Tìm kiếm Blog này

Xin chữ đầu nămMẹ ơi thưa mẹ con về, mười lăm năm ấy bên lề mẹ mong,con về hai bàn tay không,mẹ ơi sao hỏi mẹ mong con về,đời còn bao thứ bôn bề,là còn bao nỗi si mê vơi đầy
Mẹ ơi thưa mẹ con về, mười lăm năm ấy bên lề mẹ mong,con về hai bàn tay không,mẹ ơi sao hỏi mẹ mong con về,đời còn bao thứ bộn bề,là còn bao nỗi si mê vơi đầy


END


Không có nhận xét nào: