Tìm kiếm Blog này

chuyển đổi tập tin PDF thành các tài liệu MS Word

PDFZilla là chương trình rất đơn giản, chuyển đổi tập tin PDF thành các tài liệu MS Word, tài liệu Rich Text, các tập tin văn bản, hình ảnh, các tập tin HTML và Flash swf một cách nhanh chóng và gọn gàng. PDFZilla hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến: DOC, rtf, TXT, BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, HTML, swf. Chọn một tập tin PDF–> Chọn ra File Format -> bấm vào nút Start Converting và một tài liệu đã sẵn sàng.

Tính năng chính PDFZilla

 • Chuyển đổi từ PDF sang Word
 • Chuyển đổi từ PDF sang WOrd với tất cả các văn bản và dữ liệu ảnh.
 • Chuyển đổi PDF sang rtf
 • Chuyển đổi PDF sang dạng Rich Text Files. Bạn có thể hiệu chỉnh tất cả các văn bản và hình ảnh bằng Windows WordPad.
 • Chuyển đổi PDF sang TXT
 • PDF để chuyển đổi các tập tin văn bản thuần tuý. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản bằng Notepad.
 • Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
 • Chuyển đổi PDF sang BMP, JPG, GIF hoặc TIF.
 • Chuyển đổi PDF sang HTML
 • Chuyển đổi tập tin PDF sang HTML và tự động tạo ra các tập tin Index.
 • Chuyển đổi PDF sang swf
 • Chuyển đổi PDF sang các tập tin Shockwave Flash Animation có thể được dùng trên các trang web.
 • Trang chọn (Page Selection)
 • Chuyển đổi tất cả các trang, hoặc một phần các trang của tập tin PDF.
 • Dễ sử dụng phần mềm
 • Thêm một tập tin PDF -> Chọn ra File Format -> Click chuột vào nút Start Converting
download :http://depositfiles.com/en/files/49ujgmbts

PDFZilla - Convert PDF to Word, HTML, Images

PDFZilla Version: 1.1
License: Shareware
Price: $29.95 USD
PDFZilla is a desktop application that quickly and accurately convert PDF files into editable MS Word Documents, Rich Text Documents, Plain Text Files, Images, HTML Files, and Shockwave Flash SWF Files. PDFZilla supports most of popular formats: DOC, RTF, TXT, BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, HTML, SWF formats.
Download PDFZilla Register PDFZillaPDFZilla Screenshot

PDFZilla Screenshot PDFZilla Screenshot


END


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn