TẦN dặn người canh cửa không cho  TRƯƠNG NGHI vào và cũng không để cho đi, bắt chờ  đợi cả mấy ngày rồi mới tiếp .
Lúc tiếp lại bắt ngồi dưới thềm và cho ăn  như cho lũ con đòi đầy tớ. Còn trách móc , bảo : _ Tài năng như anh mà chịu nước ấy ! Làm gì  tôi chả giúp anh nên giàu nên sang , song thật ra  anh không đáng cho tôi giúp .
Rồi thoái thác và để mặc cho TRƯƠNG NGHI đi .
TRƯƠNG NGHI đến thăm TÔ TẦN , lòng vẫn chắc  mẩm rằng mình là chỗ bạn cũ thì thế nào cũng được  giúp đỡ. Ai ngờ giúp đỡ đâu chưa thấy , chỉ thấy bị  làm nhục. NGHI nghĩ bụng : Chư hầu chả có nước  nào mình thờ được , chỉ có mỗi nước Tần là có thể  làm cho Triệu khốn đốn mà thôi. TRƯƠNG NGHI bèn đến  nước Tần .
TÔ TẦN làm nhục TRƯƠNG NGHI rồi nói với viên  xá nhân của mình : _ TRƯƠNG NGHI là bậc hiền sĩ trong thiên hạ  , ta có phần không bằng ông ấy. Ta đắc dụng trước  chả qua là nhờ may đó thôi. Cái người có thể cầm  quyền ở Tần được là TRƯƠNG NGHI , chỉ có mỗi  TRƯƠNG NGHI thôi. Có điều là ông ấy nghèo quá ,  không có tiền lo lót để giới thiệu ( cho vào yết  kiến Tần Vương ). Ta sợ ông ấy hám cái lợi nhỏ mà  lỡ việc , cho nên mới tìm cách cho ông ấy đến gặp  ta để ta làm cho ông ấy nhục mà phẫn chí. Ông hãy  ngầm giúp ông ấy hộ ta .
Rồi TÔ TẦN tâu Triệu Vương , xin xuất vàng  lụa , ngựa xe và cho người ngầm theo TRƯƠNG NGHI ,  trọ cùng với TRƯƠNG NGHI 1 quán. Dần dà , người  này lân la làm thân với TRƯƠNG NGHI , giúp TRƯƠNG  NGHI ngựa xe , tiền bạc , cần cái gì , giúp cái đó  , mà không cho biết những cái đó từ đâu ra. Nhờ  vậy, TRƯƠNG NGHI được yết kiến Tần Huệ Vương. Huệ  Vương dùng TRƯƠNG NGHI làm khách khanh , cùng  TRƯƠNG NGHI bàn định kế hoạch đánh các nước chư  hầu. Bấy giờ viên xá nhân của TÔ TẦN cho theo giúp  TRƯƠNG NGHI mới cáo biệt TRƯƠNG NGHI. TRƯƠNG NGHI  nói : _ Nhờ ông , tôi mới được hiển đạt. Tôi sắp  sửa đền ơn ông, tại sao ông lại đi ? Viên xá nhân nói : _ Tôi không biết ông. Người biết ông là Ngài  TÔ. Ngài TÔ sợ Tần đánh Triệu làm hỏng kế hoạch hợp  tung , và cho rằng trừ ông ra , không ai nắm nổi  quyền hành ở Tần , cho nên mới chọc tức ông, rồi  sai tôi ngầm giúp ông tiền bạc , tất cả đều là kế  hoạch của Ngài TÔ. Nay ông đã đắc dụng , tôi xin  được về báo tin cho Ngài TÔ rõ .
TRƯƠNG NGHI nói : _ Trời ơi ! Thì ra tôi trúng kế TÔ TẦN mà  không biết. Rõ ràng tôi không bằng TÔ TẦN . Vả lại  tôi vừa mới cầm quyền, làm sao tính chuyện đánh  Triệu được ? Ông hãy cảm ơn Ngài TÔ hộ tôi. Ngài TÔ  còn sống ngày nào thì tôi chả dám nói năng gì đâu .
 Vả chăng Ngài TÔ còn thì TRƯƠNFG NGHI này còn có  tài chi !

LẠM BÀN :

1/. TÔ TẦN muốn Tần không đánh các nước phá thế hợp  tung, phải có người kềm giữ bên cạnh vua Tần , tức  là tĩnh chế động. Là lạt mềm buộc chặt .
TÔ TẦN tìm cách kích bác , hạ nhục TRƯƠNG NGHI ,  để TRƯƠNG NGHI tức giận vào đất Tần tìm cơ hội trả  thù TÔ TẦN . Là muốn bắt thì phải thả cũng là kế  khích tướng .
2/. Có người cho rằng TÔ TẦN và TRƯƠNG NGHI là 2  tay lái buôn chính trị giỏi của thời Xuân Thu Chiến  Quốc .
Cùng học với QUỶ CỐC , nhưng xét ra tình đồng  học của TÔ TẦN đối với TRƯƠNG NGHI tốt hơn BÀNG  QUYÊN đối với TÔN TẪN .
THÍ DỤ B : ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN .
 Đầu đời nhà Hán , MẠO ĐỐN nước Hung Nô vừa  xưng Vương. Vua nước Đông Hồ muốn thăm dò thực lực  , bèn sai sứ thần đến đòi MẠO ĐỐN dâng ngựa thiên  lý .
MẠO ĐỐN họp quần thần thương nghị. Có người  tâu : _ Cả nước chỉ có con ngựa thiên lý , không  thể dâng cho người khác .
MẠO ĐỐN nói : _ Ta với nước Đông Hồ là nước láng giềng ,  vì một con ngựa mà mất đi tình nghĩa là không nên .
Nói xong giao ngựa cho sứ giả đem về .
Mười ngày sau , Đông Hồ sai sứ giả đến đòi  MẠO ĐỐN dâng Hoàng Hậu .
MẠO ĐỐN lại hỏi quần thần. Ai nấy đều tức  giận nói : _ Vua Đông Hồ thật là láo xược , muốn lấy cả  Hoàng Hậu nước ta . Trước là chém đầu sứ giả , sau  là cất quân đi trị tội .
MẠO ĐỐN từ tốn nói : _ Vua Đông Hồ đã thích vợ ta , thì dâng cho  ông ấy. Không vì 1 người đàn bà mà mất tình nghĩa  lân bang .
Nói xong lại giao Hoàng Hậu đưa về Đông Hồ .
Chưa được mấy tháng , sứ thần lại sang đòi  MẠO ĐỐN phần đất biên giới của 2 nước .
MẠO ĐỐN lại họp triều thần . Mọi người tranh  cãi , kẻ thì bảo cắt đất , người thì bảo là không  nên .
MẠO ĐỐN đứng dậy dõng dạc phán : _ Đất đai là gốc của 1 nước , làm sao có thể  cho được ? Nói xong thét tả hữu lôi sứ thần ra chém  đầu .
Sáng hôm sau , MẠO ĐỐN khoác chiến bào ,  gióng trống , tiến quân ào ạt vào Đông Hồ , quân  Đông Hồ không kịp trở tay , đại bại .
MẠO ĐỐN xông thẳng vào điện giết chết Vua  Đông Hồ , tiêu diệt nước này .

LẠM BÀN : 
1/. Vua Đông Hồ được voi đòi tiên , được ngựa thiên  lý , đòi Hoàng Hậu , được Hoàng Hậu nước người lại  còn đòi đất đai. Láo xược , hiếp người , gây chiến  quá đáng .
Cái dỡ là gây chiến nhưng không phòng bị người  phàn công. Cuối cùng , ngựa không được cưỡi , người  đẹp không được sống chung , thân bị giết , nước bị  tiêu diệt .
2/. MẠO ĐỐN là người bình tĩnh , kiên nhẫn và nhịn  nhục hiếm có .
MẠO ĐỐN thỏa mãn những đòi hỏi của đối phương  , kể cả những đòi hỏi vô lý là bắt dâng cả vợ , làm  cho đối phương chủ quan , không phòng bị  .
Khi đối phương thỏa mãn được những đòi hỏi ,  sinh ra kiêu mạn chủ quan , bộc lộ yếu điểm thì MẠO  ĐỐN nhanh chóng hành động , ào ạt xuất quân , thanh  toán kẻ thù nhanh gọn. Như hổ đói thu mình rồi lao  xuống núi vồ mồi .

     KẾ THỨ TƯ : GIẢ SI BẤT ĐIÊN ( giả ngu si nhưng  không điên )  Giả si bất điên là giả kẻ tầm thường , ngu dại , hồ  đồ để che dấu mưu mô , mục đích của mình , qua mắt  đối phương. Ẩn kín sâu xa , im lặng như sấm sét tự  dấu mình trong mây những ngày Đông giá rét .

Người muốn thực hiện kế này phải hết sức bình tĩnh  ,tự hạ thấp mình , nghe ngóng , quan sát lời nói ,  sự việc của đối phương và biết lợi dụng những điều  kiện hoàn cảnh khách quan để che giấu ý tưởng .

THÍ DỤ A : TÔI LÀ NGƯỜI TRẦN MẮT THỊT .
 HUYỀN ĐỨC sau khi nhận chiếu chỉ trừ TÀO  THÁO , sợ THÁO nghi mình mưu đồ gì , bèn làm 1 vườn  rau ở sau nhà ngày ngày vun xới tưới tắm , để làm  cách che mắt cho THÁO khỏi ngờ .
QUAN, TRƯƠNG thấy vậy hỏi rằng : _ Anh không lưu tâm đến việc lớn thiên hạ ,  học làm chi cái việc của kẻ tiểu nhân này? HUYỀN ĐỨC nói : _ Hai em đâu biết ý anh ! Hai người từ đó không dám nói gì nữa .
Một hôm , QUAN VŨ , TRƯƠNG PHI cùng đi chơi  vắng , HUYỀN ĐỨC đang lom khom tưới rau , bỗng thấy  HỨA CHỮ và TRƯƠNG LIÊU dẫn vài chục người vào vườn  , nói rằng : _ Thừa tướng sai chúng tôi đến mời Sứ quân  đến ngay phủ .
HUYỀN ĐỨC giật mình , hỏi : _ Việc gì khẩn cấp thế hai ông ? HỨA CHỮ thưa : _ Hai chúng tôi thấy sai thì vâng mệnh đi  mời , chớ không được biết chuyện chi .
HUYỀN ĐỨC theo hai người vào phủ yết kiến  TÀO THÁO. THÁO cười nói rằng : _ HUYỀN ĐỨC độ rày làm việc lớn lao đấy nhỉ  ! HUYỀN ĐỨC sợ tái mặt , THÁO cầm tay HUYỀN  ĐỨC dắt vào vườn ở sau nhà , nói rằng : _ HUYỀN ĐỨC học làm vườn , chắc không phải  là việc dễ dàng ? HUYỀN ĐỨC bấy giờ mới vững dạ , đáp rằng : _ Không có việc gì , làm để tiêu khiền đó  thôi .
THÁO nói : _ Vừa rồi thấy trên cành mai có quả xanh ,  sức nhớ khi đánh TRƯƠNG TÚ , đi đường không có nước  , tướng sĩ khát rát cả cuống họng. Bấy giờ ta nghĩ  ra 1 kế , cầm roi trỏ hảo nói rằng : trước mắt có  rừng mơ. Quân sĩ nghe nói đến mơ , ai cũng ứa nước  dãi , đỡ được khát nước. Nay có mơ thật , nay hái  xuống mà thưởng. Vả lại , rượu nấu vừa chín , cho  nên mời Sứ quân đến tiểu đình uống rượu .
HUYỀN ĐỨC bấy giờ trấn tĩnh lại được , theo  đến tiểu đình , đã thấy bày mâm bát , giửa bàn bày  1 dĩa mơ xanh , 1 bình rượu nóng .
Hai người đối diện , ăn uống vui vẻ. Lúc  rượu ngà say , chợt thấy mây đen mù mịt ,cơn mưa to  sắp kéo đến .
Quân hầu trỏ lên trời bẩm : _ Có vòi Rồng lấy nước .
THÁO và HUYỀN ĐỨC cùng dựa bao lơn ngắm xem  , THÁO hỏi : _ Sứ quân có biết Rồng biến hóa thế nào  không ? HUYỀN ĐỨC nói : _ Tôi chưa được tường  .
THÁO nói : _ Rồng lúc thì to,lúc thì nhỏ , lúc thì  bay,lúc thì nấp. Lúc to thì nổi mây phun mù , lúc  nhỏ thì thu hình ẩn bóng, khi bay ra thì liệng  trong trời đất, khi ẩn thì lẩn núp ở dưới sóng .
Nay đang mùa Xuân , Rồng gặp thời biến hóa , cũng  như người ta lúc đắc chí , tung hoành trong bốn bể .
 Rồng ví như anh hùng trong đời vậy. HUYỀN ĐỨC nay  đã đi khắp 4 phương , bao nhiêu anh hùng đời nay  hẳn đã biết cả , xin thử nói cho nghe .
HUYỀN ĐỨC thưa : _ BỊ này người trần mắt thịt , biết đâu được  anh hùng  .
THÁO nói : _ HUYỀN ĐỨC không nên nhún mình quá ! HUYỀN ĐỨC nói : _ BỊ nay nhờ ơn Thừa tướng làm quan trong  triều , anh hùng trong thiên hạ thực không được  biết .
THÁO nói : _ Đã đành không biết mặt , nhưng cũng có  nghe tiếng chứ ? HUYỀN ĐỨC nói : _ VIÊN THUẬT ở Hoài Nam , binh lương nhiều ,  có thể cho là anh hùng được chăng ? THÁO cười nói : _ Xương khô trong mả , chỉ nay mai là ta bắt  được ! HUYỀN ĐỨC lại nói : _ Anh VIÊN THUẬT là VIÊN THIỆU ở Hà Bắc ,bốn  làm tam công ,có nhiều đầy tớ cũ ; hiện nay như con hổ dữ hùng cứ Quý Châu ; bộ hạ  nhiều tay tài giỏi , có thể là anh hùng được chăng ? THÁO lại cười nói : _ VIÊN THIỆU ngoài mặt mạnh bạo , trong bụng  nhút nhát , thích mưu mẹo mà không quyết đoán , làm  việc lớn mà lo đến bản thân , thấy lợi nhỏ thì lại  quên mình , không thể gọi là anh hùng được ! HUYỀN ĐỨC nói ; _ Có một người nổi tiếng trong đám kẻ tuấn  kiệt , uy danh khắp cả chín châu là LƯU CẢNH THĂNG  , có thể cho là anh hùng được chăng ? THÁO lại cười nói : _ LƯU BIỂU có hư danh nhưng không có thực  tài , không phải là anh hùng .
HUYỀN ĐỨC lại nói : _ Có một người sức lực đương khoẻ , đứng đầu  xứ Giang Đông là TÔN BÁ PHÙ , hẳn là anh hùng .
THÁO nói : _SÁCH nhờ danh tiếng của bố , không phải là  anh hùng .
HUYỀN ĐỨC lại hỏi : _ LƯU QUÝ NGỌC ở Ích Châu có phải là anh  hùng không ? THÁO nói : _ LƯU CHƯƠNG tuy là tôn thất , nhưng chỉ là  con chó giữ nhà , sao gọi là anh hùng được ? HUYỀN ĐỨC lại nói : _ Như bọn TRƯƠNG TÚ , TRƯƠNG LỖ và HÀN TOẠI  thì thế nào ? THÁO vỗ tay cười to : _ Lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì  ! HUYỀN ĐỨC nói : _ Ngoài những người ấy ra , BỊ thực không  còn biết ai nữa .
THÁO nói : _ Anh hùng là người trong bụng có chí lớn ,  có mưu cao ,có tài bao trùm được cả vũ trụ có chí nuốt cả trời đất kia .
HUYỀN ĐỨC mới hỏi : _ Ai có thể xúng đáng được như thế ? TÀO THÁO lấy tay trỏ vào HUYỀN ĐỨC , rồi lại  trỏ vào mình nói rằng : _ Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có Sứ quân  và THÁO mà thôi .
HUYỀN ĐỨC nghe nói ,giật nẩy mình ! Thìa ,  đôi đũa đương cầm ở tay , rơi xuống đất Giửa lúc bấy giờ , cơn mưa u ám , có một tiếng sét  thực dữ. LƯU BỊ từ từ cúi xuống nhặt đũa và thìa ,  nói tảng rằng : _ Gớm ghê ! tiếng sét dữ quá ! THÁO cười hỏi rằng : _ Trượng phu cũng sợ sấm à ? HUYỀN ĐỨC nói : _ Đức Thánh ngày xưa lúc gặp sấm dữ gió to  cũng đổi sắc mặt , huống chi là tôi đây sao lại  không sợ ? HUYỀN ĐỨC đã che đậy được hết cả việc giật  mình đánh rơi cả thìa đũa khi nghe THÁO gọi mình là anh hùng .
THÁO thấy thế không ngờ gì HUYỀN ĐỨC nữa .

LẠM BÀN : 
1/. THÁO muốn khơi gợi bàn về thời thế luận anh  hùng để cho LƯU BỊ bộc lộ quan điểm và chí hướng  của mình. LƯU BỊ thì cố gắng che đậy , né tránh .
Khi TÀO THÁO chỉ thẳng vào LƯU BỊ.cho LƯU BỊ  là anh hùng thời nay thì LƯU BỊ rất lúng túng , may  nhờ tiếng sét mà trấn tĩnh lại được. LƯU BỊ còn giả  làm vườn tưới rau làm cho THÁO lầm BỊ là kẻ tầm  thường không có mưu đồ sâu xa .
2/. Hai mưu kế đối chọi nhau , TÀO THÁO ứng dụng  đầu thạch vấn lộ. LƯU BỊ dụng kế giả si bất điên  nhưng xem ra LƯU BỊ đóng kịch khéo hơn vì ở trong  hoàn cảnh thập tử nhất sinh Đóng kịch không tỉnh táo , không nhập vai , không  khéo thì bị trừ khử ngay .
3/. Nếu theo hình tượng thì LƯU BỊ như con Rồng lẩn  khuất dưới vực sâu , ẩn náu chờ thời 4/. LÃO TỬ dạy người ta : Biết như con trống mà  như con mái. Thông thường , khoe thông minh , khoe  tài thì dễ ; giấu tài , giấu sự thông minh thì rất  khó .

THÍ DỤ B : CON CHIM BA NĂM KHÔNG BAY , KHÔNG  HÓT  Thời Tề Uy Vương , nhà Vua thích câu đố ,  tiếng lóng , ham mê khoái lạc , rượu uống thâu đêm  ,chẳng còn để ý chính sự , nhất thiết phó thác cho  các quan khanh, đại phu. Trong thì bách quan hoang  loạn , ngoài thì chư hầu cùng xâm lấn , quốc gia  nguy vong trong vòng sớm tối. Các quan thân cận  chẳng ai dám can. THUẦN VU KHÔN dùng lời bóng gió  tâu rằng : _ Trong nước có một con chim lớn , đậu ở sân  nhà Đại Vương ba năm cũng chẳng bay , cũng chẳng  hót. Đại Vương có biết con chim đó là chim gì không  ? Vua nói : _ Con chim đó không bay thì thôi , đã bay thì  bay vút tận trời , không hót thì thôi , đã hót thì  mọi người phải kinh ngạc .
Và cho triệu 72 viên huyện trưởng về triều ,  thưởng 1 viên ( TỨC MẶC đại phu ) , giết 1 viên ( A  đại phu ) , ào ạt xuất quân. Chư hầu hoảng sợ , đều  trả lại hết đất đai đã lấn của Tề. Uy danh Tề uy  Vương lừng lẫy trong 36 năm .

LẠM BÀN : 
1/. Có sách dẫn là Sở Trang Vương , khi lên ngôi  còn quá trẻ , ông để cho triều thần nắm quyền .
2/. Trong 3 năm giả bộ ăn chơi , hư hỏng nhưng thực  chất để quan sát tình hình , đợi thời cơ chín muồi  mới hành động , lấy lại những gì đã mất .

CHƯƠNG 4 : NỘI KIỆN CHI SÁCH ( KẾ SÁCH VẸN  TOÀN )   ********* 

NỘI là tự trình bày ý kiến , kế hoạch ,  mưu kế của mình . KIỆN là bao quát kế hoạch , mưu  kế của mình cho thuộc hạ , cho bạn đồng liêu hoặc  với 1 người náo đó .
Nói chung NỘI KIỆN là 1 kế hoạch , 1 kế  mưu được suy nghĩ trước , chuẩn bị chu đáo trong 1  hoàn cảnh nhất định. KIỆN cũng có nghĩa là kiên  định với sách lược của mình ( Ví dụ như : KHỔNG  MINH chưa ra khỏi lều tranh đã nêu ra quyết sách  chia ba thiên hạ , theo thế chân vạc , cả đời thực  hiện kế sách này ) Muốn thực hiện sách nội kiện phải biết mối  quan hệ và phương thức kết hợp giửa người với người  , giửa nhà Vua với bề tôi .

1/.Xét mối quan hệ giửa người với người hoặc giửa  Vua với bề tôi rất phức tạp , không chỉ xét phiếm  diện bên ngoài để xét đoán .
Đôi khi tuy bề ngoài có vẻ xa cách nhưng thật  sự là thân mật , bên ngoài có vẻ thân mật nhưng  thật sự lại xa xôi nhạt nhẽo .
Bề tôi ở cạnh Vua nhưng mưu kế sách lược không  hợp thì không được dùng. Dù xa xôi vạn dặm nhưng  mưu kế tương hợp với nhau vẫn được tin dùng .
Xa mà thân với Vua là do Âm đức ( đạo đức , tài  năng ) , gần mà không được tin dùng là do chí hướng  khác nhau , đạo lý không hợp nhau .
Thân hoặc sơ , gần hoặc xa , mưu kế được tin  dùng hoặc không được tin dùng phần nhiều là do ở  phương thức kết hợp .
2/.Trong mối quan hệ Vua tôi có nhiều phương thức  kết hợp : Do đạo đức mà kết hợp ; do bè đảng mà  kết hợp ; do địa vị , tiền tài , vật chất , nữ sắc  mà kết hợp .
Do đạo đức mà kết hợp , thì tuy là thần tử  nhưng là thầy của Vua. Do bè đảng kết hợp , tuy  phận thần tử nhưng lại là bạn bè của Vua. Do địa vị  , tiền tài , vật chất , nữ sắc... kết hợp là sự kết  hợp của Vua bất minh , bạo ngược với bọn bề tôi xu  nịnh .
3/. Khi đã hiểu rõ được mối quan hệ và phương thức  kết hợp của đối phương thì dễ dàng trong việc  thuyết phục đối phương. Như muốn vào thì vào , muốn  ra thì ra , muốn thân thì thân , muốn sơ thì sơ ,  muốn thành tựu thì thành tựu.. .
Tương tự như loài nhện , loại này rất yêu con  , nhưng muốn đi thì đi muốn đến thì đến. Khi đi  không hẹn giờ ngày , khi về không báo trước , 1  mình đi 1 mình đến , độc vãng độc lai , tùy theo  lòng mình mong muốn , tùy tâm sở dục .
4/.Người du thuyết không được trọng dụng cũng có  nhiều nguyên nhân : Do chí hướng bất đồng và đạo  lý khác nhau giửa người du thuyết với người được du  thuyết. Do chính sách , biện pháp của người du  thuyết không thích hợp với tình hình của nước đó .
Do không tìm hiểu đối phương nên không thuyết  phục khống chế được đối phương. Vì thế người ta nói  : Không đồng loại với nhau chỉ thấy cái nghịch lại  với nhau. Không chiếm được cảm tình của đối phương  thì không thu lượm được gì cả .
5/. An định nhân dân tinh thành hợp tác : Đạo lý  của việc trị dân là giúp dân lập nghiệp , sống  trong an bình. Muốn vậy Vua tôi phải có hợp tác  tinh thành. Có tinh thành hợp tác thì mới an định  được dân sinh .
Bản thân mưu sĩ phải củng cố đạo đức , lễ  nghĩa , nghiên cứu và khảo chứng mưu kế , tìm hiểu  sự thành tựu và không thành tựu , sự ích lợi và sự  tổn hại của đất nước , của nhân dân .
6/. Cách trị loạn : Một nước nếu Vua hôn ám ,  không lo quốc gia chính sự , thần dân phân tán mà  không hay biết. Đối nội theo ý chủ quan của mình ,  đối ngoại không chú ý đến thời cuộc. Không chiêu  nạp trọng dụng nhân tài , không lắng nghe ý kiến  của mưu sĩ. Tất yếu là loạn lạc sẽ xảy ra .
Nếu trong lúc đất nước nguy nan , mưu sĩ được  trọng dụng trước hết là phải đối phó , bài trừ sự  hư ngụy , giả dối , đồng thời chăm lo đến việc giáo  hóa nhân dân và nuôi dưỡng vạn vật .
7/. Sách nợi kiện có 3 kế : _ Tấn tài , Sở dụng ( người tài của Tấn dùng  ở Sở ) _ Tiến ngôn mật quyết ( bí quyết hiến kế ) _ Tùy tâm sở dục ( tùy tâm lý và dục vọng )
***

KẾ THỨ NHẤT : TẤN TÀI SỞ DỤNG ( người tài nước  Tấn dùng ở Sở )  Tấn tài Sở dụng là chỉ người tài nước này  được nước khác nể trọng , hoặc đem tài của mình ra  áp dụng ở nước khác .

Xa mà được nể trọng , thân mật là do Âm đức (  tài năng , đức độ ) , gần mà không thân là do chí  hướng không hợp nhau .
Muốn thực hiện kế này phải hiểu rõ các nhân  tài , mưu sĩ của nước đối phương . Đối đáp phải  linh hoạt tài tình , ngẩng cao đầu , nâng cao uy  tín của mình .

THÍ DỤ : ĐI SỨ NƯỚC CHÓ CHUI LỖ CHÓ .
 Chư hầu thấy nước Sở cường thịnh đều có ý sợ  hãi , sai sứ đến triều cống. Quan đại phu nước Tề  là Án Anh ( tên tự là Bình Trọng ) phụng mệnh Tề  Cảnh Công sang sứ nước Sở .
Sở Linh Vương bảo triều thần rằng : _ Án Anh mình không đầy 5 thước mà chư hầu  đều khen là người giỏi. Nay các nước chỉ có Sở ta  là cường thịnh hơn cả , ta muốn là cho Án Anh sĩ  nhục để nâng cao uy nước Sở , các ngươi nghĩ xem có  kế gì? Quan thái tễ là Viên Khải Cương mật tâu rằng  : _ Án Anh là người có tài ứng đối , tất phải  dùng nhiều cách mới sĩ nhục được hắn .
Viên Khải Cương liền đem mưu kế nói với Sở  Linh Vương. Sở Linh Vương nghe lời .
Đêm hôm ấy , Viên Khải Cương đem quân ra khoét 1  cái lỗ nhỏ ở bên cửa Đông vừa vặn độ 5 thước , rồi  truyền cho quân canh cửa đợi khi nào sứ nước Tề đến  thì đóng chặt cửa lại rồi bảo chui qua cái lỗ nhỏ  ấy mà vào .
Được 1 lúc , Án Anh mặc áo cừu rách , đi cái  xe xấu và con ngựa gầy đến. Đến cửa Đông , thấy  cổng thành đóng liền dừng xe lại , sai người gọi  cửa , quân canh cửa trỏ vào cái lỗ nhỏ ở bên cạnh  mà bảo Án Anh rằng : _ Ngài đi qua cái chỗ ấy , cũng rộng rãi  chán , cần gì phải mở cửa ! Án Anh nói : _ Đó là chỗ chó chui , chứ không phải chỗ  nguồi đi. Có sang sứ nước chó thì mới vào cửa chó ,  chứ sang sứ nước người thì tất phải đi cửa người .
Quân canh cửa đem lời nói ấy phi báo với Sở  Linh Vương. Sở Linh Vưong nói : _ Ta tính bỡn hắn , ai ngờ lại bị hắn bỡn  lại ! Nói xong , truyền mở cửa thành cho Án Anh  vào .
Án ANh vào trong thành , thấy có 1 toán xa  kỵ , người nào cũng to lớn lực lưỡng và rậm râu ,  tay cầm 1 ngọn giáo thật dài , trông như vị thiên  thần , đến đón Án Anh , có ý muốn tỏ rõ Án Anh là  người thấp lùn bé nhỏ. Án Anh nói : _ Ta sang sứ hôm nay là vì việc giao hiếu ,  chứ không phải là muốn gây chiến tranh , dùng làm  chi những kẻ vũ sĩ ấy ! Án Anh nói xong bảo vũ sĩ đứng ra 1 bên ,  rồi giục xe thẳng tới cửa triều .
Ngoài cửa triều có hơn 10 viên quan , đều mũ  cao áo dài , đứng sắp hàng 2 dãy. Án Anh xuống xe ,  chắp tay vái chào .
Trong hàng các quan , có 1 viên trẻ tuổi hỏi  Án Anh rằng : _ Ngài có phải là Án Bình Trọng , người ở  đất Di Duy đó không ? Án Anh nhìn xem ai thì tức là Đấu Vi Quý ,  tên gọi Đấu Thành Nhiên , hiện đang làm quan giáo  doãn. Án Anh đáp rằng : _ Phải , chính tôi đó ! Chẳng hay ngài định  dạy điều gì ? Đấu Thành Nhiên nói : _ Nước Tề , kể từ đời Thái Công thuở xưa ,  vốn là 1 nước cường thịnh , sao từ khi Hoàn Công  mất đi rồi , tronmg nước nhiễu loạn , tranh cướp  lẫn nhau , hết bị Tấn đánh , lại bị Tống đánh. Vua  Tề ngày nay cũng chẳng kém gì Hoàn Công , mà cái  hiền đức của ngài phỏng có thua gì Quản Trọng , sao  ngài không biết giúp Vua Tề để chấn hưng cơ nghiệp  cũ , mà chịu cúi đầu thờ nước lớn như nô bộc , thật  tôi không hiểu ra làm sao ! Án Anh đáp rằng ; _ Có biết thời thế mới gọi là tuấn kiệt , có  thông cơ biến mới gọi là anh hào. Từ khi nhà Chu  suy , Tề và Tấn làm chủ ở Nam Man , dẫu bởi có nhân  tài , nhưng chẳng qua cũng là do khí vận. Kìa như  Tấn Tương Công và Tần Mục Công cường thịnh biết bao  mà sau cũng phải hèn yếu ; nước Sở từ khi Vua Trang  Vương mất đi , cũng thường bị quân Tấn và quân Ngô  đến đánh , cứ gì 1 nước Tề ! Chúa Công tôi hiểu lẽ  ấy , cho nên vẫn luyện tập quân mã để đợi thời ;  nay sai tôi sang đây là theo lễ giao hiếu với lân  quốc , sao gọi là nô bộc được? Ngài có phải dòng dõi Tử Văn đó không? Tử  Văn khi xưa là 1 bậc danh thần nước Sở , biết thời  thế , thông cơ biến , mà sao lời nói của ngài nghe  trái với Tử Văn nhiều lắm ! Đấu Thành Nhiên thẹn đỏ mặt lên , cúi đầu  lui ra .
Được 1 lúc , trong hàng bên tả lại có người  hỏi Án Anh rằng : _ Án Bình Trọng tự phụ là người biết thời  thế , thông cơ biến , nhưng trong khi Thôi Trữ và  Khánh Phong nổi loạn , thì triều thần nước Tề từ  Giải Cử trở xuống , bao nhiêu người tử tiết , Trần  Văn Tử cũng bỏ cả cơ nghiệp mà đi. Ngài là thế gia  nước Tề , đã không dám đánh giặc , cũng không biết  tử tiết , còn bo bo giữ lấy danh vị làm chi ! Án Anh nhìn xem ai thì tức là quan thượng  đại phu nước Sở , tên gọi Dương Mang , tên tự là Tử  Hà. Án Anh đáp rằng : _ Người có tiết lớn thì không cần những  điều nhỏ mọn , người biết lo xa thì không nghĩ đến  những sự tầm thường. Ông Vua vì nước mà chết thì bề  tôi nên chết theo , nay Vua Trang Công tôi không  phải vì nước mà chết , những người chết theo toàn  là vì tình riêng, tôi dẫu hèn mạt có đâu dám liều  chết để mua lấy cái hư danh ấy ! Vả bề tôi gặp lúc  trong nước có nạn không thể làm gì được thì mới nên  bỏ đi , tôi không đi là để lập Vua mới mà giữ lấy  nước , chứ có phải là vì tham danh vị đâu ? Huống  chi là việc biến loạn , nước nào chẳng có , ngài  chắc các quan triều thần nước Sở đều là những người  1 lòng tử tiết cả hay sao? Sao ngài chỉ biết trách  người mà không biết trách mình? Dương Mang nín lặng không đáp lại được nữa .
 Bỗng thấy trong hàng bên hữu lại có 1 người ra hỏi  Án Anh rằng : _ Ngài muốn nói là ngài muốn lập Vua mới để  giữ lấy nước , câu nói ấy có ý khoe khoang quá !  Trong khi họ Thôi và họ Khanh giết lẫn nhau , họ  Trần và họ Bào tranh quyền nhau , chẳng thấy ngài  có mưu kế gì lạ cả , nếu quả ngài có lòng báo quốc  thì sao lại như thế ! Án Anh cười mà nói rằng : _ Ngài biết điều ấy , nhưng chưa biết điều  khác ! Lúc bấy giờ , tôi ở liền bên cạnh Chúa Công  , tôi bày mưu kế để giữ yên nước nhà , những kẻ  bàng quang tài nào biết rõ được? Trong hàng bên tả lại có 1 người ra bảo Án  Anh rằng ; _ Đại trượng phu gặp thời , đã có đại tài  lược , tất có đại qui mô ! Tôi xem ra thì ngài khó  mà tránh khỏi được cái tiếng bỉ lận ! Án Anh nhìn xem ai thì là quan thái tể nước  Sở tên gọi Viên Khải Cương. Án Anh nói : _ Tại sao ngài lại biết là tôi bỉ lận ? Viên Khải Cương nói : _ Thân danh ngài làm tướng quốc thì mũ áo và  xe ngựa , tưởng cũng nên trang sức để tỏ cái ân huệ  của Vua , cớ sao lại mặc áo cừu rách , cưỡi con  ngựa gầy mà đi sứ nước ngoài như vậy , chẳng lẽ  lương ăn không đủ hay sao? Tôi nghe nói cái áo cừu  của ngài may từ thuở bé , đã 30 năm nay không thay  ; mà mỗi khi tế lễ , ngài dùng con lợn nhỏ quá ,  đến nỗi vai lợn không chật mâm , như thế không phải  bỉ lận là gì? Án Anh vỗ tay cười rầm lên mà nói rằng : _ Sao kiến thức của ngài thiển cận như vậy?  Tôi từ khi làm tướng quốc đến giờ , suốt trong họ  hàng nhà tôi đều được mặc áo đẹp, ăn miếng ngon ,  không ai phải đói rét ; những người hàn sĩ nhờ tôi  mà được ấm no , cả thẩy đến hơn 70 nhà , thế thì  muốn tỏ cái ân huệ của Vua , còn gì bằng điều ấy ! Án Anh nói chưa dứt lời thì trong hàng bên  hữu lại thấy có 1 người trỏ tay vào mặt Án Anh mà  vừa cười vừa nói : _ Tôi nghe nói Vua Thành Thang mình cao 9  thước là bậc hiền vương , Tử Tang sức địch muôn  người là bậc danh tướng. Nay ngài mình thấp không  đầy 5 thước , sức yếu không trói nổi 1 con gà , chỉ  nghề bẻo lẻo mồm miệng , tự phụ là tài giỏi , tôi  tưởng nên lấy làm xấu hổ lắm mới phải ! Án Anh nhìn xem ai thì tức là cháu công tử  Chân , tên gọi Nang Ngõa , tên tự là Tử Thường ,  hiện đang làm chức xa hữu. Án Anh tủm tỉm cười mà  đáp rằng : _ Tôi nghe nói cái quả cân dẫu nhỏ , bao giờ  cũng đè được nghìn cân ; cái chèo dẫu dài , bao giờ  cũng ngâm ở dưới nước. Trương Địch người cao mà bị  giết ở lỗ , Nam Cung Trường vạn sức khoẻ mà bị giết  ở Tống ; túc hạ mình dài sức khoẻ , có lẽ cũng  giống 2 người ấy. Tôi biết thân không có tài cán gì  , nhưng hỏi gì thì phải nói , sao ngài lại chê là  bẻo lẻo mồm miệng ? Nang Ngõa không biết nói thế nào nữa. Bỗng  nghe báo có quan lệnh doãn và Viễn Bãi đến. Các  quan đều sắp hàng đứng đợi. Ngũ Cử mời Án Anh vào  triều , rồi bảo các quan đại phu rằng : _ Án Bình Trọng là hiền sĩ nước Tề , sao các  ngài lại nói quá như vậy ? Được 1 lúc Sở Linh Vương ra ngự triều. Ngũ Cử  đưa Án Anh vào yết kiến. Sở Linh Vương trông thấy  Án Anh liền hỏi rằng : _ Nước Tề quả thật không có nguồi hay sao? Án Anh nói : _ Người nước Tề tôi , hà hơi thì thành ra mây  , vẩy mồ hôi thì thành ra mưa , đi thì phải chen  vai , đứng thì phải chen chân , sao gọi là thiếu  người? Sở Linh Vương nói : _ Thế thì sao lại sai tiểu nhân sang sứ nước  ta ? Án Anh nói : _ Nước tôi vẫn có lệ : Người hiền sang sứ  nước hiền , người ngu sang sứ nước ngu , đại nhân  sang sứ đại quốc , tiểu nhân sang sứ tiểu quốc. Tôi  là tiểu nhân , bất tài bất lực , vậy mới phụng mệnh  sang sứ nước Sở .
Sở Linh Vương nghe nói có ý hổ thẹn , nhưng  trong lòng lấy làm lạ .
Gặp bấy giờ có người ở ngoại thành đem dâng  hợp hoan quất ( quýt ). Sở Linh Vương cầm đưa một  quả , Án Anh cầm ăn cả vỏ .
Sở Linmh Vương vỗ tay cười rầm lên mà bảo  rằng : _ Người nước Tề dễ thường không ăn quýt bao  giờ ! Cớ sao lại không bóc vỏ? Án Anh nói : _ Cú theo trong lễ thì Vua đưa cho quả gì ,  bề tôi cũng không được bóc vỏ mà quẳng đi. Nay đại  vương không truyền cho bóc vỏ , nên tôi phải ăn cả .
Sở Linh Vương bất giác kính phục , mời ngồi uống  rượu .
Được 1 lúc , có 3-4 vũ sĩ giải 1 tên tù đi qua  dưới thềm. Sở Linh Vương nói : _ Tên tù ấy người ở đâu? Vũ sĩ tâu : _ Người nước Tề .
Sở Linh Vương hỏi : _ Phạm tội gì? Vũ sĩ tâu : _ Tội ăn trộm .
Sở Linh Vương ngoảnh lại bảo Án Anh rằng : _ Người nước Tề dễ thường quen tính ăn trộm hay  sao? Án Anh biết là Sở Linh Vương cố ý bày ra chuyện  ấy để chế nhạo mình , mới đáp lại rằng : _ Tôi nghe nói giống quýt ở xứ Giang Nam vốn  ngọt , đem sang trồng ở xứ Giang Bắc thì hóa ra  chua , là tại thổ nghi không giống nhau. Nay người  nước Tề , khi ở nước Tề thì không ăn trộm , khi  sang Sở thì hóa ra ăn trộm , thế là tại thổ nghi  nước Sở , chứ có tại gì người nước Tề ! Sở Linh Vương nín lặng hồi lâu rồi nói rằng : _ Ta định chế nhạo nhà ngươi , chẳng ngờ lại bị  nhà ngươi chế nhạo ! Bèn tiếp đãi Án Anh rất trọng thể cho đến khi về  nước Tề  

LẠM BÀN : 
1/. Sở Vương ỷ mình là nước lớn , cường thịnh , cố  ý bày mưu sĩ nhục Án Anh , sứ nước Tề .
Án Anh biết rõ gốc gác từng mưu sĩ của nước Sở  , kiến thức lại rộng rãi , ứng đối như nước chảy  phá được các mưu kế và sự chế nhạo của Vua Sở , làm  cho Vua Sở kính nể .
2/. Tư Mã Thiên hết lời khen ngợi Án Tử : Giả sử Án Tử mà còn , tôi tuy cầm roi ngựa cho  ông , xin cũng vui lòng .

KẾ THỨ HAI : TIẾN NGÔN MẬT QUYẾT ( bí quyết của  việc hiến kế )  Tiến ngôn mật quyết là bí quyết của việc du thuyết  , thuyết phục hoặc can gián nhà Vua .

Nhiều người du thuyết , can gián thất bại thậm chí  thệt thân , do 1 phần không nắm vững bí quyết .
Quan hệ Vua tôi là quan hệ trên và dưới , có thân  và có sơ. Gần mà không thân thì mưu kế chưa chắc  được dùng , lời can gián không được nghe , có khi  đưa ra mưu kế hoặc lời can gián còn hại cho bản  thân .
Theo qui luật vật cùng loại thì hô ứng , không đồng  loại thì không hô ứng với nhau .
Tương tự , con người thường chủ quan , cảm tính và  thiên kiến. Không đồng tình với ý mình thì cho là  trái. không hợp với tâm lý tình cảm của mình thì  cho là nghịch. Người can gián , du thuyết hiểu đạo  lý này thì thành công không nắm vững thì thất bại .

THÍ DỤ A : LUỘC CHO ĐỦ SỐ 28 :  Vua Tần ( Tần Thủy Hoàng ) ghét và giam thái  hậu , ai can ngăn thì giết .
Có người ở Thương Châu tên là Mao Tiêu , nhân  đến chơi Hàm Dương , ở nhà trọ , nghe người ta nói  đến việc ấy. Mao Tiêu căm tức nói rằng : _ Con mà giam mẹ thì còn Trời Đất nào nữa ! Rồi bảo chủ trọ cho nước nóng để tắm gội , sớm  hôm sau sẽ vào can Vua Tần. Người trong nhà trọ can  rằng : _ Hai mươi bảy người kia là bề tôi thân tín của  nhà Vua thế mà can không được còn bị giết liền tay  , huống gì nhà ngươi ! Mao Tiêu nói : _ Chỉ có 27 người nhà Vua không nghe , nếu có  người can nữa thì Vua Tần nghe cũng không biết  chừng ! Những người cùng ở nhà trọ cười và cho là ngu .
 Sáng hôm sau , vào trống canh năm Mao Tiêu gọi chủ  trọ lấy cơm ăn thật no để đi .
Chủ trọ nắm áo giữ lại không được. Ai nấy cho  rằng Mao Tiêu sẽ chết nên lấy hành lý của Mao Tiêu  chia nhau .
Mao Tiêu đi đến cửa khuyết , phục vào đống thây  kêu to : _ Tôi là khách nước Tề tên là Mao Tiêu xin dâng  lời can Đại Vương .
Vua Tần sai nội thị ra hỏi là can việc gì , có  dính dáng đến việc của Thái hậu không ? Mao Tiêu nói : _ Tôi chính vì việc ấy mà đến ! Nội thị vào tâu. Vua Tần nói : _ Ngươi nên chỉ đống thây ở dưới cửa cho người  ấy biết ! Nội thị ra bảo với Mao Tiêu : _ Ông có thấy thây chồng chất không ? Sao không  sợ chết ư ? Mao Tiêu nói : _ Tôi nghe trên trời có 28 sao giáng xuống đất  thì làm chính nhân. Nay số chết đã 27 người rồi ,  còn thiếu 1. Tôi đến đây muốn chết cho đủ số. Xưa  nay , ai là không chết , tôi đây lại sợ chết ư ? Nội thị vào tâu . Vua Tần cả giận nói : _ Tên cuồng này dám trái lệnh cấm của ta ! Rồi sai đặt chảo nước sôi để sẵn , nói rằng : _ Ta sẽ luộc sống tên này , để hắn không được  chết vào đống thây cho đủ số 28 .
Nói xong Vua Tần chống gươm ngồi , lông mày  trợn ngược , giận sôi bọt mép , chỉ đợi Mao Tiêu  vào là luộc .
Mao Tiêu cố tình đi rón rén . Nội thị giục .
 Mao Tiêu nói : _ Tôi đến trước mặt Vua thì phải chết ngay ,  hoãn cho tôi chốc lát thì có hại gì ? Nội thị thương tình dắt vào trong. Mao Tiêu đi  đến dưới thềm dập đầu lạy 2 lạy , nói : _ Tôi nghe nói : Kẻ sống không kiêng nói đến  cái chết , kẻ có nước không kiêng nói chuyện mất  nước. Kiêng nói cái chết cũng không làm cho mình  sống lại được, kiêng nói mất nước cũng không làm  cho nước còn. Cái kế sách mất còn , sống chết đức  minh chủ cần phải biết. Chẳng hay Đại Vương có muốn  nghe không ? Vua tần hơi dịu : _ Người có kế gì cứ nói ta nghe ! Mao Tiêu nói : _ Kẻ trung thần không tiến lời nói a dua thì  đấng minh chủ không làm việc cường bạo. Vua làm  việc cuồng bạo mà bề tôi không nói là bề tôi bất  trung. Bề tôi có lời ngay thẳng mà Vua không nghe  là phụ lòng bề tôi. Đại Vương có việc làm trái đạo  trời mà không tự biết , kẻ bề tôi hèn mọn này có  lời ngay thẳng trái tai mà Vua lại không muốn nghe .
 Cho nên tôi e rằng nước Tần từ nay nguy mất ! Vua tần dịu hẳn , hỏi : _ Nhà ngươi định nói việc gì , ta bằng lòng  nghe .
Mao Tiêu hỏi : _ Có phải ngày nay Đại Vương đang quan tâm đến  việc khắp thiên hạ đó không ? Vua Tần nói ; _ Phải ! Mao Tiêu nói : _ Thiên hạ sở dĩ tôn Tần không phải chỉ vì sợ  oai lực Đại Vương , mà vì cho rằng Đại Vương là  hùng chủ cả thiên hạ và cả trung thần , hiền sĩ đều  hợp ở triều đình vậy .
Nay Đại Vương phanh thây giả phụ là bất  nhân , đập chết 2 em là bất nghĩa , đày mẹ ở cung  Hoắc Dương là bất hiếu . Giết hại người can ngăn bỏ  thây dưới cửa khuyết , thực không khác gì Vua Kiệt  , Vua Trụ ! Quan tâm đến việc toàn thiên hạ mà làm  những việc như thế thì làm sao thiên hạ phục ? Xưa kia Vua Thuấn hết lòng thờ bà mẹ cay  nghiệt hết đạo mà được làm Vua. Vua kiệt giết Bàng  Long , Vua Trụ giết Tỷ Can mà thiên hạ đều làm phản  cả  .
Tôi tự biết là tất chết nhưng e rằng sau  khi tôi chết sẽ không còn ai dám nói nữa , lời  nguyền rủa ngày càng thêm , những người trung mưu  không dám bày tỏ , lúc ấy trong ngoài lìa tan , chư  hầu làm phản. Tiếc thay Đế nghiệp Tần gần thành mà  tự Đại Vương làm cho hỏng đi  .
Tôi nói hết rồi xin chịu luộc .
Mao Tiêu nói xong lập tức đứng dậy , cởi áo  chực nhảy vào chảo nước sôi .
Vua Tần vội chạy xuống , tay trái nắm lấy  Mao Tiêu , tay phải truyền tả hữu cất chảo nước .
Mao Tiêu nói : _ Đại Vương đã yết bảng cấm người can ,  không luộc tôi thì ai sợ ? Vua Tần lại sai cất bảng , sai tả hữu đưa áo  cho Mao Tiêu mặc , mời ngồi và nói : _ Những người can trước chỉ kể tội quả nhân  , chưa hề nói rõ cái lẽ còn mất. Nay Trời sai tiên  sinh đến , mở sự ngu tối cho quả nhân. Quả nhân xin  theo đúng như lời .

THÍ DỤ B ; MỘT CHỖ KHÔNG THỂ DUNG 2 CON CHIM 
.
 Nước hàn có công tử Phi giỏi về môn học hình  danh (pháp luật) , thấy nước hàn suy thoái , mấy  lần dâng thư lên Vua Hàn , Vua đều không dùng .
Đến lúc quân Tần đánh Hàn , Vua Hàn sợ. Nhân  đó công tử Phi muốn sang Tần mong được Vua Tần dùng  , xin Vua Hàn cho mình đi sứ để cầu hòa .
Phi đến Hàm Dương yết kiến Vua Tần , nói Hàn  xin nộp đất làm phiên thuộc .
Vua Tần vui mừng. Phi nhân đó nói rằng : _ Tôi có kế phá được tung ước các nước , hoàn  thành được mưu kiêm tính của Tần. Đại Vương dùng kế của tôi , nếu không thu  phục được các nước thì xin chém tôi , đem rao khắp  nơi để làm gương cho những kẻ bề tôi bất trung .
Rồi đem dâng những bộ sách của mình như Thuyết  nan , Cô phẫn , Ngũ đô , Thuyết lâm , tất cả hơn 10  vạn chữ. Vua Tần xem xong lấy là hay , muốn dùng  Phi làm khách khanh cùng bàn việc nước .
Lý Tư ghen tài , gièm rằng : _ Các công tử chư hầu đều thân với người thân  của mình , có đâu lại để cho người khác lợi dụng .
 Tần đánh Hàn , Vua Hàn sợ sai Phi và Tần , biết đâu  Hàn chẳng dùng kế phản gián , vậy không nên dùng .
Vua Tần nói : _ Vậy thì đuổi đi hay sao ? Lý Tư nói : _ Xưa công tử Vô Kỵ nước Ngụy , công tử Bình  Nguyên nước Triệu đã từng ở Tần. Tần không dùng thả  cho về nước , sau lại hại Tần. Phi có tài chi bằng  giết đi để cắt vây cánh nước Hàn .
Vua Tần bèn giam Hàn Phi ở Hàm Dương. Khi sắp  bị đem đi giết , Hàn Phi hỏi : _ Ta có tội gì ? Tên coi ngục nói : _ Một chỗ không thể dung được 2 con chim. Đời  bây giờ người có tài nếu không dùng thì tất đem  giết chết , cứ gì phải có tội ? Hàn Phi bèn khẳng khái ngâm thơ , đêm ấy lấy  giải mũ tự thắt cổ  

THÍ DỤ C : CÁCH ĐỐI ĐÃI VỚI NGƯỜI SẼ LÀM THỊT  MÌNH .
 Một hôm , Vua Tần cùng Lý Tư bàn việc , khen  tài Hàn Phi , ngỏ ý tiếc Hàn Phi đã chết .
Lý Tư nói : _ Tôi xin tiến cử một người họ Úy tên Liêu ,  người ở Đại Lương , tinh thông binh pháp , tài gấp  10 Hàn Phi .
Vua Tần hỏi : _ Người ấy ở đâu ? Lý Tư nói : _ Hiện nay người ấy ở Hàm Dương , nhưng người  này rất tự phụ , không thể lấy lễ bề tôi mà dùng  được .
Vua Tần bèn cho đi mời theo lễ tân khách .
Úy Liêu đến , thấy Vua Tần chỉ vái dài không  lạy. Vua Tần đáp lễ gọi là Tiên Sinh. Úy Liêu nói  : _ Đối với 1 nước mạnh như Tần , hễ các nước  lìa nhau thì dễ lấy hết , hợp lại với nhau thì khó  đánh. Đại Vương cần nghĩ đến điều này .
Vua Tần hỏi : _ Muốn cho các nước lìa nhau thì Tiên Sinh có  kế gì không ? Úy Liêu nói : _ Nay việc cá nước đều do bọn hào thần quyết  định , mà bọn này không phải là người trung trí cả  , chẳng qua cốt để có nhiều tiền của để vui chơi .
Nếu Đại Vương không tiếc tiền của trong  kho , đem đút lót cho bọn hào thần các nước ấy ,  làm rối cái mưu của họ , thì chỉ mất ước 30 vạn cân  vàng có thể lấy được hết các nước .
Vua Tần bằng lòng lắm , tôn Úy Liêu làm  thượng khách , cho ăn mặc như mình và thường đến  quán xá quỳ xin dạy bảo .
Úy Liêu nghĩ : Xét kỹ Vua Tần mũi to , mắt  dài , ngực ưỡn , tiếng như gầm. Là người tàn khắc  ít ân. Lúc có việc thì chịu khuất với người , lúc  xong việc thì khinh bỏ người .
Nay thiên hạ chưa thống nhất nên chịu khuất  thân với bọn áo vải , nếu đắc chí thì người trong  thiên hạ đều sẽ bị làm thịt cả thôi ! Một đêm Úy Liêu bỗng bỏ đi. Kẻ coi quán vội  báo với Vua Tần .
Vua Tần tưởng như mất cánh tay , vội vã sai  người đuổi theo mời lại .
Rồi cùng Úy Liêu lập lời thề , bái làm Thái  úy , chủ việc binh , các đệ tử của Úy Liêu đều được  làm Đại phu .
Vua Tần trích nhiều tiền kho sai các sứ giả  đi đến các nước xem bề tôi hiện cầm quyền , được  nhà Vua yêu mến , đút lót nhiều tiền để nắm tình  hình .
Vua Tần lại hỏi Úy Liêu nên kiêm tính nước  nào trước , nước nào sau .
Úy Liêu đáp : _ Hàn yếu dễ đánh ,nên đánh trước. Thứ đến  Triệu và Ngụy. Đã thôn tính được ba nước ấy thì đem  quân đánh Sở. Sở mất thì Tề không còn .

LẠM BÀN :
ba người du thuyếtVua Tần , Mao Tiêu  và úy Liêu thì thành công , còn Hàn Phi thì thất  bại và bị giết .
1/. Mao Tiêu giả muốn chết cho đủ số nhưng lại sống  và được trọng vọng. Bí quyết can giàn của Mao Tiêu  như Vua Tần đã nhận định " những người can trước  chỉ kể tội quả nhân chưa hề nói cái lẽ còn mất " .
 Người ta có lỗi , kể lỗi để cho người ta sửa đổi  chưa phải là thượng sách , còn chuốc họa vào thân  như 27 người can gián Vua Tần. Cho người ta thấy sự  lợi hại của việc nhận lỗi và tìm cách chuộc lỗi là  điều quan trọng . Làm cho người có lỗi thấy : khi  chuộc lỗi thì tăng thêm uy tín , thu phục được  những người khác trong thiên hạ. Tất nhiên người ta  phải nghe theo .
2/. Úy Liêu thì rất mực khôn khéo , mới gặp Vua Tần  đã đánh trúng tâm lý , ước muốn của nhà Vua là làm  sao đánh bại thôn tính các nước , nên được Vua Tần  trọng vọng ngay .
Nhưng sợ Vua Tần không thi hành kế sách của  mình , nếu có thi hành thì sau khi các nước bị đánh  bại cũng sẽ chết dưới tay Vua Tần. Do đó tìm cách  bỏ đi. Vua Tần mời lại , lập lời thề , tức là mưu  kế mình sẽ được dùng , mạng sống được bảo đảm , lúc  ấy mới tung thêm các sách lược còn lại .
3/. Hàn Phi du thuyết thất bại do nhiều lẽ : _ Thứ nhất là người nước Hàn , nước đang thù địch  với Tần .
_ Thứ hai , mặc dù rất giỏi nhưng đưa ra 1 mớ sách  vở , phải đọc nghiền ngẫm mới thấy cái hay cái dỡ .
 Thực chất Vua Tần chỉ cần kế sách được trình bày  ngắn gọn , có thể thực hiện được ngay như kiểu Úy  Liêu. nếu Hàn Phi nói ngay sách lược thì chưa chắc  Lý Tư đã có thì giờ gièm pha và hãm hại được. Bệnh  giấy tờ , sách vỡ cũng đã tham gia vào tội sát thân  của Hàn Phi .
_ Thứ ba , như người coi ngục đã nói : Một chỗ  không dung được 2 con chim. Đời bây giờ , người tài  không dùng được thì đem giết , cứ gì phải có tội ! Chắc trước khi vào Tần , Hàn Phi không lường bên  cạnh Vua Tần không còn chỗ cho mình , vì đã có Lý  Tư. Ưu điểm của người tài là làm những việc ích  quốc lợi dân , nhưng khuyết điểm của người tài là  khi đã ghen ghét thì gièm pha nhau , giết hại nhau  bằng lý luận , dẫn chứng chặt chẽ , độc địa , giết  ngưới như không. Cho về thì thêm vây cánh cho kẻ  thù , dùng thì sợ phản gián ; người bị gièm chỉ có  1 con đường duy nhất là....đi về phía nấm mồ !  Thường người tài hay muốn độc tôn , 1 minh 1 chợ ,  1 mình 1 cõi , tha hồ thao túng chính trường choc  trời khuấy nước thiên hạ. Chính vì vậy , Chu Du đã  từng hộc máu và than thở : " Trời đã sinh Du sao  còn sinh ra Lượng " .
4/. Người ta vì nghề can gián , du thuyết Vua chúa  hoặc là nghề làm tham mưu , quân sư như vuốt vảy  rồng. Tương truyền ai vuốt thuận theo chiều vảy  rồng thì sống , nếu vuốt theo chiều nghịch vảy rồng  thì bị cắt chảy máu mà chết .
5/. Có người cho rằng , xưa nay kẻ sĩ , mưu sĩ ,  thường là kẻ làm thuê cho Vua chúa. Nghề làm thuê  này rất bấp bênh nguy hiểm. Khi đã thôn tính xong  nước địch , săn hết thỏ thì chó săn bị thịt thôi .
 Tương tự như câu chuyện sau :  
THÍ DỤ D : CÒN THỪA BỐN THUẬT ĐEM XUỐNG ÂM  PHỦ .
 Văn Chủng tâu với Việt Vương Câu Tiễn : _ Tôi nghe nói : Con chim bay ở trên mây  cao chỉ chết vì miếng ăn ngon. Con cá lặn ở vực sâu  chỉ chết vì mồi thơm. Nay Chúa công muốn báo thù  nước Ngô thì phải tìm xem Ngô thích cái gì thì mới  có thể trị nổi .
Câu Tiễn nói : _ Dẫu tìm được điều họ thích nhưng làm thế nào  để trị nổi họ ? Văn Chủng nói : Tôi nghĩ cách phá Ngô có 7 kế : 1/. Chịu tốn của cải làm cho Vua tôi nước Ngô bằng  lòng 2/. Lấy giá đắt mua thóc để làm nước Ngô thiếu  lương thực .
3/. Đem mỹ nữ sang dâng nước Ngô làm Vua Ngô bị mê  hoặc .
4/. Đem thợ khéo , gỗ tốt sang dâng để Ngô làm cung  thất tổn hại tiền của .
5/. Dùng kẻ mưu thần để làm cho nước Ngô loạn 6/. Hại kẻ trung thức làm cho nước Ngô thế cô 7/. Tích của , luyện quân để đợi địch suy yếu .
Sau khi thôn tính được nước Ngô , Câu Tiễn lo  Văn Chủng có tài làm phản. Một hôm , Ngô Phù Sai  đến thăm Văn Chủng. Văn Chủng giả bệnh. Câu Tiễn  cởi thanh kiếm ra , ngồi xuống và hỏi Văn Chủng : _ ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình  chết mà lo cái đạo của mình không thi hành được .
 Nhà ngươi có bảy thuật ta mới thi hành có ba đã  diệt được nước Ngô ; còn thừa bốn thuật nhà ngươi  định dùng để làm gì ? Văn Chủng nói : _ Tôi cũng không biết dùng để làm gì ! Câu Tiễn nói : _ Hay nhà ngươi đem bốn thuật ấy mà mưu hộ  cho tiền nhân nước Việt ở dưới âm phủ , phỏng có  nên chăng ? Câu Tiễn nói xong lên xe về , bỏ lại thanh  kiếm. Văn Chủng lấy xem chính là thanh kiếm của Ngô  Phù Sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước Văn Chủng vừa than thở vừa cười , rồi rút  gươm tự vẫn. Câu Tiễn nghe tin mừng lắm đem chôn  Văn Chủng ở Ngọa Long Sơn .

LẠM BÀN : 
1/. Hai người phò tá Câu Tiễn lúc hoạn nạn là Phạm  Lãi và Văn Chủng. Thôn tính xong nước Ngô , Phạm  Lãi xin từ quan và viết thư khuyên Văn Chủng : "  Vua Ngô có nói giống thỏ hết thì chó săn tất bị  giết mỗ , địch quốc đã diệt thì mưu thần chẳng còn  . Ngài không nhớ hay sao? Vua Việt môi dài , mỏ  quạ là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công. Cùng ở  lúc hoạn nạn thì được chứ cùng lúc an lạc thì không  được. Nếu Ngài không đi tất có tai vạ." Phạm Lãi cao bay xa chạy nên không gặp tai họa  , Văn Chủng chần chừ không quyết nên mang họa vào  thân .
2/. Biết người và rút lui đúng lúc cũng là mưu kế  phòng thân , bảo toàn thân danh và mạng sống của  nghề mưu sĩ .
KẾ THỨ BA : TÙY TÂM SỞ DỤC ( tùy lòng ham muốn  )  Tùy tâm sở dục tức là tùy theo lòng ham muốn  , không nên đem cái ham muốn của mình áp đặt cho  người. Tùy theo sở thích ham muốn của người thì  thành công. Áp đặt sở thích ham muốn của mình cho  người thì không thành công .
Muốn thực hiện kế này , phải biết rõ sự kết  hợp giửa người với người : Vì đạo đức , vì chí  hướng , vì của cải.. .
Biết được sự kết hợp này thì muốn vào thì vào  , muốn ra thì ra , muốn gần thì gần , muốn xa thì  xa , muốn được thì được , muốn mất thì mất...nói  cách khác là thực hiện mưu kế 1 cách dễ dàng .

THÍ DỤ A : GIÁ NGƯỜI THẤP HAY CAO .
Tô Tần , Trương Nghi từ khi từ tạ Quỷ Cốc  Tiên sinh xuống núi , Trương Nghi thì về nước Ngụy  , Tô Tần thì về Lộc Dương .
Ở nhà Tần còn có mẹ già , 1 anh 2 em , anh  mất sớm , chỉ còn người chị dâu ở góa , 2 em là Tô  Đại , Tô Lệ. Mấy năm cách mặt , ngày nay gặp lại ,  cả nhà ai nấy đều vui mừng. Vài ngày sau, Tô Tần  muốn đi chơi các nước , mới xin mẹ già cho bán gia  tài để làm hành phí , mẹ già , chị dâu hết sức can  ngăn , nói rằng : _ Quý Tử không chịu cày cấy , buôn bán làm  ăn , chỉ muốn đem mấy tấc lưỡi để kiếm giàu sang ,  bỏ cái nghiệp đã thành cầu cái lợi chưa được , sau  này nghèo túng còn hối sao được ? Tô Đại , Tô Lệ cũng nói rằng : _ Anh nếu giỏi thuật du thuyết , sao không  đến thuyết ngay Chu Vương , cũng có thể thành danh  được ở bản hương , cần gì phải đi đâu xa ? **********

Tô Tần bị cả nhà ngăn trở , bèn đến xin yết  kiến Chu Hiến Vương , bày tỏ cái thuật tự cường ,  Vương mời lại ở quán xá ; tả hữu đều biết Tô Tần  vốn con nhà làm ruộng , ngờ chỉ là người nói hão  huyền , không có thực dụng , không chịu cất nhắc  với Chu Hiến Vương .
Tô Tần lưu lại quán xá đến hơn 1 năm trời  không thể tiến thân được , bực tức bỏ về nhà , bán  hết gia sản được 100 dật hoàng kim , may được 1 cái  áo lông điêu màu đen , sắm sửa xe ngựa , có đủ kẻ  hầu người hạ , rồi du lịch các nước ,xem hình thể  núi sông và phong tục nhân dân , rõ hết các điều  lợi hại trong thiên hạ. Như thế đến vài năm , mà  vẫn chưa gặp Vua nào biết dùng ; Tô Tần nghe nói Vệ  Ưởng được phong làm Thương quân , được Tần Hiếu  Công tin dùng lắm , bèn đi sang Hàm Dương , nhưng  đến nơi thì tần Hiếu Công đã mất , Thương Quân cũng  chết , bèn xin vào yết kiến Huệ Văn Vương .
Huệ Văn Vương cho triệu Tần vào trong điện  hỏi rằng : _ Tiên sinh không quản ngàn dặm xa xôi mà  đến tệ ấp , chẳng hay có điều gì dạy bảo quả nhân ? Tô Tần thưa rằng : _ Tôi nghe nói Đại Vương đòi chư hầu cắt  đất để hiến cho nước Tần , ấy có phải muốn ngồi yên  mà kềm chế thiên hạ chăng ? Huệ Vương nopi1 : _ Phải ! Tần nói : _ Đại Vương Đông có Hàm Cốc , Hoàng Hà ;  Tây có Hán Trung ; Nam có Ba Thục ;Bắc có Hồ Lạc ;  bốn mặt đều thiên hiểm ; đồng ruộng tốt có ngàn dặm  , quân lính giỏi có trăm vạn. Trên có cái Đức của  Đại Vương , dưới có ức triệu sĩ dân , dựa vào đó ,  tôi xin hiến mưu ra sức làm cho Đại Vương kiêm tính  được chư hầu , thống nhất thiên hạ thay nhà Chu mà  xưng Đế dễ như trở bàn tay. Có lẽ nào cứ khoanh tay  ngồi yên mà thành sự được ? Huệ Văn Vương vừa mới giết Thương Ưởng xong  , trong lòng vẫn ghét những tay du thuyết , bèn từ  chối rằng : _ Quả nhân nghe nói lông cánh chưa đủ thì  không thể bay cao. Những lời nói của tiên sinh ,  tiếc rằng quả nhân ngày nay chưa đủ sức làm , vậy  xin đợi vài năm nữa , binh lực đủ , bấy giờ sẽ bàn  đến việc ấy .
Tô Tần lui ra , lại đem cái thuật của tam  vương ngũ bá dùng công mà chiếm được thiên hạ chép  thành 1 cuốn sách dày , cộng hơn 10 vạn chữ , hôm  sau đem dâng Tần Vương , Tần Vương cũng có xem ,  nhưng tuyệt nhiên không có ý lưu Tô Tần lại .
Tô Tần lại đến yết kiến Tướng quốc Công  Tôn Diễn , ông này có lòng ghen tài , không chịu  dẫn tiến .
Tô Tần ở lại nước Tần hơn 1 năm , trăm dật  hoàng kim đều đã dùng hết , chiếc áo lông điêu màu  đen cũng rách mướp , không còn biết xoay vào đâu ,  phải bán xe ngựa và đầy tớ lấy tiền làm lộ phí ,  rồi quẩy khăn gói đi bộ về nhà .
Mẹ già thấy bộ Tô Tần lúng túng thì đem  lời mắng nhiếc ; vợ đang dệt cửi trông thấy cứ ngồi  yên , chẳng chạy ra chào hỏi ; Tần đói quá , xin  chị dâu cho cơm ăn , chị dâu chối là nhà không có  củi , không chịu nấu cơm cho ăn .
Tần chảy nước mắt nói rằng : _ Người ta mà nghèo hèn thì vợ không coi  là chồng , chị dâu không còn coi là em , mẹ không  còn coi là con nữa. Đó là cái tội của ta ! **********

Rồi lục tìm trong hòm sách , được quyển  Thái Công Âm Phù , sực nhớ rằng Quỷ Cốc có nói du  thuyết không gặp , chỉ nên đọc cuốn sách này , tự  khắc có tiến ích. Bèn đóng cửa xem sách , suy tìm  nghĩa kín cho bằng được , ngày đêm không nghĩ ; đêm  mỏi mệt quá muốn ngủ , thì tự cầm dùi đâm vào đùi  máu chảy khắp chân. Khi hiểu hết nghĩa lý tinh vi  trong sách , lại xem hình thế các nước , xem xét kỹ  càng , như thế trong 1 năm , đại thế thiên hạ như  được nắm trong bàn tay , liền tự an ủi rằng : _ Tần này với sức học như thế , nay đem  ra mà du thuyết với Vua các nước , há lại chẳng  thấy được ngôi khanh tướng , làm nên giàu sang ư ? Tần bèn bảo 2 em là Đại , Lệ rằng : _ Sự học của ta đã thành , có thể lấy  giàu sang như bỡn , các em nên giúp ta món tiền  hành lý để ta du thuyết các nước , nếu có ngày xuất  thân ta sẽ dắt các em .
Lại lấy quyển Âm Phù giảng giải cho 2 em .
 Đại , Lệ cũng đều hiểu biết , nên giúp cho Tần món  tiền hành lý .
Tần từ biệt mẹ , vợ và chị dâu , muốn đi  sang nước Tần nhưng lại nghĩ rằng : Ngày nay trong  bảy nước chỉ có nước Tần là mạnh hơn cả , có thể  giúp nên đế nghiệp , nhưng trước kia Vua Tần đã  không chịu dùng ta , nay lại đến , nếu lại như  trước , thì còn mặt mũi nào trở về làng cũ nữa ?  Bèn nghĩ 1 kế làm cho các nước đồng lòng hợp sức  với nhau để nước Tần trở nên cô thế. Nghĩ vậy bèn  sang nước Triệu .
Bấy giờ Triệu Túc Hầu ở ngôi , em trai  là Công Tử Thành là Tướng Quốc , gọi là Phụng Dương  , Phụng Dương quân không thích nghe .
***
Tần bèn bỏ Triệu sang Yên , xin vào yết  kiến Yên Văn Công , nhưng những người tả hữu chẳng  ai giúp : Ở hơn 1 năm tiền lương đã cạn , phải nhịn  đói ở nhà trọ , người trong nhà trọ động lòng  thương , cho vay 100 dồng tiền , Tần nhờ đó mà có  cái ăn. Bỗng gặp lúc Yên Văn Công đi chơi , Tần phủ  phục bên đường. Văn Công hỏi họ tên , biết là Tô  Tần , mừng mà nói rằng : _ Nghe nói tiên sinh năm trước dâng 1  tập thư 10 vạn chữ cho Vua Tần , quả nhân lòng hâm  mộ , tiếc vì không được tập thư ấy , nay tiên sinh  hạ cố đến , thực là may cho nước Yên lắm ! Nói rồi quay xe về triều , cho triệu  Tần vào , cúi đầu mà xin lời dạy bảo.Tô Tần tâu  rằng : _ Đại Vương ở trong hàng Chiến Quốc ,  đất vuông hai nghìn dặm , binh giáp vài mươi vạn ,  xe 600 cỗ , ngựa 6000 con , nhưng so với Trung  Nguyên thì không bằng một nửa ; vậy mà tai không  nghe tiếng ngựa sắt giáo vàng , mắt không thấy cái  nguy đổ xe chém tướng , được yên ổn như thế này Đại  Vương có biết vì cớ gì không ? Yên Văn Công nói : _ Quả nhân không biết .
Tần lại nói : _ Nước Yên sở dĩ không bị binh đao là  nhờ có nước Triệu đứng che , Đại Vương không biết  kết giao với nước Triệu gần mà lại cắt đất để nịnh  nước Tần xa chẳng là dại lắm ư ! Yên Văn Công nói : _ Vậy thì làm thế nào ? Tần thưa rằng : _ Cứ như ý ngu này , chi bằng kết thân  với Triệu rồi kết liên với các nước , cùng nhau hợp  sức chống Tần , đó là cái yên trăm đời đó ! Yên Văn Công nói : _ Tiên sinh muốn dùng kế hợp tung để  yên nước Yên , đó là sở nguyện của quả nhân nhưng  sợ chư hầu không cùng lòng thì sao ? Tần nói : _ Tôi dẫu bất tài , xin diện kiến chư  hầu để định tung ước .
Yên Văn Công cả mừng , giúp vàng bạc và  xe ngựa , sai tráng sĩ đưa Tần sang Triệu .
Bấy giờ Phụng Dương quân Triệu Thành  đã mất , Triệu Túc hầu nghe nước Yên đưa khách đến  , bèn xuống thềm đón , nói rằng : _ Thượng khách hạ cố đến đây , có điều  gì dạy bảo quả nhân ? Tô Tần tâu rằng : _ Tôi nghe nói hiền sĩ trong thiên hạ  đều ngưỡng mộ cái đức của quân hầu và muốn bày tỏ  tâm phúc , chỉ vì Phụng Dương quân là người ghen  ghét tài năng , cho nên những du sĩ đều dừng chân  không tiến , cuốn lưỡi không nói , nay Phụng Dương  quân đã mất , nên tôi mới đến dâng tấm ngu trung .
Tôi nghe : Giữ nước không gì bằng  yên dân , yên dân không gì bằng chọn nước mà giao  hiếu. Nay các nước ở Sơn Đông chỉ có Triệu là mạnh  , đất rộng hơn hai nghìn dặm , quân lính có vài  mươi vạn , xe nghìn cỗ , ngựa vạn con , thóc đủ  dùng trong vài năm , Tần ghét nhất là Triệu , vậy  mà không dám đánh Triệu là sợ có Hàn , Ngụy đánh úp  ở đàng sau .
Cho nên làm phên giậu phía nam cho  nước Triệu là Hàn , Ngụy ; nhưng hai nước ấy không  có núi sông hiểm trở , một ngày kia quân Tần đánh  lấn 2 nước , hai nước đầu hàng thì họa sẽ đến nước  Triệu ngay . Tôi thường xem xét địa đồ thấy đất đai  các nước hơn Tần ngàn dặm , quân sĩ các nước cũng  nhiều gấp 10 Tần , nếu 6 nước cùng hợp làm 1 , cùng  nhằm về phía tây , thì phá Tần chẳng khó gì .
Nay nước Tần hiếp bách các nước ,  bắt các nước cắt đất để cầu hòa. Không vì cớ gì mà  cắt đất đó là tự mình phá mình. Mình phá người và  mình bị phá , trong 2 điều đó , điều nào là hơn .
Theo như ý tôi , chi bằng ước với  Vua các nước đến hợp ở Hằng Thủy , cùng nhau ăn thề  , kết làm anh em , Tần đánh 1 nước thì 5 nước cùng  cứu ; nếu nước nào trái lời thề , thì các nước cùng  đánh. Tần dẫu cường bạo , khi nào dám đem 1 nước cô  thế để tranh được , thua với cả thiên hạ ? Triệu Túc hầu nói : _ Quả nhân tuổi trẻ , nhận việc nước  chưa được mấy năm , chưa hề được nghe diệu kế , nay  thượng khách muốn hợp chư hầu để cự Tần , quả nhân  xin 1 lòng nghe theo  .
Rồi giao ngay Tướng Ấn cho Tô tần ,  ban cho 1 tòa nhà lớn , lại cho trăm cỗ xe , nghìn  dật hoàng kim , trăm đôi bạch bích , gấm vóc nghìn  tấm , cử là Tung Ước trưởng .
Tô Tần đi sang nước Hàn , vào yết kiến Tuyên Huệ  Công nói rằng : _ Nước Hàn rộng hơn 900 dặm , có vài mươi vạn  quân , những cung nỏ cứng ở trong thiên hạ , đều ở  nước Hàn mà ra cả. Nay Đại Vương thờ Tần , tất Tần  đòi cắt đất làm tin , sang năm sẽ lại đòi nữa , đất  cát của Hàn có hạn mà lòng tham của Tần vô cùng ;  hai ba lần Hàn phải cắt đất thì đất Hàn hết mất .
Tục ngữ có nói : Thà làm đầu gà chớ làm  đuôi trâu. Đại Vương có đức hiền , lại có` quân  mạnh mà chịu cái tiếng đuôi trâu , tôi lấy làm xấu  hổ lắm ! Tuyên Huệ Vương nói : _ Quả nhân xin đem cả nước mà nghe lời dạy  của tiên sinh , theo thư ước của Triệu đã định .
Rồi cũng tặng Tô Tần trăm dật hoàng kim .
 Tô Tần lại lần lượt đi đến các nước Ngụy , Sở , Tề  , đến nước nào cũng nói các lẽ lợi hại của nước ấy  , kết cục bảo nên cùng liên hợp cho mạnh sức để  chống lại Tần. Vua nước nào cũng lấy làm phải và  xin theo như kế hợp tung của Tô Tần. Tần liền về  báo với Triệu Túc Hầu .
  ***
Khi Tần đi qua Lạc Dương ,các nước đều sai  sứ đi tiễn , nghi trượng cờ quạt , tiền hô hậu ủng  , xe ngựa và xe chở đồ nặng liên tiếp đến 20 dặm  không hết , uy nghi không khác gì đấng Vương giả ;  đi dọc đường , các quan viên đều ra lạy chào .
Chu Hiến Vương nghe Tô Tần sắp đến , sai  người quét dọn đường sá sạch sẽ và bày cung trướng  ở ngoài châu thành để đón .
Bà mẹ già của Tần cũng chống gậy đi ra  đường xem , 2 em trai , chị dâu và vợ tần đều  nghiêng mắt không dám trông lên , mphu4 phục cả ở  ngoài bãi để đón .
Tô Tần ngồi ở trong xe , hỏi chị dâu rằng  : _ Trước kia chị không nấu cơm cho tôi ăn ,  sao ngày nay lại cung kính quá như thế ? Người chị dâu nói : _ Tôi thấy Quý Tử ngày nay ngôi cao và  tiền nhiều , nên tôi kính sợ .
Tô Tần ngậm ngùi than rằng : _ Tình đới xem giá lạnh , giá người thành  thấp cao , ta ngày nay mới biết sự giàu sang là cần  có lắm !

LẠM BÀN :

1/. Qua đoạn trích từ Vua chúa đến thứ dân mỗi  người có mỗi sở thích khác nhau : mẹ, anh em , vợ  của Tô Tần thích Tần học buôn bán cày ruộng , thích  giàu có cao sang. Tô Tần thì thích làm nghề du  thuyết , làm khanh làm tướng .
Cùng 1 kế sách của Tô Tần , Vua Tần đọc không  thích , Vua Yên đọc lại thích thú .
2/. Mối quan hệ cũng khác nhau : Giửa Tô Tần với  vợ , chị dâu , anh em không chỉ là ruột thịt mà  còn có sự quan hệ của danh vọng tiền bạc. Vì vậy Tô  Tần mới ngậm ngùi than : Tình đời giá lạnh , giá  người thấp cao.. .
3/. Sự liên minh của các nước là do lợi lộc .
Tô Tần đã đánh trúng vào tâm lý hám lợi của các  Vua chúa. Có người cho rằng hợp tung liên hoành lấy  lợi lộc làm đầu. Liên kết với nhau là do lợi lộc .
 Tan rã cũng do vàng bạc. Thuyết dĩ lợi vi tiên ,  chữ lợi làm đầu đời nào cũng có , nhưng có lẽ thời  chiến quốc là thịnh hành và náo nhiệt nhất .
Có nước vừa uống máu ăn thề liên minh với nhau  , nhưng máu chưa khô thì đã bội ước. đám mưu sĩ hợp  bàn với nhau để chống liên minh của nước khác chẳng  qua là kiếm danh vọng lợi lộc. Khi bị vàng bạc chi  phối , há miệng mắc quai , thì ai đi đường nấy .
4/. Xét cho cùng , sở thích của con người tạo sức  mạnh. Biết đánh trúng vào sở thích của 1 cá nhân  cũng là 1 mưu kế .
 THÍ DỤ B : LƯỠI CÒN LÀ ĐỦ  .
 Trương Nghi du thuyết bị tướng nước Sở nghi  ăn cắp ngọc đánh cho gần chết. Về được nhà , vợ  nhiếc mắng : _ Hừ ! Không đọc sách , không du thuyết thì  đâu có` cái nhauc5 này ! Trương Nghi bảo vợ : _ Thử xem lưỡi ta còn hay mất ? Người vợ cười đáp : _ Còn đấy ! Trương Nghi nói : _ Thế là đủ !
LẠM BÀN :

Xét Tô Tần và Trương Nghi chí hướng , sở thích đọc  sách , làm nghề du thuyết giống nhau .
Xét về 2 bà vợ , thì vợ Trương Nghi có vẻ vui tính  , xởi lởi hơn vợ Tô Tần .
     

CHƯƠNG BỐN : HƯ KHÍCH CHI SÁCH (SÁCH LƯỢC TÌM KẺ HỞ ) 

Hư khích là vết nứt , khe hở , kẽ hở. Là sách  lược tìm ra vết nứt , khe hở , kẽ hở , hoặc tạo ra  sự rạn nứt , chia rẽ trong nội bộ hàng ngũ đối  phương . Kẽ hở càng to , sự rạn nứt , chia rẽ càng  lớn thì đối phương càng suy yếu , nhân đó mà thôn  tính .
Nói cách khác là tìm cách ly gián nội bộ đối  phương , được áp dụng trong ngoại giao và quân sự .
1/. Theo qui luật vạn vật sinh rồi diệt , con  người có hợp thì có tan. Trong quá trình sinh diệt  hợp tan tất nhiên là sẽ sinh ra vết rạn,vết nứt .
 Nếu không quan sát , nghiên cứu thì khó phát hiện  được vết rạn và vết nứt .
2/. Thông thường sự rạn nứt , chia rẽ được  biểu hiện : Thiên hạ không có minh chủ , đạo đức  của các chư hầu suy đồi. Những bậc thánh nhân ,  những người trung lương lui về thoái ẩn , bọn tiểu  nhân đắc chí ngênh ngang .
Kỷ cương đất nước tan rã . Nhân dân kết bè ,  kết đảng công kích sát phạt lẫn nhau , chém giết  nhau , nhiều người không chốn nương thân. Gia đình  cha con ly tán , vợ chồng bất hòa .
3/. Vì thế trong việc trị nước luôn luôn quan  sát , nghiên cứu , nếu có vết rạn nứt , hiện tượng  chia rẽ manh nha thì phải tìm cách ngăn chận , đề  kháng , nếu cần phải trấn áp và tiêu diệt , không  để sự nứt rạn chia rẽ ngày càng phát triển .
4/. Sách lược này có 4 kế : _ Làm cho đối phương nghi ngờ nhau _ Công bố nghi  vấn .
_ Khoảng giửa hư và thực _ Hư thực chi gian .
_ Sắc đẹp phụ nữ nguy hiểm như dao kiếm _ Nữ sắc  như dao .
_ Thấy trước sự việc _ Kiến ngự tri trước .

KẾ THỨ NHẤT : CÔNG BỐ NGHI VẤN ( làm cho đối  phương nghi ngờ nhau ) .

 Công bố nghi vấn là làm cho đối phương nghi ngờ lẫn  nhau , nghi kỵ và chia rẽ. Là phân quyền để chuyên  quyền. Phá vỡ sự liên kết , liên minh của đối  phương và củng cố thêm lực lượng liên minh , liên  kết của mình để đánh bại đối phương .
Trong gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau thì tan rã .
 Trong 1 nước nghi ngờ thần tử thì không còn sức  mạnh .

 THÍ DỤ A : SỨC MẠNH CỦA VÀNG  .
Hán , Sở tranh hùng ; Sở tấn công gấp ,  phá đường vận lương của Hán , vây Hán Vương ở Vinh  Dương. Đôi bên giằng co mãi , Hán Vương lấy làm lo  , xin cắt đất từ Vinh Dương trở về Tây để cầu hòa .
 Hạng Vương không nghe. Hán Vương nói với Trần Bình  : _ Thiên hạ rối bời , bao giờ mới yên ? Trần Bình nói : _ Hạng Vương là người lễ độ và yêu người  ,những kẻ sĩ tiết tháo và hiếu lễ về với ông ta thì  nhiều. Nhưng khi luận công phong tước thì ông ta  lại tỏ ra hẹp hòi , cho nên nhiều người không tán  thành .
Đại Vương đây thì khinh mạn , sống  sượng , những kẻ sĩ tiết tháo không tới giúp ,  nhưng Đại Vương phong thưởng rộng rãi , chính vì  vậy mà những kẻ sĩ ngoan độn , ham lợi , vô sĩ phần  nhiều xu phụ Đại Vương .
Nếu Đại Vương bỏ được cả 2 sở đoản mà  thái thủ được cả 2 sở trường thì việc bình định  thiên hạ cũng dễ và lẹ. Nhưng Đại Vương khinh người  quá đỗi , không thu dụng được những kẻ sĩ tiết  tháo. Về phía Sở , vẫn có thể có mầm loạn. Đám bầy  tôi trung trực của Hạng Vương bất quá chỉ có mấy  người , đại khái như Á Phụ , Chung Li Muội , Long  Thư , Chu Ân .
Nếu Đại Vương chịu bỏ ra vài vạn cân  vàng để thi hành kế phản gián , ly khai Vua tôi họ  với nhau , làm cho họ ngờ vực lẫn nhau , thì Hạng  Vương vốn là người đa nghi va tin lời gièm pha ,  trong nội bộ họ tất sẽ xảy ra cái việc chém giết  lẫn nhau .
Thừa dịp , Hán sẽ cất quân tấn công ,  và việc phá tan Sở là việc chắc chắn .
*********
Hán Vương cho là phải , bỏ ra bốn vạn  cân vàng , giao cho Trần Bình tùy ý sử dụng , muốn  làm gì thì làm , không cần tính toán .
Tung vàng ra phản gián quân Sở rồi ,  Trần Bình công khai tuyên bố rằng những tướng lãnh  của Sở như bọn Chung Li Muội lập được nhiều công  trạng mà vẫn không được chia đất , phong Vương ,  cho nên họ muốn hợp lực với nhà Hán mà diệt họ Hạng  để được phong Vương , cùng chia đất Sở .
Quả nhiên , Hạng vương không tin bọn  Chung Li Muội nữa. Sinh nghi rồi , Hạng Vương sai  sứ sang Hán. Hán Vương đãi sứ bằng cỗ thái lao. Lúc  tiếp kiến sứ giả , Hán Vương giả vờ kinh ngạc , nói  : _ Ta ngỡ là sứ giả của Á Phụ ( tức Phạm  Tăng) , hóa ra sứ giả của Hạng Vương .
Rồi cho bưng mâm cỗ thái lao đi mà chỉ  thết sứ giả của Sở 1 bữa cơm rau tồi tệ , sứ giả về  báo cáo hết với Sở Vương. Quả nhiên Sở Vương ngờ  vực Á Phụ. Á Phụ muốn tấn công , hạ gấp thành Vinh  Dương , Hạng Vương không tin , không chịu nghe .
 Biết bị Hạng Vương ngờ , Á Phụ giận nói : _ Việc thiên hạ êm đẹp lắm rồi , xin Đại  Vương tự lo liệu lấy , cho phép nắm xương tàn này  được rút lui .
Á Phụ ra đi , chưa tới Bành Thành thì  lên hậu bối , chết .
Trần Bình cho 2000 đàn bà con gái đang  đêm theo cửa Đông thành Vinh Dương kéo ra. Quân Sở  được dịp vây đánh. Trần Bình bèn cùng Hán Vương  đang đêm theo cửa Tây ra thoát thành Vinh Dương .
 Vào Hàm Cốc thu thập tàn quân , Hán Vương lại tiến  sang Đông.. .
Theo kỳ kế của Trần Bình , rốt cuộc Hán  diệt xong Sở .

LẠM BÀN : 
1/. Tình hình của Hán , Lưu Bang , rất nguy ngập ,  bị bao vây , bị cắt đường vận lương , giảng hòa Sở  lại không chịu. Nhưng Lưu Bang thoát hiểm , tranh  được thiên hạ là nhờ kế của Trần Bình .
2/. Trần Bình phân tích ưu khuyết về cá tính , sở  trường sở đoản của Lưu Bang và Hạng Vũ , vừa phân  tích về liên minh của 2 bên , và đưa ra kế ly gián .
Một khuyết điểm nghiêm trọng nhất của Hạng Vũ  là keo kiệt và đa nghi , đã làm cho Hạng Vũ mất  Chung Li Muội và phạm Tăng , bỏ lỡ cơ hội bắt Lưu  Bang . Rơi vào thế thả hổ về rừng , thả rồng ra bể  , dẫn đến bi kịch trận Cai Hạ .
3/. Có người cho rằng Lưu Bang là tên vô lại , lưu  manh , nhưng ưu điểm của Lưu Bang là biết nghe lời  mưu sĩ , kể cả những lời nói thẳng về sở đoản và  khuyết điểm của mình như lời Trần Bình .
Lưu Bang hơn người là biết kềm chế cá tính của  mình. Ví dụ khi nghe Hàn Tín không đem quân cứu  viện còn đòi xưng Vương , Lưu Bang tức giận chửi  toáng lên. trần Bình đá nhẹ vào chân. Thế là Lưu  Bang đổi giận làm vui phong Hàn Tín làm Vua. Sau  khi lấy được thiên hạ lừa cơ hội bắt và luộc Hàn  Tín. Tín chỉ có việc than trời trách đất .
4/. Kế này còn gọi là kế phản gián. Binh pháp chia  ra nhiều loại : nhân gián , nội gián , phản gián ,  tử gián , sinh gián .
a/ Nhân gián là dùng người bản xứ làm gián  điệp .
b/ Nội gián là mua chuộc quan chức nước đối  phương cung cấp tình hình .
c/ Phản gián thu phục gián điệp của địch để  làm việc cho mình .
d/ Tử gián là cố tạo nguồn tin , tiết lộ bí  mật của mình cho địch biết. Khi địch phát hiện  không phải là tin thật có thể giết kẻ đưa tin .
e/. Sinh gián là lợi dụng 1 số người có thể tự  do ra vào đất địch để nắm tin tức .
Trong mối liên kết của con người có nhiều hình  thức vì nhân nghĩa , vì cùng mục đích , nhưng cũng  không ít người liên kết với nhau vì quyền lợi. Căn  bản của thuật phản gián hoặc công bố nghi vấn là  đánh vào lòng hám lợi của con người. Lợi lóa mắt sẽ  quên hết nghĩa .
Bốn vạn cân vàng làm chia rẽ Vua tôi của Hạng  Vũ không phải là đắt , để sau này nuốt chửng cả đất  của Sở Vương .
Trong lịch sử không ai coi thường và khinh bĩ  lòng hám lợi , tham vàng của bọn mưu sĩ bằng Phạm  Tuy , ông so sánh họ với đàn chó và miếng xương .

THÍ DỤ B : ĐÀN CHÓ VÀ MIẾNG XƯƠNG   Mưu sĩ các chư hầu tụ tập ở nước Triệu , bàn  việc hợp tung muốn liên kết nhau để đánh nước  Tần. Vua tần có ý sợ . Tướng Tần là Ứng Hầu Phạm  nói : _ Đại vương hà tất phải lo , để thần đi làm  tan rã bọn họ. Nước Tần không có oán thù gì với các  mưu sĩ chư hầu. Họ tụ tập nhau để đối p[hó với Tần  chẳng qua hòng kiếm chút vinh hoa phú quý mà thôi .
 Đại Vương có thấy đàn chó của Đại Vương không ? Con nằm , con đứng , con ngồi im 1 chỗ ,  chúng không hề tranh giành nhau. Nhưng nếu Đại  Vương vất miếng xương , chúng sẽ tranh giành , cắn  xé nhau chí tử .
Thế là Vua Tần sai Đường Miêu dẫn đội nhạc  đem theo 5000 lạng vàng , đóng quân ở Võ An ngày  ngày đãi bọn mưu sĩ .
Đường Miêu chưa tiêu hết 3000 lạng vàng mưu  sĩ các chư hầu đã cãi cọ tranh giành nhau , không  còn ai bàn đến chuyện hợp tung đánh Tần .
     

KẾ THỨ HAI : HƯ THỰC CHI GIAN ( kẽ hở giửa hư và  thực )  Hư thực chi gian tức là kẽ hở giửa hư và thực .

 Trong khoảnh khắc làm cho đối phương không phân  biệt đâu là thực đâu là hư , đâm ra lúng túng ,  hoang mang .
Khi đối phương hoang mang , lúng túng thì bộc lộ  yếu điểm , thừa cơ đánh vào yếu điểm thì địch thất  bại .
Kế này dựa trên nguyên tắc vận động sinh diệt , hợp  ly của vạn vật. Trong quá trình vận động thì sẽ  sinh ra kẽ hở .

 THÍ DỤ : TÊN KHÔNG RỜI DÂY CUNG MÀ CHẾT NGƯỜI  .

 Đấu Việt Tiêu và Dưỡng Do Cơ , hai người  bắn cung rất giỏi , thách đấu ở bên bờ sông , mỗi  người bắn ba phát , ai may thì sống ai chết thì  chịu .
Đấu Việt Tiêu đứng ở nhịp cầu bên kia ,  giương cung bắn ngay 1 phát , tưởng rằng Dưỡng Do  Cơ sẽ lộn cổ xuống sông mà chết. Không ngờ Dưỡng Do  Cơ tay cầm đốc cung gạt 1 cái , mũi tên rơi xuống  sông .
Dưỡng Do Cơ lại quát to : _ Bắn nữa đi ! Bắn nữa đi ! Đấu Việt Tiêu giương cung nhằm thẳng vào  Dưỡng Do Cơ bắn luôn 1 phát nữa. Dưỡng Do Cơ ngồi  sụp xuống , mũi tên vút qua đầu bay thẳng. Đấu Việt  Tiêu nói : _ Nhà ngươi nói tránh là không giỏi , sao  còn ngồi sụp xuống , không phải là trượng phu ! Dưỡng Do Cơ nói : _ Quan lệnh doãn bắn 1 phát nữa , đến phát  này thì tôi không dám tránh  .
Đấu Việt Tiêu nghĩ thầm : Phát này chắc  trúng .
Dưỡng Do Cơ đứng vững 2 chân , không cựa  quậy. Chờ mũi tên đến há mồm cắn chặt mũi tên .
Đấu Việt Tiêu bắn hết 3 mũi tên không giết  được Dưỡng Do Cơ nên rất sợ hãi , nhưng trót đã  giao ước phải đứng cho Dưỡng Do Cơ bắn trả .
Dưỡng Do Cơ giả cách giương cung bắn nhưng  tay vẫn giử nguyên lấy tên. Đấu Việt Tiêu nghe  tiếng dây cung nghiêng mình né tránh về phía trái .
Dưỡng Do CƠ lại giương cung , Đấu Việt Tiêu  lại né tránh về phía phải .
Thừa cơ Đấu Việt Tiêu né tránh Dưỡng Do Cơ  buông tên , mũi tên xuyên qua sọ. Đấu Việt Tiêu  chết tại trận .

LẠM BÀN : 
1/. Về nghề bắn tên bách phát bách trúng , chưa  chắc Dưỡng Do Cơ đã hơn Đấu Việt Tiêu .
Đấu Việt Tiêu tốn hết 3 mũi tên không hạ được  Dưỡng Do Cơ vì Đấu Việt Tiêu chỉ ỷ vào tài bắn ,  không áp dụng mưu kế .
Dưỡng Do Cơ vừa có nghề bắn tên vừa ứng dụng  mưu kế thực hư , hư thực , thực thực , hư hư...làm  cho đối phương hoang mang , lúng túng , không biết  đâu mà né tránh. Chỉ cần 1 mũi tên để kết liễu Đấu  Việt Tiêu. Mưu kế gắn liền với sở trường thì sức  mạnh tăng lên gấp bội .
2/. Mưu kế làm cho đối phương không phân biệt đâu  là thật , đâu là giả quả là lợi hại. Khi đã không  phân biệt được thực giả thì có kẽ hở , nhằm vào kẽ  hở ấy mà đánh thì giành được thắng lợi. Ai trúng  mũi tên độc hiểm này cũng phải chuộc lấy thất bại  không chỉ 1 mình Đấu Việt Tiêu .
3/. Dùng quân không thể không yếm trá , lừa dối ,  trong cuộc đấu sinh tử cũng không thể trách Dưỡng  Do Cơ là không phải kẻ trượng phu. Đấu Việt Tiêu có  tài năng nhưng không có mưu kế cũng phải chịu chết .
4/. Con người có kẻ thích yên tĩnh , có kẻ thích  hành động , có người hám danh , có kẻ hám lợi , có  người chính trực , có kẻ xiểm nịnh , có người thích  nơi sáng láng , có kẻ thích u tối .
Muốn thắng đối phương phải biết yếu điểm của  đối phương và đánh vào yếu điểm của đối phương .

KẾ THỨ BA : NỮ SẮC NHƯ ĐAO ( sắc đẹp phụ nữ như  đao kiếm )  Sắc đẹp của người phụ nữ nguy hiểm như đao kiếm ,  có thể giết chết người ta .

Kế này dựa vào nguyên tắc từ những vết nứt rạn. Mỗi  ngày rạn nứt một chút , ngày qua ngày vết rạn lớn  hơn , và cứ thế đến một lúc nào đó sẽ vỡ nát .
Con người có sự cố kết bên trong , có thể dùng sắc  đẹp hoắc tiền tài để phá vỡ sự cố kết ấy .

THÍ DỤ A : NẾU LÀ VỢ NGƯơI , NGƯƠI CÓ ĐEM CHO  NGƯỜI KHÁC KHÔNG ?  Vương Doãn quỳ xuống trước mặt Điêu Thuyền nói : _ Hiện nay trăm họ như treo ngược , vua tôi ngất  ngưởng như trứng chồng , thật nguy cấp , phi con  không ai cứu được. tặc thần Đổng Trác sắp cướp ngôi  vua. Văn vũ trong triều không ai nghĩ được kế gì .
 Đổng Trác có một thằng con nuôi là Lã Bố , sức khoẻ  lạ thường. Ta xem hai đứa cùng là tuồng hiếu sắc .
 Nat ta dùng một kế liên hoàn : Trước đem con gả cho  Lã Bố , sau đem dâng cho Đổng Trác. Con ở trong tùy  cơ lập kế li gián hại bố con nó , xui khiến thế nào  cho Lã Bố giết Đổng Trác để trừ kẻ đại ác , giữ yên  xã tắc , dựng lại giang sơn. Đó là sức con , con  nghĩ thế nào ? Thuyền thưa : _ Con xin thưa , dẫu chết con cũng không từ. Xin  đem ngay con dâng cho nó , con sẽ lập mưu ở trong .
Doãn nói : _ Việc này nếu tiết lộ họ nhà ta sẽ chết hết ! Thuyền thưa rằng : _ Xin cha chớ lo. Nếu con không báo đền được nghĩa  lớn , con sẽ chết dưới muôn ngàn ngọn giáo .
Doãn lạy tạ .
     *****  
Hôm sau , Doãn sai người đem ngọc minh châu xưa nay  vẫn cất kỹ một nơi , gọi thợ khéo làm một cỗ mũ  vàng , mật sai người đem biếu Lã Bố .
Bố mừng rỡ , thân đến nhà Doãn tạ ơn .
Doãn làm sẵn của NGON VẬT LẠ ĐỢI bỐ ĐẾN. dOÃN RA  ĐÓN RƯỚC VÀO HẬU ĐƯỜNG , MỜI NGỒI LÊN TRÊN .
Bố nói : _ Tôi là một tiểu tướng ở trong phủ , Tư Dồ là đại  thần trong triều , sao lại quá tôn kính như vậy ? Doãn nói : _ Nay thiên hạ không có ai là anh hùng. Tôi chỉ  thấy duy tướng quân mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính  không phải là tôn kính cái chức tước của tướng quân  , mà là tôn kính cái tài của tướng quân đó .
Bố mừng lắm .
Doãn khẩn khoản mời rượu khen lấy khen để mãi cái  đức của Đổng thái sư và cái tài Lã Bố .
Bố cười vang và uống rượu thỏa thích. Bấy giờ Doãn  mới đuổi đầy tớ lui ra , chỉ để vài người tý thiếp  đứng hầu rượu .
Khi Bố đã ngà ngà say , Doãn mới truyền rằng : _ Gọi con em nó ra đây ! Một lát hai thị tỳ dìu Điêu Thuyền thật lộng lẫy  bước ra. Lã Bố trông thấy giật mình hỏi : _ Người nào vậy ? Doãn nói : _ Đó là con gái nhỏ của lão , tên Điêu Thuyền. Lão  nay được ơn tướng quân có lòng hạ cố mà coi như chỗ  chí thân , nên lão sai nó ra để chào tướng quân .
Nói xong , liền sai Điêu Thuyền bưng chén rượu mời .
Thuyền nâng rượu mời Lã Bố. Hai bên nhìn nhau đầu  mày cuối mắt .
Vương Doãn giả say , nói : _ Con mời tướng quân uống vài chén con nhé ! Cả nhà  ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy ! Bố mời Thuyền ngồi , Thuyền giả cách thẹn thùng ,  muốn lui vào. Doãn nói : _ Tướng quân là bạn chí thân với ta , con cứ ngồi  đừng ngại .
Thuyền khép nép , ngồi bên cạnh Doãn .
Lã Bố nhìn Thuyền chòng chọc , không chớp mắt , lại  uống thêm vài vài chén .
Doãn mới trỏ tay vào Thuyền mà bảo Lã Bố rằng : _ Lão vẫn có ý cho nó hầu hạ tướng quân làm tỳ  thiếp , chưa biết tướng quân có bụng hạ cố thướng  đến không ? Bố nghe nói vội vàng đứng dậy , ra ngoài chiếu , tạ  mà nói rằng : _ Nếu được như thế , tôi xin một đời làm khuyển mã  để báo đáp ơn sâu .
Doãn nói : _ Nay mai xin chọn ngày lành tháng tốt , đưa nó đến  phủ tướng quân .
Lã Bố mừng hớn hở , đưa mắt nhin Điêu Thuyền. Điêu  Thuyền cũng liếc mắt đưa tình đáp lại .
Một chốc tiệc tan , Doãn nói : _ Lão phu muốn mời tướng quân nghỉ lại đây chơi ,  nhưng sợ thái sư sinh nghi .
Bố hai ba lần tạ đi tạ lại , rồi lui về .
   *****  
Được vài hôm , Vương Doãn ở trong triều gặp Đổng  Trác , nhân không có Lã Bố ở đấy bèn thụp xuống đất  lạy , nói rằng : _ Tôi muốn rước Thái sư quá bước lại nhà tôi xơi  chén rượu , nhưn g không biết Thái sư có lòng hạ cố  chăng ? Trác nói : _ Được quan Tư Đồ mời , tôi xin đến ngay .
Doãn lạy tạ , về nhà trang hoàng nhà cửa lịch sự ,  bày đủ các sơn hào hải vị ; giửa gian sảnh , kê một  cái sạp ; gấm , vóc rải cả xuống đất ; trong ngoài  trướng rủ màn che .
Buổi trưa hôm sau , Đổng Trác đến. Doãn mặc áo đại  trào ra đón , lạy hai lạy rồi mới vào .
Trác xuống xe , tả hữu hơn một trăm người vác kích  đi thẳng vào nhà , đứng xếp thành hai hàng .
Doãn xuống dưới thềm lạy hai lạy. Trác sai người  dắt Doãn lên ngồi bên cạnh .
Doãn nói : _ Công đức Thái sư to lắm ! Y Doãn , Chu Công ngày  xưa cũng không bằng ! Trác mừng lắm. Doãn sai tấu nhạc và dâng rượu , rất  là cung kính .
Đến chiều Trác uống rượu đã say , Doãn mời Trác vào  nhà trong. Trác quát giáp sĩ lui ra. Doãn bưng một  chén rượu , mừng Trác rằng : _ Chúng tôi thuở nhỏ có học thiên văn , đêm xem  tượng trời , thấy khí số nhà Hán đã hết. Thái sư  công đức đã vang lừng cả thiên hạ .
Ngày xưa , vua Thuấn nối ngôi Nghiêu , vua Vũ nối  ngôi cho vua Thuấn. Thế là hợp lòng trời và lòng  người lắm .
Trác nói : _ Ta có đâu dám mong như thế ! Doãn nói : _ Xưa nay người có đạo thay người vô đạo , người  không có đức nhường người có đức , có gì là không  đúng .
Trác cười và nói rằng : _ Nếu mệnh trời về ta , Tư Đồ phải làm nguyên huân .
Doãn lạy tạ .
Bấy giờ đèn nến đốt sáng choang , chỉ có mấy đứa  hầu gái đứng hầu rượu và dâng thức ăn .
Doãn nói : _ Phường nhạc không đáng đem ra cung phụng Thái sư .
 Nay có một con hát của nhà , xin Thái sư cho phép  được gọi ra hầu .
Trác nói : _ Hay lắm ! Doãn mới sai kéo bức màn ra , đàn sáo vang lừng ,  Điêu Thuyền đứng ở ngoài mành lượn múa dịu dàng , ở  ngoài trông vào thực là ngoạn mục .
Điêu Thuyền múa xong , Trác gọi lại gần .
Điêu Thuyền ở ngoài thềm đi vào , lạy hai lạy .
Trác thấy Điêu Thuyền dung nhan xinh đẹp bèn hỏi  Doãn : _ Con bé này là thế nào ? Vương Doãn thưa : _ Bẩm , nó là con hát ở phủ , tên là Điêu Thuyền .
Trác hỏi : _ Biết hát không ? Doãn sai Diêu Thuyền gõ nhịp hát một bài .
Đổng Trác khen nức nở .
Doãn sai Thuyền dâng rượu. Trác hỏi : _ Xuân xanh năm nay bao nhiêu ? Thuyền thưa : _ Tuổi tiện thiếp vừa đôi tám .
Trác cười nói rằng : _ Thật là người chốn thần tiên .
Doãn đứng dậy thưa rằng : _ Chúng tôi có ý muốn đem dâng lên Thái sư , không  biết Thái sư có nhận cho không ? Đổng Trác nói : _ Ơn ấy ta biết lấy gì báo lại .
Doãn nói : _ Nếu nó được hầu hạ Thái sư thì thực phúc to cho  tôi lắm .
Trác cảm ơn hai ba lần. Doãn lập tức sai đưa Điêu  Thuyền đến tướng phủ. Trác đứng dậy cáo từ. Doãn đi  tiễn Trác đến tận phủ rồi mới về .

Không có nhận xét nào: