Sao lưu Outlook Express

Outlook Express là chương trình gửi và nhận Email, thông tin về người sử dụng, các thư được gửi và nhận đều được Outlook Express lưu lại và nằm trên máy tính. Trước khi cài đặt lại Windows cần phải sao lưu để tránh bị mất dữ liệu.

Sao lưu và phục hồi Account:

Account chứa toàn bộ thông tin của người sử dụng như địa chỉ Email, tên đăng nhập (User name), mật khẩu (Password), các thông số thiết lập để gửi và nhận Email...

Sao lưu:

 • Mở chương trình Outlook Express, truy cập vào Menu Tools -> Accounts.

oe account

 • Chọn Account muốn sao lưu và nhấn Export, sau đó chọn nơi để lưu và nhấn Save.

oe account export

Phục hồi:

 • Mở chương trình Outlook Express, truy cập vào Menu Tools -> Accounts -> Import, chọn tên Account đã lưu và nhấn Open.

oe account import

Sao lưu và phục hồi Address Book:

Address Book là nơi lưu trữ các địa chỉ Email.

Sao lưu:

 • Nhấn vào biểu tượng Address để mở cửa sổ quản lý địa chỉ Email.

oe backup

 • Chọn File -> Export -> Address Book (WAB).

address book export

 • Chọn vị trí và đặt tên sau đó nhấn Save để lưu.

address book save

Phục hồi:

 • Nhấn vào Address để mở cửa sổ quản lý địa chỉ Email, chọn File -> Import -> Address Book (WAB) -> chọn tên của Address Book đã lưu và nhấn Open.

address book import

Thay đổi vị trí mặc định của nơi chứa Email trong Outlook Express:

Outlook Express chứa Email trong các tập tin đặc biệt, mặc định chúng được đặt trên ổ dĩa C: (nơi cài đặt hệ điều hành).

Cách thay đổi vị trí:

 • Truy cập vào Menu Tools -> Options.

oe tools

 • Chọn Maintenance -> Store Folder.

oe options

 • Nhấn Change.

oe store folder

 • Chọn thư mục muốn lưu và nhấn Ok.

oe store

 • Xuất hiện thông báo cần phải khởi động lại máy thì thay đổi mới có hiệu lực, nhấn Ok để đồng ý.

oe change restart

Phục hồi:

 • Sau khi cài lại Windows thì làm như các bước trên và chọn thư mục đã thay đổi để báo cho Outlook Express biết vị trí của thư mục chứa Email, phải khởi động lại máy tính thì mới có hiệu lực.

oe store folder.

Hoặc dùng cách sau

Oulook Express Backup: là tiện ích không chỉ cho phép bạn dễ dàng sao lưu toàn bộ email từ Outlook Express mà còn những tùy chọn và thiết lập mà bạn đã thiết lập trên Outlook Express từ trước, điều này sẽ giúp bạn không phải thiết lập lại các tùy chọn này trong trường hợp bạn sử dụng Outlook Express ở 1 máy tính khác hoặc cài đặt lại Windows.

Ngoài ra, Outlook Express Backup còn cho phép sao lưu các thiết lập của trình duyệt web Internet Explorer và các History, favourites của trình duyệt này.

Nhưng điểm chính bao gồm:

- Cho phép lập thời gian để sao lưu tự động.

- Sao lưu dữ liệu thành 1 file tự chạy hoặc 1 file định dạng EXE để có thể chạy được trên bất kỳ máy nào, thậm chí sao lưu Outlook Express không được cài đặt chương trình.

- Truy cập những email cá nhân ngay bên trong các dữ liệu sao lưu được mà không cần phải khôi phục nó.

Bạn có thể download Outlook Express Backup miễn phí tại đây.


Amic Email Backup: là tiện ích cho phép sao lưu email và các thiết lập từ các chương trình quản lí email như Outlook, Outlook Express, Eudora… bao gồm address book, toàn bộ các email, định dạng tài khoản, và các quy tắc thư tín của bạn…vào một file nén duy nhất để có thể dễ dàng khôi phục lại về sau.

Chương trình tương thích với 9 mail client khác nhau như Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora, Pegasus, The Bad, Poco Mail, Netscape Messenger, Opera Mail và Incredimail.

Bạn có thể download Amic Email Backup hoàn tòan miễn phí tại đây.

Backup
END


Không có nhận xét nào: