Tìm kiếm Blog này

Bài kiểm tra ; thua mày luôn :(

Thực ra không chỉ riêng gì học sinh Việt Nam mới có những tác phẩm bất hủ đâu. Ở đâu cũng có cả.

funny.jpg

funny1.jpg

Khai căn chính xác quá!!!

funny2.jpg

Thừa giấy vẽ

funny3.jpg

Nghịch đảo phát là xong, nộp bài nhanh nhất lớp.

funny4.jpg

Không thể chính xác hơn.

funny5.jpg

Đây chứ đâu, tìm làm gì cho vất vả.

funny6.jpg

Cũng giống nhau cả thôi mà.

funny7.jpg

Xong- điều phải chứng minh.

funny8.jpg

Hic, bài khó thế này chết đi cho xong.

funny9.jpg

Đố các thầy cô biết em làm thế nào.

Nguồn: Sưu tầm| http://hoitublog.com
END


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn