Tìm kiếm Blog này

Happy New year from Ubisoft – exclusive gift for you!


rHôm nay nhận được thư chúc mừng năm mới của Ubisoft thấy vui ghê (tớ là Fan của Price of persia1-2-3 mờ)
còn đây là quà tặng (Ảnh cộng screensave):yoyo91:END


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn