Tìm kiếm Blog này

Thư xin thôi việc

---Phần tiếng Việt ---

Mẫu thư xin thôi việc
Ngay cả khi bạn không có thiện cảm gì vớI giám đốc và công việc hiện tạI và thậm chí không cần đợI đến khi tìm được một công việc mớI, bạn rất khó lòng viết được một đơn xin thôi việc sao cho khéo léo và khôn ngoan nhất.
Một đơn xin thôi việc hiệu quả nhất vẫn đảm bảo cho bạn duy trì được mốI quan hệ tốt đẹp vớI công ty. Có thể một lúc nào đó, bạn cần có ông chủ cũ chứng nhận quá trình công tác của bạn tạI công ty đó và vì vậy, bạn phảI viết một đơn xin thôi việc sao cho tế nhị, khéo léo và chuyên nghiệp nhất.

Mẫu thư xin thôi việc

Ngày 10, tháng 01, năm 2006
Quang Hà, giám đốc công ty ABC
25 đường Kim Mã, Ba Đình
Hà NộI

Chú ý: cần viết thêm địa chỉ giao dịch ngay cả khi bạn gửI tận tay.

Kính gửi ông Nguyễn:

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tạI công ty của ông nữa. Tôi đã xin vào làm giám sát tạI công ty XỸZ để có thể học hỏI thêm kinh nghiệm và tìm cơ hộI phất triển mới.

Tôi rất hài long và lấy làm một vinh dự lớn được làm việc tạI công ty ABC trong vòng bốn năm qua. Trong quá trình làm việc tạI đây, tôi đã may mắn được làm việc vớI những đồng nghiệp chân thành và chuyên nghiệp. Tôi chân thành cầu chúc cho ông và công ty ABC sẽ đạt được những thành công như ý.

Chú ý: Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục một phần công việc nào đó của công ty hoặc duy trì mốI quan hệ lâu dài vớI công ty đó, bạn hãy đề nghị được giúp công ty trong việc đào tạo nhân viên mớI thay vào vị trí của mình.

Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp công ty trong việc tuyển chọn hoặc đào tạo nhân viên mớI thay vào vị trí của tôi trong vòng bốn tuần tiếp theo nếu công ty có nhu cầu.

Chú ý: Nếu bạn rờI công ty vì những lý do nào khác chứ không phảI vì có một công việc mớI tổt hơn thì bạn nên trả lờI trung thực và tế nhị. Hãy luôn luôn tỏ ra khéo léo và tế nhị.

Một số lý do xin thôi việc:

•Tôi quyết định nhận vị trí công việc mớI để tìm thêm cơ hộI phát triển mớI và đạt được những mục tiêu nghề nghiệp....

•Tôi quyết định tham gia một khoá tu nghiệp (vì có thêm một bằng nữa hoặc một công việc khác)....

•Tôi đã quyết định thay đổI mục tiêu nghề nghiệp và đi theo một hướng mới ....
Kết thúc thư một cách tế nhị mà không ảnh hưởng đến quan hệ của bạn vớI công ty đó:

•Tôi xin chân thành cảm ơn công ty ABC đã tin tưởng tôi trong suốt thờI gian vừa qua.

•Một lần nữa, rất mong công ty ABC ngày càng thịnh vượng

Chân thành,
Tên


----------------Phần tiếng Anh ------------------

Resignation Letter Sample
It usually isn't easy to resign. Even if you hate your job, hate your boss and can't wait to start that new job, it still can be difficult to resign diplomatically and tactfully.
Used most effectively, a resignation letter can help you maintain positive relationship with your old employer, while paving the way for you to move on. You never know when you might need that previous employer to give you a reference, so it makes sense to take the time to write a polished and professional resignation letter

Sample Resignation Letter
December 5, 1999
John Doe, CEO of ABC Company
123 North Someplace
Anywhere, USA

Note: include a formal address even if you're hand-delivering this letter.

Dear Mr. Nguyen:

It is with both regret and anticipation that I submit this letter of resignation, effective December 29, 1999. I have accepted a position with CDE Company, an opportunity to further my current career goals and achieve growth within the new company through a supervisory role.

It has been my genuine pleasure to work for ABC Company during these last four years. I have enjoyed working with ABC Company's fine staff of professionals and colleagues, and will miss my associations here. I wish you and ABC Company continued success in all your endeavors.

Note: If this company is one you may need again, whether in continued work or networking, or you desire continued allegiance, consider offering help in interviewing, hiring, or training of your replacement.
For example:

If I may be of any assistance in the hiring process or training of my replacement, please know that I will gladly make myself available to this effort during the next four weeks.

Note: If you're leaving this employment for reasons other than accepting a new position, you may be honest in your response, but, again, avoid negative statements. Always refer to the positive things you are moving toward rather than the negative things you're leaving behind.

Other examples for cause of resignation include:

•I have decided to take this time to evaluate my current goals and investigate new opportunities....

•I have decided to further my education in pursuit of (degree or future position)....

•I have decided to change the course of my current career goals and will be pursuing a new direction in ....

End your letter without closing the door on the future:

•Thank you for allowing me to serve ABC Company.

•Again, I wish ABC Company continued

Sincerely,
Your Name

END