Tìm kiếm Blog này

Kiếm nhật VS Trứng

Hãy thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu 1 thanh kiếm chémvào 1 quả trứng gà nhỉ


Tốc độ quay chậm tối đa rồi đấy


END