Tìm kiếm Blog này

Quân hàm chính thức VietNam

Quân hàm chính thức

Quân hàm cho biết cấp bậc và quân chủng của quân nhân.

Màu viền của quân hàm thể hiện các quân chủng:

  • Lục quân: màu đỏ tươi
  • Không quân và Phòng không: màu xanh da trời
  • Hải quân: màu tím than.

Màu nền là màu vàng.

Riêng quân hàm Bộ đội biên phòng có màu viền là màu đỏ tươi tương tự như Lục quân, nhưng có màu nền xanh lá cây.

  • Quân hàm sĩ quan cấp tướng
  • Quân hàm sĩ quan cấp tá và cấp úy
  • Quân hàm học viên, hạ sĩ quan và chiến sĩ

Riêng của hạ sĩ quan và chiến sĩ Hải quân

Ngoài ra quân hàm còn cho biết quân nhân là sĩ quan chỉ huy hay quân nhân chuyên nghiệp.


(quy định năm 1960)

  • Quân hàm sĩ quan cấp tướng
  • Quân hàm sĩ quan cấp tá và cấp úy
  • Quân hàm học viên, hạ sĩ quan và chiến sĩ


END