Tìm kiếm Blog này

Proxy check an Find

Proxy thì có nhiều , tôi thường dùng proxy tại 2 trang :

http://proxz.com/
http://proxy4free.com/index.html.

Thường thì bạn sẽ fải check (kiểm tra ) từng proxy một, xem còn sống không, dùng tốt không,...? Tôi xin chia sẻ với các bạn một chương trình kiểm tra proxy, các bạn có thể download tại đây:

http://www.megaupload.com/?d=LEI1BUML.
http://www.2shared.com/file/4015800/db0a930e/Proxy_check_an_Find.html


Đây là một chương trình của một tác giả người Nga, tôi thấy nó miễn phí, hiệu quả cũng chấp nhận được.
Cách dùng Proxy Checker: Bạn copy tất cả những proxy mà bạn lấy được từ những trang cung cấp proxy (ví dụ từ 2 trang website trên), cho vào một file text (ví dụ proxy_list_no_check.txt). Chạy chương trình Proxy Checker, chọn thẻ Main, khung source file browse đến file proxy_list_no_check.txt ở trên, còn Destination file là file text chứa nhưng proxy tốt mà chương trình đã kiểm tra giúp bạn,bạn có thể đặt tên tuỳ ý cho nó (ví dụ proxy_checked.txt). Bấm Run, chờ trong chút ít bạn sẽ có được danh sách các proxy tốt được chứa ở file proxy_checked.txt, bạn chỉ việc copy và dán vào cửa sổ file text mở ra khi bạn nhấn nút edit bên trên hoặc cũng có thể copy thẳng trực tiếp vào file Proxy_List.txt nằm trong thư mục chứa Grabber.exe
Lưu ý:
+ Nên chọn nhưng proxy mới nhất ở những trang cung cấp proxy
+ Sau khi có được những proxy tốt do chương trình Proxy Checker lọc ra, bạn cũng nên để ý từng proxy một, khôgn phải cái nào cũng là tốt cả, lý do là khi kiểm tra chương trình Proxy Checker thấy tốt theo tiêu chuẩn của nó, có thể proxy đó tốt với các website khác nhưng khi ta dùng với rapid thì chưa chắc nó đã tốt.


END